Jdi na obsah Jdi na menu
 


Opravdu zajímavý článek o praxi katalogových firem

22. 12. 2007
Při čtení tohoto článku jsme měli pocit totálního dejá'vu, zvláště při čtení odstavce s názvem: Občanská obrana proti úmyslnému klamu od online inzerentů

Odkaz na originální článek je vlevo mezi Oblíbenými odkazy.
-------------------------------------------------------------

Construct Data - možnost tři roky inzerovat na internetu za 2913 eur

Začátek je banální jako mnoho začátků s dalekosáhlými následky. Mezi četnými obálkami otevíráte i nenápadně se tvářící text, který vás v první části informuje o tom, že už dávno existuje bezplatná inzerce pro vaši firmu. Jste žádáni, abyste zkontrolovali svou níže uvedenou adresu, případně ji opravili. Na něco takového jste dávno zvyklí. Totéž chce Telecom a kdekdo. Můžete se podepsat i otisknout razítko. V košatých formulacích se nabízí i inzerování kvalitnější, výraznější, přitažlivější. Následuje i cena - tentokrát písmem podstatně menším, u dolního okraje papíru.

Pokud na formuláři zkontrolujete svou adresu a dopis odešlete, nestane se nic. Vaše firma se objeví na inzertních stránkách firmy Construct Data nebo jiných firem provozujících stejné praktiky. V případě, že do předtištěné kolonky automaticky a nepozorně za název firmy, adresu, telefonní spojení, jednatele atd. doplníte i svůj podpis, popřípadě razítko své firmy, čeká vás překvapení.

Za čtvrt roku přijde účet a blahopřejný dopis. Opravdu dostanete lepší, kvalitnější inzerát doplněný logem. Zatímco první papír se tvářil nenápadně a recyklovaně, druhý je bílý, obsahuje barevně vytištěný název firmy s jejím logem. Po přečtení účtu se část slabších povah rozpláče. Uzavřeli jste smlouvu na tři roky, každý rok za 971 eur, výpovědní lhůta vypršela 14 dní po doručení formuláře na adresu nakladatelství, tedy před měsíci, nový pokus o výpověď lze zkusit dva měsíce před uplynutím prvního roku.

Inzerci zdarma v mnoha firmách nepodepisují lidé odpovědní za investice. Pokud je firma striktní, odpovědnost nese osoba, která podepsala, i praktikanti nebo nižší administrativní personál. Setkali jsme se s firmami, které raději zaplatily, než aby nesly ostudu, že jejich zaměstnanci nepozorně četli, že podepsali.

Větší část klientů začala smlouvat. Odpovědi firmy jsou zdvořilé a jasné - k plnění již bohužel došlo, a musíte tedy, třebaže je nám to velice líto, také zaplatit. Vše bylo přeci zcela jasně a zřetelně písemně stvrzeno, s podpisem, razítkem; a pokud jste si nepozorně přečetli, za to tedy nakladatelství ale opravdu nemůže. Jedna neméně zdvořilá a jasná upomínka stíhá druhou. Zkoušíte vysvětlovat, žádat o pochopení, zkoušíte stornovat, vypovědět, odstoupit, často za pomoci právníků. A zkusíte smír. Obvykle se podaří skončit na sumě někde kolem 500 eur, některým i níž.

Lotyšské přísloví praví, že jediný sýr zadarmo je v pasti. Setkali jsme se s desítkami obětí, také s malými firmami, kde bylo možné celý problém rozdělit na dvě části. Psychologickou a finančně právní. Psychologická část je charakterizována zásadní, i když pochopitelnou chybou. Lidé, kteří podepsali, hledají vinu u sebe. Internetové stránky firmy Construct Data www.cdnet.at vypadají velmi profesionálně, na úvodní fotografii si podávají ruku rozesmátí muži v manažerských oblecích. Firma se představuje jako po celém světě působící podnik s odbornou znalostí veletrhů. Také seznam Fair Guide www.fairguide.com, kde (možná nedobrovolně) inzeruje řada českých subjektů, obsahuje tisíce adres, včetně českých státních agentur Czech Trade a Czech Invest, Brněnských výstavních veletrhů i s logem, najedeme zde i adresy některých českých ministerstev. Zdá se, že nejprestižnější adresy včetně loga se v seznamu objevují zdarma, protože psychologický účinek je nasnadě. Nová oběť firemní praktiky si otevře adresář a její nejistota vzroste. Vše vypadá zavedené, prestižní a seriózní. Nejen podnikatelé z provincie cítí, že mají před sebou zeď odborných a právních znalostí. Vinu však není možné hledat u sebe. Když vám ukradnou peněženku, také možná chvíli přemýšlíte o tom, že jste si ji měli lépe schovat, zvítězit ale musí hněv na ty, kdo nemají co dělat ve vašich kapsách.

Zlost se ovšem nesmí vybít v komunikaci s firmou. Zkoušeli jsme dlouhé rozhovory s pracovníky firmy Construct Data, kde jsme hněv předstírali. Hlasy mladých žen na druhé straně aparátu užívaly patrně nacvičené odpovědi. "Poslechněte, nejsme v mateřské školce. Uznáváte, že v dopise, který jste podepsali, byla informace o ceně, také velikost písma, s níž argumentujete, je běžná velikost 10. Ano, je možné ověřit, zda jste vystavovali na veletrzích, ale v případě, že jste nevystavovali, nebyl přeci důvod podepisovat naši nabídku." Pokud používáte výhružky, ženský hlas na druhé straně aparátu vás přeruší, protože si musí daný problém poznamenat a popřípadě předložit svému vedení.

Směrem k firmám je třeba nedávat najevo žádnou emoci. Chyba je pokusit se o výpověď smlouvy, kterou vy za smlouvu nepovažujete. Vypovědět se dá jen něco, co existuje, a smlouva je na světě jen pro ně, nikoli pro vás. Pokud reagujete lidsky, můžete nadělat desítky chyb, které se vymstí, až přijdou ke slovu právníci. A právníci jsou, jak známo, drazí, proto část firem zaplatí hned.

Malým písmem je v dokumentu, který jste podepsali, uvedeno i místo případného soudního sporu. Městečko nedaleko Vídně v sousedství sídla firmy. Váš právník by měl pocházet ze země, kde byla "smlouva" podepsána, ale rozhodovat se bude před soudci s rakouskou zkušeností. Pokud by se konalo jedno stání u soudu, které byste prohráli, celá věc by stála zhruba dvojnásobek požadované částky, tedy 6000 eur. Právníků specializovaných na danou problematiku je málo a ani rakouské poradny na ochranu spotřebitele nejsou oprávněny sdělovat jejich jména, protože by to odporovalo volné soutěži.

Volali jsme a psali Meinhardu Kronisterovi, starostovi obce Vösendorf nedaleko Vídně, kde firma Construct Data sídlí. Postarší sociální demokrat nám sdělil, že o firmě ví náhodou, protože jeho příbuzná obdržela stejný dotazník, ale nepodepsala. Starosta prohlásil, že s tím, že v jeho obci někdo takto podniká, nemůže nic dělat. Poslali jsme mu doporučeně dopis s prosbou o adresy na fary, spolky, školy, politické strany, místní občanské iniciativy. Zeptali jsme se, jak by se radnice postavila k demonstracím před sídlem firmy. Na dopis již déle než rok nedošla žádná odpověď.


Téma nebylo dostatečně zajímavé ani pro velké rakouské bulvární noviny. A to jsme se představili jako chudé české oběti, které by danou sumu splácely několik let. Pro rakouský bulvár je patrně lepší psát o nebezpečí českých pracovních sil na rakouském trhu než o jednom z dalších aspektů vstupu do Evropy.

Jiný byl tón i obsah odpovědi rakouské ambasády v Berlíně. Velvyslanectví se spojilo se svou centrálou ve Vídni. Stanovisko nakonec vypracovala rakouská hospodářská komora. Praví se zde, že hospodářské komoře je známo, že rakouská vydavatelská firma provozuje v zahraničí reklamy na online placenou inzerci pro vystavovatele na veletrzích. Stoprocentním vlastníkem firmy je švýcarský holding. Firma vzbuzuje mylný dojem, že je oficiálním vydavatelem seznamu vystavujících. Činí tak pomocí četných recepcí u příležitosti veletrhů, včetně slavností při jejich otevření. Dopis konstatuje, že někteří z adresátů se potom písemně zavážou k zaplacení větších sum.

Podle rakouského práva mohou být podobné reklamní zásilky nepovolené (je citován zákon). Ovšem jen pokud se dějí v Rakousku. V takovém případě by bylo možné od firmy žádat stornování požadavku i náhradu škody. Protože ale firma neprovádí své aktivity na rakouském území, není možné aplikovat rakouské právo. Případ tedy má být posuzován podle práva země, kde se věc stala, u rakouského soudu, pokud tak bylo ujednáno. Také při telefonátech bylo rakouské velvyslanectví velmi vstřícné a snažilo se pomoci. Dopisu je však také možno rozumět z jiné strany. Svědčí o bezmoci státních orgánů.

Dále jsme mluvili s německým spolkem na ochranu hospodářské soutěže. Bylo nám řečeno, že firma je svými praktikami známa a v současné době s ní probíhá z iniciativy spolku (nikoli státního úřadu pro hospodářskou soutěž) soudní řízení. Toto řízení může trvat několik let, jeho výsledek je nejistý. V případě, že padne precedentní rozhodnutí, stejně to nebude mít význam pro ty, kdo už v minulosti zaplatili.

Naproti tomu německá organizace na ochranu spotřebitele se případem odmítla zabývat. Z jejího pohledu se jedná ne o problém mezi výrobci či prodejci a spotřebiteli, ale o problém mezi firmami. Dostali jsme odkaz opět na spolek starající se o hospodářskou soutěž.

Mnozí z těch, kdo zaplatí nakonec smírných 500 eur, si oddychnou a věc považují za vyřízenou. Construct Data ale podle některých varování používá také techniku odpovědí od různých částí firmy. Zatímco jedna část odpovídá ve smyslu, že věc je vyřešena a že ten, kdo uvízl v síti formulářů, je svobodný po zaplacení žádané sumy, jiná část dále posílá upomínky. Není tedy vyloučeno, že uplynou měsíce od doby, kdy jste zaplatili, a přijde další účet s původní sumou, poplatky za zpoždění a úroky. Startovní suma byla podle našich informací před dvěma lety 845 eur ročně, před rokem 971 eur. Zdá se, že zdražují skutečně všechny typy služeb.

Při našich rozhovorech s oběťmi Construct Data jsme obdrželi i korespondenci několika německých právníků s touto firmou. Její právní oddělení nepoužívá z počítače vytištěné odpovědi, argumentace je formulována pro každý případ zvlášť. I to svědčí o péči o případy u zavedené firmy. Pokud si při telefonátu do sídla firmy předstíraně nepamatujete jméno svého referenta a necháte si vyjmenovat spolupracovníky, že si patrně vzpomenete, padne řada jmen, řekněme kolem deseti. Při několika spojeních pokaždé odpovídají mladé hlasy - lidí, kteří za první týden u firmy museli zjistit, že inzerenti ke své inzerci nepřišli zrovna dobrovolně.

Občanská obrana proti úmyslnému klamu od online inzerentů

Nejlépe se osvědčila kombinace zdravého hněvu, selského rozumu a včasné návštěvy u právníka. Příkladem správné reakce je jednoduchá úvaha jednoho z poškozených. Prošel si adresář podvodné firmy a vycházel z toho, že adresy vystavujících doplněné logem jsou adresami těch, kdo buď zaplatili nebo jsou právě vyděračským nátlakem nuceni k platbě. Jen pro teritorium Německa rozhněvaný muž z bývalé NDR zjistil více než 1300 e-mailových adres. Tento počet dává představu o objemu celého podvodu, protože těch, kdo nakonec nezaplatí vůbec, není mnoho. Část pokryje celou sumu, zbytek částku usmlouvanou. Z tříleté platby jsou nejdříve odpuštěny dva roky, další snížení ceny trvá měsíce. Během měsíců vyjednávání chodí dále upomínky na čím dál vyšší sumy, přidávány jsou pokuty za upomínání. Rozhněvaný muž z bývalé NDR nebyl líný vypsat těchto více než 1300 adres a rozeslat na ně dotazník na téma, zda příslušné firmy inzerují dobrovolně. Oběti podvodu s inzercí na internetu se tak poprvé propojily a vytvořily určitou skupinu. Akce rozhněvaného muže byla nezištná a pokračovala společně s dalšími spolupracovníky - vznikly internetové stránky se souborem rad pro poškozené, včetně ukázky právně korektní odpovědi podvodníkům, odpovědí na žalobu na plnění, varování před riskantními úkony atd. Z těchto stránek jsme pro čtenáře Literárních novin přeložili několik textů.


Opět v bývalé NDR se vyskytl i případ, kdy poškozený žaloval jako první podvodníky pro úmyslný klam u svého soudu a vyhrál. Mezi německými oběťmi jsme měli pocit, že v západní části mají lidé tendenci problém nahlížet věcně, z velké části jako vlastní chybu. Východní Němci se hněvali více a produktivněji, podvod brali trochu jako útok na svou svobodu.

O seznam adres měli mimořádný zájem také právníci (podle tržních zásad mělo vypsání adres napadnout právníky, a ne rozhněvaného muže z bývalé NDR). Na podvodné podnikání online inzerentů se zvolna nabaluje další profesionální skupina - právníci, kteří vám rádi za peníze pomohou. Obě skupiny mají zájem na tom, aby formulář o zdánlivě bezplatné inzerci podepsalo co nejvíce lidí. Zásluhou podvodných inzercí vznikla podle našich zpráv také první přátelství. Ti, kdo se proti vydírání aktivně postavili, si v několika případech velmi dobře rozumějí.

Jeden z českých vtipů z dob reálného socialismu zněl: Nemluv, když už mluvíš, nepiš, a když píšeš, nepodepisuj, když podepíšeš, nediv se. Kapitalismus je zde také od toho, aby člověk mohl podepsat, když má pocit, že mu nabízená služba přinese prospěch. Právní stát je zde také od toho, aby v případě nezaviněného omylu existovala možnost odvolání. Starý socialistický vtip by v nových poměrech zněl - mluv, piš a podepisuj, jinak tvá svoboda zůstane nevyužita. Nastanou-li nečekané a nežádoucí konsekvence, nebuď líný se bránit a neboj se. Když prohraješ, zkus to znovu.

Citáty a parafráze z internetové adresy www.ergo-film.de

Tyto informační stránky vedu já, Michael Plümpe. Jsem novinář, pracuji pro film a točím dokumenty. Jako postižený jsem zjistil, jak je těžké vytvořit si realistický obrázek o svých šancích v případném procesu. Informovali mě jednostranně. Online nakladatelství mají dosud de facto informační monopol při vyjednáváních se svými oběťmi. Na těchto stránkách nabízíme informace, které na záležitost vrhají jiné světlo a ukazují, že právní obrana "zákazníků", kteří se cítí být oklamáni, může být přeci jen smysluplná. Prosím, abyste komentářům k rešerším rozuměli jako mým soukromým novinářským názorům. Zde nabízené závěry nemají být spolehlivými tvrzeními. Neposkytuji právní poradu v odborných otázkách.

Občanská odvaha, angažovanost, obrana

Pomozte nasbírat argumenty a důkazy! Prosím informujte mne a tím také tyto stránky o nových skutečnostech, jakmile se o nich dozvíte. Informace pro všechny znamenají nejlepší ochranu všem.

Metody provozovatelů online adresářů jsou stejně promyšlené jako formuláře, kterými vylákávají podpisy.

Mnozí zaplatili. Třebaže věděli, že byli napáleni a podvedeni. Po četných dopisech a telefonátech s "právním oddělením" online firmy už nevěřili, že v jejich spravedlivé věci se může dostat také na jejich práva. Ale každý, kdo zaplatí, podporuje machinace a každý, kdo se nechá zastrašit jednostrannými právními argumenty online firem, podporuje systém, kterým mazaní podnikatelé dělají z práva a justice svého pacholka.

Samozřejmě existuje určité riziko, když se člověk brání. Online firmy jsou se svými mnohaletými zkušenostmi velmi otrlé. Bohužel také nemálo procesů vyhrály. Těmito soudními rozhodnutími pak dělají dojem na další své oběti. A přitom platí: v každém případě si vezměte právního zástupce zběhlého v oblasti práva o elektronických informačních zdrojích. Zde máte jejich seznam. Útěchu můžete čerpat z toho, že právo pracuje pro spravedlivou věc, a ne pro podvodníky.


Podepsali jste, a co teď

Nenechte si namluvit, že je to vaše vina, protože jste si pořádně nepřečetli formulář. Byli jste napáleni.

První, co byste měli určitě udělat: napište, že popíráte svůj úmysl uzavřít smlouvu o zanesení svých údajů do adresáře. Druh podvodníků, s nímž jste se právě setkali, je na nejlepší právnické úrovni. Přímo čeká na lidi, kteří se domnívají, že se obejdou bez právníka. Soudci se často nechají přesvědčit právnickými finesami kolem legálnosti "online" formuláře. Některé procesy s podvodníky dopadly špatně právě z uvedených, formálních důvodů. Proto je lepší nechat si první text zformulovat. Nestojí to mnoho a u právníka, který se v problematice vyzná, lze první krok vyřešit telefonicky. Pak můžete ignorovat vše, dokud nepřijde žaloba. Pak je třeba reagovat promptně, běží lhůty. Soudci často tlačí na vyrovnání stran, nemusí se pak zatěžovat se zdůvodněním rozsudku. Riziko jednání bez právníka je vysoké. Ale i nedostatečně připravený právník vás může dovést k prohře. Nespoléhejte se proto jen na svého právníka, ale na zdravý úsudek. Prostudujte si všechny dostupné informace. Soudci si často tvoří názor ještě před vlastním jednáním. Argumenty a důvody zaslané ještě před jednáním soudu jsou tedy velmi důležité.

Dále stránky obsahují příklady rozsudků a rady ke strategii při procesu. Najdete podklady ke tvorbě "taháku", který je dobré mít při ruce během soudu, kde kromě vlastní zkušenosti lze použít citace z rozsudků při vyhraných procesech.

Následující text je překladem v německém právu známých odborných výrazů, které český právní řád buď nezná, nebo v něm existuje jiná podoba a jiné formulace. Možno porovnat s českými pojmy uvedení v omyl nebo klamání spotřebitele.

Věc: Popření mého úmyslu uzavřít smlouvu o zanesení údajů do Vámi vedeného elektronického seznamu firem, protože jste podle § 123 odst. 1 občanského zákoníku úmyslně klamali.

Vážené dámy a pánové,

Vámi zaslaný formulář obsahuje v obchodním styku obvyklou nabídku na souhlas s uveřejněním v seznamu firem a na korekturu už uveřejněných, případně chybných údajů. Protože je u zpoplatněných služeb nezbytné výrazně uvést jejich cenu, vycházel jsem stejně jako u podobných nabídek jiných nakladatelství z toho, že uvedení jednoduchého inzerátu je na rozdíl od dodatečných služeb zdarma. Teprve po obdržení Vaší faktury jsem byl nucen ke svému překvapení si uvědomit, že i za tuto základní verzi inzerátu, popř. spravování dat, požadujete ročně ....... eur.

Je zřejmé, že jste v rozporu s obecnými obchodními zvyklostmi nesdělili cenu za nabízené služby bezprostředně při písemné nabídce. Uvedení ceny za nabízené služby je v protikladu ke všem obchodním nebo jiným, v obchodním styku obvyklým obyčejům a zvyklostem, skryto mezi jinými, pro rozhodnutí o uzavření takové dohody nedůležitými samozřejmostmi.

Každý i průměrně v obchodních věcech vzdělaný čtenář této nabídky vychází z toho, že základní forma inzerátu má být uveřejněna bezplatně. Tak je to u podobných adresářů, seznamů firem nebo seriózních seznamů na internetu obvyklé. Jen tak může být podobný, i pro zákazníky atraktivní, adresář realizován. Vaše nabídka je vědomě koncipována v protikladu k obyčejům běžným v obchodním styku při uzavírání dohody.

Byl jsem tedy tímto plánovaně, záměrně a úmyslně oklamán ve věci pravého a očekávaného obsahu svého požadavku na zanesení do Vámi spravovaného seznamu. Pokud byste se drželi v obchodním styku obvyklých zvyků a uvedli cenu přímo u zmínky o základní formě inzerátu, pak bych Vám svoji nabídku na uzavření smlouvy nezaslal. Skrytím této ceny na neočekávaném místě jste zavdali příčinu k projevení mé vůle, poněvadž jsem proti bezplatnému uvedení údajů o své firmě nic nenamítal a toto také neodporuje dobrým mravům platným v obchodním styku. Vaše zákeřné očekávání, že zákazník bude důvěřovat v dodržování obvyklých dobrých mravů a nesoustředí se na studium instrukcí a obecných obchodních podmínek, zakládá Vaše klamavé jednání.

Jsem tedy podle § 123 odst. 1 občanského zákoníku oprávněn svůj projev vůle popřít pro zákeřné klamání. Lhůta na podání takového popření, stanovená § 124 občanského zákoníku, je dodržena. A protože se nejedná o vypovězení smlouvy, není nutné dodržet Vámi stanovenou třídenní výpovědní lhůtu. Ta je ostatně pro porušení obecně platných ustanovení občanského zákoníku nicotná.

Protože je na smlouvu na základě tohoto popření v souladu s § 142 občanského zákoníku od samého počátku pohlíženo jako na neplatnou, nejste oprávněni vznášet vůči mně požadavky jakéhokoliv druhu. Já si naopak ponechávám právo soudně vymáhat již vzniklé, popř. následné škody, např. za vynaložený čas, za ušlý zisk, za náklady na komunikační prostředky, na pomocný personál, právní pomoc etc.

Podpis ............................................

Datum ...........................................

P. S.: Zaslat doporučeně. V žádném případě neužijte formulací "výpověď", "odstoupení" nebo něco srovnatelného.

Autoři se příležitostně věnují investigativní žurnalistice.


 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Expo Guide - ICCA

(Oldřich Přílučík, 22. 11. 2010 22:09)

Rovněž jsem odeslal formulář Expo-Guide s opravenou adresou v roce 2008. Nyní jsem obdržel výzvu a následně nabídku k mimosoudnímu řešení od INTERNATIONAL CREDIT ASSESSMENT AGENCY , které spočívá v uzavření "rušící dohody " původního kontraktu při uhrazení částky za 2 roky místo původních 3 let.
Jsem vděčný , za Vaše názory jak postupovat.

Re: Expo Guide - ICCA

(Zimolkova, 12. 5. 2011 16:20)

Dobrý den pane Přílučík, můžu se Vás zeptat....dnes nám do firmy přišel e-mail s textem úplně stejným jako jste popisoval od agentury ICAA z Kypru- taky nám napsala, tak bych se vás chtěla zeptat, jak jste věc řešil, případně jestli máte někoho, koho by jste mohl doporučit, aby nám v této věci pomohl, nebo podle čeho jste postupoval Vy?Moc děkuji, s pozdravem Zimolková

Expo Guide

(Mgr. David Ondrejkovič, 16. 3. 2011 7:57)

O Expo Guide píšeme tady: https://spolecna-obrana.estranky.cz/clanky/cerna-listina-nepoctivych-katalogovych-firem/expo-guide

Expo Guide ICCA

(Renata Jetmarova, 15. 3. 2011 23:56)

odedslala jsem upravena data,jak bylo zvykem u jinych spolesnosti - bezplatne.
Zacaly chodit formulare v cizim jazyce na zaplaceni a ja se domnivala, ze nas opet nekdo z mexika zve na veletrh..tak jse tyto nabidky vyhazovala a jake bylo me prekvapeni, kdyz mi minuly tyden volala tato spolecnost, ze inzeruji - ja tedy nevim ani kde a nikdy jsem nic nevidela ..a ze dluzim castku 2500 EU.
Podvod jako hrom!!!!jsme ceska firma, ktera vyrabi a prodava pouze v CR..tak nevim, proc bych mela inzerocat nekde v Mexiku ci na Kypru apod..
Tato firma podvadi, kde muze..staci se podivat na internet..
Mate jeste nekdo s nimi zkusenosti??
Diky za info.

World Company Register

(Libor Filípek, 1. 6. 2010 9:57)

POZOR - je tu další podvodná firma s názvem Worl Company Register tentokrát z Holandska. Praktiky zcela stejné jako v případě Expo Guide. Bohužel jsem se nechal touto firmou napálit, takže teď si dávám velký pozor. Díky těmto stránkám jsem se s tím srovnal. V prvníé chvíli to byl ale pořádný šok - v článku je to přesně popsáno. No a dnes mi došel e-mail od této nové firmy. Tentokrát je v drobně psaném odstavci na konci stránky schováno 995,- € za rok. Takže upozorňuji ať jim zase někdo nenaletí !!!

Totéž z jiného soudku

(Světlana Glaserová, 18. 5. 2010 20:37)

Výše popisované praktiky mi velmi připomínají praktiky poměrně známé realitní kanceláře Prolux Consulting Int. s.r.o.! Myslím, že i výše doporučovaný způsob obrany, je použitelný i v případě Prouxu! Děkuji Vám za inspiraci!

Expo guide

(podvedena, 24. 11. 2009 13:51)

samozrejme, ze nic sa platit nebude, je to scam ako vysity, nechapem ako som mohla byt taka nepozorna az teraz ked prisla druha faktura som si uvedomila, ze je to brutalny podvod, clovek sa uci na vlastnych chybach a mal by sa s nimi podelit s ostatnymi a nie hambit sa za to, aby sa iny nedostali do podobnych tazkosti a neprisli tak o tazko zarobene peniaze. Mna to konkretne 1181 euro no ale s tym uz nic nenarobim, bohuzial tie uz nikdy neuvidim a s tym som sa uz zmierila. Ak ste dostali prvu fakturu neplate ju, brante sa!

Projev vůle není zaplatit

(Mgr. David Ondrejkovič, 24. 11. 2009 12:43)

Především - kromě Intercable Verlag AG žádná obdobná podvodná firma nikoho v ČR nikdy nežalovala u soudu. A kromě toho - ani Intercable nevyhrál proti jedné oběti, která také na počátku něco z obavy před výhrůžkami zaplatila první splátku.

Přečtěte si v rubrice Souhrn nejdůležitějších informací článek o postupu proti podvodným katalogovým firmám a jak se bránit.

Expo guide

(podvedena, 24. 11. 2009 12:28)

no a co s tymi ktory uz jeden krat zaplatili ako ja, ale vtedy som nevedela, ze ide o podvod, tu ste spominali, ze ked sa uz raz zaplati, je to ako suhlasenie, ja som to podpisala s vedomim, ze ide o bezplany zoznam firem nie uplne vsetky maily mam od nich, hlavne nemam tie ktore som posielala co je skoda sice ale aj tak, co my mozu ked to nezaplatim je to predsa znama firma po celom svete ktora takto vyuziva strach ludi, no nic nezaplatim to je to sice na firmu ale aj tak nedam to uhradit ja som to podpisala tak nesiem za to zodpovednost nie firma, taketo dokumenty podpisuje predsa konatel, ak ich nepodpisal preco by ich mal platit, ze??

