Jdi na obsah Jdi na menu
 


Druhý podnět finančnímu úřadu

23. 2. 2008

Dnes byl odeslán již druhý podnět k finanční kontrole společnosti EO Servis s.r.o. na Finanční úřad Brno II. Podstatou této stížnosti je pokusit se prokázat, že společnost EO Servis nedeklaruje zdanitelné plnění vůči Vám ve svém oficiálním účetnictví, které předložili při první kontrole Finančního úřadu.

K tomu je nezbytně potřeba, aby jste okopírovali Výzvu k platbě a následné upomínky, které se na tuto Výzvu odkazují (mají na sobě uvedeno číslo faktury, které je totožné s číslem Výzvy k platbě) a toto zaslali spolu s níže uvedeným dopisem co nejdříve na adresu Finančního úřadu Brno II, Cejl 113, 659 61 BRNO-STŘED. Máte-li Výzev k platbě a návazných upomínek více (s různými čísly údajných faktur), pošlete je také.

V tomto případě platí bezezbytku, že čím více těchto dokumentů se na FÚ sejde, tím lépe. Ti z Vás, kteří již s EO Servisem komunikovali vědí, že se občas vymlouvali na to, že něco nemohou najít (fakturu, došlou platbu, objednávku). Co jim však může teoreticky projít v jednotlivém případě, nemůže jim rozhodně projít v případě, že je Vás již více než 330.

Text dopisu:

Jméno

Firma

Adresa

telefon

e-mail

 

Finančnímu úřadu Brno II
Cejl 113
659 61 BRNO-STŘED


 

Dobrý den,


 Obracím se na Vás s podnětem k finanční kontrole společnosti EO Servis s.r.o., Václavkova 1, Brno.

Dne ........ mi výše uvedená společnost zaslala „Výzvu k platbě“ číslo ................ na 8925,‑ Kč Vzhledem k tomu, že jsem přesvědčen, že jsem nikdy žádnou smlouvu s touto společností, která by ji opravňovala k požadování takovéto částky neuzavřel, částku jsem neuhradil a společnosti EO Servis jsem sdělil, že považuji smluvní vztah od počátku za neplatný. Jako důvod jsem deklaroval uvedení v omyl a rozpor s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku. Kopii Výzvy k platbě Vám zasílám.

Následně jsem obdržel upomínku, kde bylo odkázáno na číslo faktury, které však bylo shodné s číslem dříve zaslané Výzvy k platbě. Také kopii zmíněné upomínky Vám zasílám.

Důvodně se domnívám, že žádná faktura - tedy řádný daňový doklad - s tímto číslem neexistuje.

V souvislosti s aktivitami společnosti EO Servis bylo podáno trestní oznámení ve věci podezření ze spáchání trestného činu podvodu. Trestní řízení je vedeno pod č.j.: MRBM-18976/tč-02-2007 u vyšetřovatele Vítězslava Žídka na odboru hospodářské kriminality na Městském ředitelství Policie ČR v Brně, Cejl 4/6, 611 38 Brno, tel.: 974625727, e-mail: bmohk@mvcr.cz

 

Přeji si být informován, jak bylo mé podání vyřízeno

 

V ...................... dne ...................

Podpis


 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář