Jdi na obsah Jdi na menu
 


Český telefonní seznam aktualizoval své klamavé formuláře

4. 12. 2010Známá nepoctivá katalogová firma Český telefonní seznam s.r.o., která napodobuje faktury za uveřejnění ve Zlatých stránkách (podrobněji o této firmě v našem Blacklistu) aktualizovala své formuláře.

Inovace spočívá v mírném rozšíření záměrně nezřetelně vytištěného textu psaného cca 1 mm písmem, který nyní zní takto:

"Důležité upozornění. V souladu se zák. 513/1991 Sb. tímto informujeme adresáta, že tato listina je nabídkou k uzavření smlouvy dle všeobecných smluvních podmínek na rubu této listiny. Akceptace této nabídky je vůči Společnosti projevena úkonem platby. Nehraďte, prosím, pokud o nabízené služby nemáte zájem, děkujeme. Přečtěte si smluvní podmínky. Tato listina není daňovým dokladem."

Text je uveden v místě, které rozhodně NEODPOVÍDÁ obchodním zvyklostem pro uvádění informací podstatných pro uzavření smlouvy, navíc způsobem, který nevzbuzuje žádné pochybnosti o tom, že primárním cílem je, aby adresát tento text přehlédl.

Nad samotným obsahem této inovace se lze snad jen pousmát a odcitovat relevantní ustanovení Obchodního zákoníku na který uvedený dodatek odkazuje s příslušným komentářem:


§ 45, odst. 3)

Klamavým je i údaj sám o sobě pravdivý, jestliže vzhledem k okolnostem a souvislostem, za nichž byl učiněn, může uvést v omyl.


(Údaje v dodatku jsou sice pravdivé, ale okolnosti a souvislosti - tedy že 100% osob publikovaných na jejich webu, které lze ověřit se cítí podvedeno - jednoznačně prokazují, že jde o klamavý údaj)§ 46, odst. 5)

Inzerce v rámci podnikatelské činnosti a pro účely hospodářského styku, která nabízí registraci v katalozích, jako jsou zejména telefonní a jiné seznamy, prostřednictvím platebního formuláře, složenky, faktury, nabídky opravy nebo jiným podobným způsobem, musí obsahovat jednoznačně a zřetelně vyjádřenou informaci, že tato inzerce je výlučně nabídkou na uzavření smlouvy. To platí přiměřeně i pro přímou nabídku takové registrace.

(Informace o tom, že jde výlučně o nabídku na uzavření smlouvy je v tomto případě vším možným, jenom ne zřetelně vyjádřenou informací. Takovýto argument by vzhledem k okolnostem a souvislostem žádný soud neuznal - jediným, kdo by to uznal by mohl být snad jen rozhodce, který by tím prokázal svou podjatost a tedy neplatnost jím vydaného rozhodčího nálezu)§ 55

Smlouva, její část nebo její jednotlivé ustanovení, při jejímž uzavření byl porušen zákaz nekalé soutěže (§ 44 až 52), je od počátku neplatná.

(Toto je jednoznačná odpověď na jakékoli jejich požadavky)

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Poznámka k rozhodčí doložce

(Mirin, 24. 1. 2011 21:43)

Pokud Čský telefonní seznam stanoví v obchodních podmínkách rozhodce jmenovaného Českou komorou rozhodců se sídlem v Brně, podle judikátu VS Praha 12 Cmo 496/2008 by takováto rozhodčí doložka měla být neplatná, neboť nejde o rozhodčí soud zřízený zákonem a lze vznést námitku nedostatku pravomoci rozhodce.

Re: Poznámka k rozhodčí doložce

(máca, 21. 7. 2011 19:22)

Dnes mi došel dopis od jakési společnosti JBC West Indies Corporation,registrační číslo 13284, Sídlem 8 Copthall Roseau Valley 00152,Společenství Dominika.
Věc: výzva k vyrovnání dlužných závazků.
Jedná se o neuhrazené faktury od společnosti Český telefonní seznam s.r.o- Ve výzvě se píše že pokud neuhradíme tyto faktury do stanovené lhůty spol.Český telefonní seznam pohledávky za námy odprodá na trhu pohledávek či eventuelně zajistí jejich vymáhání prostřednictvým rozhodčího soudu.
Nevím co si o tom mám myslet.

Re: Re: Poznámka k rozhodčí doložce

(Poékorná Květuše, 20. 10. 2011 16:39)

Také nám vyhrožují a dokonce mi chodí dvě faktury, druhá je na stejné jméno, ale nějaké jiné IČO. Jedno jsme možná zaplatili nedopatřením, ale určitě ne dvě. Také bych chtěla poradit, asi zajdu za právníkem.

Prázdné strašení bez obsahu

(Mgr. David Ondrejkovič, 21. 7. 2011 19:43)

Vůbec nic - jsou to jen prázdné kecy a oni to dobře vědí - jen spoléhají na to, že to nevíte Vy. Tak ať si to řeší v "rozhodčím řízení" (ty uvozovky jsou tam schválně) - rozhodčí nález obratem zažalujte v soudu a bude více méně automaticky zrušen. Nepodléhejte výhrůžkám - žádné SKUTEČNÉ nebezpečí Vám nehrozí!