RE: Expo Guide

(Mgr. David Onrejkovič, 9. 11. 2009 10:18)

JUDr. Beneš je stále aktivní, můžete se na něj obrátit. Ale poradí Vám totéž co já - firmě napište a pošlete na dodejku nějaký takovýhle dopis: https://spolecna-obrana.estranky.cz/clanky/vzory-dokumentu/vzor-odmitaciho-dopisu-pro-intercable-velag-a-cea-register a potom už je ignorujte. Nikdy nikoho nežalovali. Kdyby jste byli první (což je asi tak pravděpodobné, jako že vás trefí meteorit mezi oči), tak stačí včas zareagovat na platební rozkaz od soudu podáním odporu - viz zde: https://spolecna-obrana.estranky.cz/clanky/souhrn-nejdulezitejsich-informaci/jak-pracuji-podvodne-katalogove-firmy-a-jak-se-ucinne-branit

Expo Guide

(Ing. Ivan Tkáč, 9. 11. 2009 10:00)

Můj zaměstnanec objednávkový formulář vyplnil a odeslal, bohužel neudělal jeho kopii, abychom mohli porovnat s tím, co jsme nyní spolu s fakturou na 1180 EUR obdrželi z "Mexika" (ve skutečnosti s asi z Irska) jako doklad o objednání "služby". Mám totiž silný dojem, že jde o fotomontáž. Rozhodně se chci bránit a poprosil bych pana Ondrejkoviče o potvrzení, zda lze ještě využít služeb JUDr. Beneše (u jeho jménba je loňské datum, tak nevím, zda ještě těmto kauzám slouží). Mám dotaz, nešlo by podat hromadnou žalobu všech poškozených na firmu Expo Guide?

Expo guide

(Mgr. David Ondrejkovič, 6. 11. 2009 18:55)

Dobrý den - platili jste úplně zbytečně. Vyhrožují tisícovkám lidí - nikdy nikoho nezažalovali, jako ostatně skoro žádný katalogový podvodník. Je to vždy jen hra nervů a kdo se bojí, prohrává. Intercable Verlag byla jedinou podvodnou katalogovou firmou, která se soudila, ale žalovala JENOM ty, kteří podlehli, zaplatili a nebránili se.

Co nového ohledně Expo guide?

(Soňa, 6. 11. 2009 17:07)

Také jsme udělali tu chybu a podepsali. Víte někdo jak na ně? Bohužel jsme už zaplatili, protože začali vyhrožovat.

Včas

(Honza, 16. 7. 2009 15:36)

Ještě jsem to nezmačkal...tak to schovám.

1181 €

(Honza, 16. 7. 2009 15:26)

Btw. po mě už chtejí 1181 € ročně!! Budou mít guvno

Archivujte!

(Mgr. David Ondrejkovič, 16. 7. 2009 15:24)

Tak to z toho koše zase rychle vyndejte! Tyhle papíry musíte archivovat - nikdy nevíte kdy budete muset něco dokládat. Oni jsou pěkné svině - nechají Vás zapomenout a po pár měsících nebo letech rovnou pošlou platební rozkaz.

DÍKY!!!!!!!

(Honza, 16. 7. 2009 15:18)

Dneska mi to přišlo, už jsem to chtěl odeslat, ale nejdív jsem si je proklepl na internetu. Díky vaší stránce mačkám a hážu směle do koše :)

EXPO Guide

(Mgr. David Ondrejkovič, 23. 7. 2008 14:02)

Myslím, že ta stránka, na kterou jse napsal odkaz obsahuje kvalitní a relevantní informace, které v podstatě odpovídají postupu, který doporučujeme zde na naší úvodní stránce www.spolecna-obrana.cz. Dále Vám doporučuji kontaktovat JUDr. Beneše ze společnosti IMG - kontakt viz www.img.cz - on je více specializovaný na zahraniční katalogové podvodníky. Dále Vám doporučuji prolistovat naše oblíbené odkazy uvedené vlevo na této stránce.

Expo guide

(Štěpán Janda, 23. 7. 2008 13:48)

Dobrý den, též jsem podepsal formulář firmě EXPO guide. Budu rád za jakékoliv informace ohledně zrušení smlouvy. našel jsem zatím tyto stránky: http://www.stopecg.org/expo-guide.htm

Článek

(Mgr. David Ondrejkovič, 11. 6. 2008 7:08)

Dobrý den, tento článek není můj, ale je převzat z Literárek se svolením autora.

Napište mi prosím na e-mail ondrejkovic@klikni.cz a já Vám pošlu další potřebné informace.