Jdi na obsah Jdi na menu
 


Návod: Jak si prověřit obchodní nabídku

18. 9. 2011

Často se setkáváme s dotazy živnostníků a jiných drobných podnikatelů směřujícími k posouzení konkrétních obchodních nabídek a s prosbami o případné odhalení nepoctivého záměru v nich. Z důvodu časové náročnosti se bohužel nemůžeme každou z nich zabývat (to by bylo na založení samostatné poradenské firmy), proto zde alespoň popíšeme několik kroků, které si můžete sami snadno udělat předtím, než uzavřete obchod s partnerem, se kterým doposud nemáte žádné zkušenosti.

Níže uvedené body je nutno posuzovat především v celkovém kontextu a s nadhledem - to, když v některém bodě zjistíte podezřelou okolnost, ještě nemusí znamenat, že jde o nepoctivou firmu, na druhou stranu se některé nepoctivé firmy snaží agilní sebepropagací vytvořit zdání serióznosti opravdu intenzivně a tak posouzení jednoho či dvou níže uvedených bodů IZOLOVANĚ nemusí podvodnou firmu odhalit!

Níže uvedené body také rozhodně doporučujeme projít předtím, než začnete o dané firmě veřejně hovořit jako o nepoctivé - můžete tím dopředu snadno odrazit výhrůžky nepoctivců, kteří hrozí trestními oznámeními pro pomluvu či občanskoprávní žalobou pro poškozování dobrého jména.

Pokud vám níže uvedený návod připadá příliš složitý a časově náročný, snažte se v každém případě udělat alespoň něco z toho o čem si můžete přečíst níže (alespoň první bod udělejte VŽDY).

Tento návod po čase přesuneme do rubriky Souhrn nejdůležitějších informací a budeme jej průběžně doplňovat

 1. Ověřte si pověst dotyčné firmy - otevřete si postupně několik nejznámnějších internetových vyhledavačů (Google, Seznam, Bing) a do vyhledávacího pole zadejte nejprve jméno dotyčné firmy a potom také název produktu (služby), který Vám nabízí, můžete připsat i slovo "zkušenost". Syntaxe (způsob jak zapsat dotaz) je obvykle jednoduchá: Slova, která ve výsledku MUSÍ být předřadíme znaménkem +, pokud jde o víceslovný název - dáme jej do uvozovek - například: "EO Servis", +"EO Servis" +zkušenost, +Expo +Guide, "Bez reklamky" ....... Je nezbytné projít nejméně několik prvních stránek výpisu. Pozor - některé nepoctivé firmy (např. Bez reklamky s.r.o. nebo PROLUX) investují docela dost práce i peněz do sebepropagace a tak mohou být výsledky vyhledavače doslova zapleveleny placenými i neplacenými odkazy vloženými samotnou dotyčnou firmou. Proto platí, že KAŽDÝ negativní odkaz si otevřete a pečlivě přečtěte. Snažte se odlišit placenou reklamu od autentických zkušeností. Pamatujte, že pokud je negativních ohlasů více, pak je jen těžko možné, aby tolik lidí udělalo stejnou chybu aniž by to bylo ÚMYSLEM dotyčné firmy.

 2. Prohlédněte si webové stránky dotyčné firmy - zaměřte se hlavně na kontakty, osoby, identifikaci a hlavně hledejte ceník a obchodní podnímky (pravidla registrace, apod.). Mezi podezřelé okolnosti patří například těžko dohledatelný ceník a obchodní podmínky, chybějící informace o reálných osobách ve firmě, e-maily na freemailových doménách (@seznam.cz, @email.cz, @volny.cz, @gmail.com apod.). Jsou samozřejmě i výjimky - malé firmy a živnostníci někdy nemusí mít nutně vlastní doménu, ale pokud o sobě zároveň budou tvrdit, že jsou "evropskými jedničkami v oboru", nebude to působit příliš důvěryhodným dojmem. Stejně tak třeba známá nepoctivá realitní kancelář PROLUX na svůj web klidně umístila osobní fotografie svých pracovníků, takže opravdu platí - položte důraz na celkový kontext a zdravý nadhled.

 3. Hledejte v obchodních podmínkách - už samotný fakt, že obchodní podmínky a ceník lze nalézt a přečíst jen s vynaložením zcela nepřiměřeného úsilí je krajně podezřelý. Pokud obchodní podmínky naleznete a otevřete, použijte funkci vyhledávání textu (obvykle stisknutí kombinace kláves CTRL+F) a hledejte slova "rozhodce", "rozhodčí", "216" (to je číslo zákona o rozhodčím řízení), "soud", "rozhodné", "pokuta", "sankce", "úrok" apod. Pokud v obchodních podmínkách naleznete ustanovení o tom, že veškeré spory budou řešeny v rozhodčím řízení (rozhodčí doložka) - pryč od toho! Na základě obecných zkušeností s touto institucí v Česku je pravděpodobné, že případný spor nebude vůbec "rozhodován", ale že si firma v případě své potřeby prostě jen koupí exekuční titul (tedy rozhodčí nález s výsledkem podle svého zadání). Nenechte se zmást často vznosnými názvy rozhodčích center - jsou to soukromé firmy, které se živí prodáváním rozhodčích nálezů (exekučních titulů) podle zadání toho, kdo to platí (tedy kdo jim zajišťuje přísun sporů). Jediný státem zřízený rozhodčí soud je v této době Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, který vám zajistí relativně spravedlivější řešení sporu, avšak v každém případě je obrana před nepoctivým jednáním protistrany v rozhodčím řízení mnohem obtížnější než před obecným soudem. Stejné doporučení (pryč od toho!) platí i tehdy, pokud je ve smlouvě ustanovení, které předem určuje pro případný spor nějaký konkrétní soud - pokud navíc ani dotyčná firma nemá sídlo v místní příslušnosti daného soudu (např. Bez reklamky s.r.o. z Prahy 8 a její "oblíbený" Okresní soud v Benešově), je prakticky jisté, že jde o nepoctivý záměr. Existuje statisticky VELMI pravděpodobné nebezpečí, že cílem dotyčného obchodního vztahu je právě onen "spor", na kterém dotyčná firma staví jádro svého podnikání a nikoli služba nebo zboží, které vám formálně nabízí.

 4. Prověřte si návštěvnost a odkazovanost webu dotyčné firmy - často je podstatou dané obchodní nabídky nějaká služba vážící se k internetovým stránkám provozovaným dotyčnou firmou. Návštěvnost webu dané firmy nezpochybnitelně zjistí jen firma samotná, ta se však zřejmě reálnými daty nebude nijak zvlášť chlubit. Naštěstí existují veřejně přístupné služby, které tuto návštěvnost dokáží ověřit alespoň rámcově a přitom dostatečně věrohodně. Mezi nejznámnější a nejjednodušší na ovládání patří služba Alexa. Pokud do hlavního vyhledávacího pole této služby zadáte webovou adresu domény provozované dotyčnou firmou (např. www.registr-ekonomickych-subjektu.cz nebo www.bezreklamky.cz), stisknete Search a následně Get Details zjistíte snadno její reálnou návštěvnost a řadu dalších užitečných parametrů ze kterých lze čerpat relevantní informace o dotyčné firmě - zde se zaměřte například na položky Alexa Traffic Rank (čím menší číslo tím lepší) nebo Reputation (čím vyšší číslo tím lepší), případně Top Search Queries (zde vyhodnoťte zda nejčastěji hledané položky mohou odpovídat realitě). Rozhodně doporučujeme porovnat výsledky vyhledávání s doménami jiných firem v oboru nebo s doménami nějakých průměrně známých subjektů. Takto například vypadá obrázek o realitním webu sReality a takto o webu známé nepoctivé pseudorealitky PROLUX (a takto ještě o jejich "systému" eReality). U položky Reputation si klikněte na číslo, které je u ní uvedeno a zjistíte odkud je na vámi zkoumaný web nejčastěji odkazováno. Tento údaj se může hodit jak při hledání vazeb na další weby (a tedy i na další ekonomické subjekty), tak i pro ověření zda například největší část odkazů nesměřuje z jiného webu stejné firmy, z webu jiné firmy avšak se stejnými vlastníky, či z webu, který vyhodnocuje zkušenosti zákazníků. Pokud si chcete počet a původ odkazů směřujících na web dotyčné firmy ověřit ještě na jiném místě, použijte např. internetový vyhledavač Google a do vyhledávacího řádku napište nejprve slovo "link:" (bez mezery) a potom název dotyčné domény, která Vás zajímá (např.: link:www.prolux.cz).


 5. Prověřte si firmu v obchodním rejstříku - a to nejlépe v oficiální verzi vedené Ministerstvem spravedlnosti zadáním jejího IČ nebo názvu. U výsledku klikněte VŽDY na Úplný výpis - zjistíte tak snadno i osoby a jiné subjekty, které danou firmou v minulosti "prošly". Mezi podezřelé okolnosti patří zejména tyto:

  1. Pouze základní nejnižší možný vklad (200 000,- Kč u s.r.o.);

  2. Některým ze společníků je subjekt z daňového ráje (Seychelly, Bahamy, Kypr, Nový Zéland, ale třeba i americký stát Delaware ležící na východním pobřeží USA, Lichtenštejnsko, Lucembursko nebo některé kantony Švýcarska - blíže o daňových rájích zde);

  3. Firma nebyla normálně založena, ale byla koupena na trhu firem - toto poznáte především podle skutečnosti, že mezi prvními (a již vyškrtnutými) vlastníky je jedna či více osob, které byly ve firmě pouze krátkou dobu (obvykle 3-6 měsíců a rozhodně méně než 1 rok) a firma také obvykle na počátku existovala krátkou dobu pod jiným názvem;
    
  4. Firma má velmi krátkou historii a přitom tvrdí, že je např. "lídrem trhu" v dané oblasti;


  5. Firma více než rok nezveřejňuje své povinně zveřejňované účetní výstupy (tyto najdete pod odkazem "Sbírka listin" u výpisu dané formy v Obchodním rejstříku);

 6. Prověřte si osoby v dotyčné firmě v obchodním rejstříku - nejprve v oficiální verzi vedené Ministerstve spravedlnosti a to zadáním příjmení a jména dotyčné osoby, případně rodného čísla pokud jste jej zjistili v předchozím bodě. U položky Výpis osob (pod políčky pro příjmení, jméno a rodné číslo) zaškrtněte "platných i neplatných", aby jste ve výsledcích viděli i firmy, kterými tato osoba v minulosti prošla.

  Další způsob jak prověřit dotyčnou osobu z firmy, která vás oslovila, je zadáním jejího jména a příjmení (dohromady a do uvozovek) do internetových vyhledavačů Google, Seznam či Bing

  Pěkný vyhledavač firem a osob v nich má na svém webu také Ministerstvo financí zde.


  Velmi zajímavý způsob grafického zobrazení vazeb mezi firmami a osobami je zde. Máte-li chvilku času - rozhodně doporučujeme.

  Mezi podezřelé okolnosti u osob ve vedení firem patří zejména tyto:


  1. Firmy ve kterých které dotyčná osoba působila prošly zcela či částečně konkursem, exekucí, nebo na ně byl takovýto návrh v minulosti podán;
    
  2. Existuje větší množství firem v nichž daná osoba působí či působila;
    
  3. Dotyčná osoba působila ve více firmách po kratší časový úsek než jeden rok
    
  4. Ve firmách, v nichž dotyčná osoba působíla či působí jsou též společníci z některého z daňových rájů;

 7. Prověřte si sídlo firmy v katastru nemovitostí- občas tak narazíte na zajímavé souvislosti, když zjistíte, komu sídlo dané firmy (nebo objekt kde bydlí osoba z vedení zájmové firma) patří. Pěkný příklad si můžete prohlédnout třeba tady.

 

Další podobný návod naleznete například zde.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář