Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ani zaplacením se nestává podvodem uzavřená smlouva platnou!

6. 1. 2013

Nedávno jsme psali o tom, jak EO Servis (nyní páchající identické zlo také pod hlavičkou RES Online), ostudně prohrál soud a jeho aktivity byly výslovně soudem označené za podvodné. Článek si můžete přečíst zde.

Soud velmi dobře vyhodnotil skutečnost, že podvodné katalogové firmy umí vyvinout velmi sofistikovaným způsobem hrubý psychologický nátlak, kterému řada lidí s průměrným právním povědomím podlehne a v subjektivně vyhodnoceném ohrožení podlehne strachu a zaplatí. Takováto pod nátlakem uskutečněná platba však NEMŮŽE BÝT vnímána jako uznání platnosti předmětné smlouvy.

Na konci uplynulého týdne k nám dorazilo písemné vyhotovení rozsudku - přečíst si jej můžete zde.

Stojí za odcitování:

"Soud dospěl k závěru, že žalovaný předstíral okolnost, která neexistovala, tedy že se jedná o formulář Českého statistického úřadu, který má sloužit k doplnění registru ekonomických subjektů, který Český statistický úřad vede. U žalobkyně žalovaný vyvolal nesprávnou, respektive nedostatečnou představu o právních účincích právního úkonu – vyplnění a podpisu předmětného formuláře, tedy u ní lstí vyvolal omyl. Žalobkyně se této neplatnosti dovolala v průběhu tohoto řízení podanou žalobou, kde namítá neplatnost právního úkonu z důvodu omylu. Mezi účastníky tedy nevznikla platná smlouva, jelikož žalobkyně právní úkon učinila v omylu ve smyslu § 49a občanského zákoníku, proto je nutno ve smyslu § 40a občanského zákoníku považovat tento právní úkon za neplatný, jelikož žalobkyně, která byla takovým úkonem dotčena, se dovolala neplatnosti právního úkonu.

Ve smyslu § 451 občanského zákoníku tedy získal žalovaný na úkor žalobkyně majetkový prospěch plněním z neplatného právního úkonu, který je povinen ve smyslu § 458 odst. 1 občanského zákoníku vydat. Jedná se konkrétně o částku 8.580,- Kč, kterou žalobkyně zaplatila žalovanému v souvislosti s vyplněním formuláře o registraci nově vzniklého podnikatelského subjektu. Nárok žalobkyně je důvodný i co do požadovaného úroku z prodlení ve smyslu § 517 odst. 2 občanského zákoníku ve spojení s § 1 nařízení vlády č. 142/1994 Sb. ve znění nařízení vlády č. 163/2005 Sb."

Závěr: Pokud byla smlouva uzavřena neplatným způsobem a této neplatnosti se poškozený dovolal, nelze ani následným zaplacením tuto neplatnost zhojit a dotyčná platba se stává bezdůvodným obohacením! To platí pro všechny katalogové podvody tohoto typu - včetně Bezreklamky, Proluxu, Top Internetu, apod.