Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pošlete další podnět k finanční kontrole EO Servisu

15. 6. 2010Pokud Vás obtěžuje firma EO Servis s.r.o. z Brna (či kdykoli v minulosti Vás obtěžovala) s požadavkem na zaplacení za služby, které jste nikdy neměli v úmyslu objednat, pošlete nový podnět k Finančnímu úřadu Brno I (vzor ke stažení zde).

Tyto nové podněty již reflektují odborné stanovisko Finančního ředitelství v Brně a měly by tedy být dostatečně účinné.

K podnětu přiložte kopie Výzev k platbě a Upomínek od EO Servisu, ze kterých vyplývá, kolik peněz po Vás EO Servis chce (případně vymáhá rozhodčími žalobami a rozhodčími nálezy) a za jaké období. Tyto kopie doporučujeme opatřit Vaším podpisem a razítkem jako ověření jejich pravosti pro účely finanční kontroly, ale pokud by jste se snad z nějakých důvodů obávali toto učinit, je možné to zaslat i bez tohoto ověření.

Podnět i s přílohami pošlete na adresu uvedenou ve vzoru - na dodejku (kvůli dokladu).

Prosím učiňte toto urychleně a bez zbytečného odkladu - lze předpokládat, že finanční kontrola společnosti EO Servis s.r.o. by mohla proběhnout již ve velmi blízké době.

Prosím učiňte toto i v případě, že již máte od EO Servisu dlouhou dobu pokoj, protože tak můžete významně napomoci ukončení jejich nekalých praktik. Každý hlas se počítá!

Není vyloučeno, že kvapné odstěhování EO Servisu z jeho minulé adresy do "prestižního sídla" uprostřed tzv. "Brněnského Bronxu" bylo v červnu 2008 způsobeno právě útěkem před dopady finančních kontrol (které však ještě nebyly založeny na současných znalostech získaných v trestním řízení).

Pamatujte dějinného příkladu - i Al Capone šel nakonec do vězení za daňové úniky!


 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Re: DPH

(Petr, 17. 6. 2010 7:24)

Reagoval bych na to odnětí svobody... Obávám se, že postižení se uhrazení nákladů nedočkají. Odnění svobody by mělo být co nejdříve, jelikož Dohnal a spol stejně budou vydělávat peníze trestnou činností, nemyslím si, že by to dokázali jinak a navíc se domnívám, že stejnak vydělané (nakradené) peníze dokážou skrýt tak, aby se na postižené nedostalo. I když jim FU doměří DPH včetně penále, eventuelně i daň z příjmu, stejnak si myslím, že si ani stát na nich nic nevezme. Vždyť je to s.r.o. a budou ručit do výše majetku firmy (tedy vyklované skořápky) a i kdyby se šlo na majetek jednatelů, pochybuju, že by jim něco patřilo, bude to třeba manželky nebo maminky a nebo to bude auto na leasing a tak podobně... Takže čím dřív budou sedět a nebudou moci "aktivně podnikat", tím lépe.

DPH

(Petr, 16. 6. 2010 13:00)

Je to tak jak píše Patrik.O zavedení platby DPH z neuhrazených faktur na pozdější dobu se teprve uvažuje.Odnětí svobody by mělo následovat až po uhrazení nákladů postiženým.

DPH a výnosy - trestné činy

(Patrik Hendrych, 15. 6. 2010 15:24)

1. EO Servis musí fakturovat s DPH a tuto odvádět, nahledě na to, zda mu "klient" zaplatil či nikoli. Finanční úřad musí doměřit EO Servisu DPH, neboť zdanitelné plnění bylo "poskytnuto" uvedenímv jejich registru. Poté musí být státem nekompromisně vymáhána.
2. V podvojném účetnictví EO Servisu musí být všechny vystavené faktury účtovány do výnosů (opět bez ohledu na to, zda byly zaplaceny či nikoli) a tudíž zvyšují základ daně z přůjmů právnických osob. Tuto daň by měl finanční úřad EO Servisu opět doměrřit a nekompromisně vymáhat.
3. Pokud EO Servis neodváděl z vystavených faktur DPH a neúčtoval je do výnosů (bez ohladu na to, zda bybyl uhrazeny) může tím být naplněna skutková podstata trestného činu "Zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby" podle ust. § 240 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb., v platném znění:


Trestné činy daňové, poplatkové a devizové

§ 240
Zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby

(1) Kdo ve větším rozsahu zkrátí daň,clo, pojistné na sociálnízabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, pojistné na úrazové
pojištění, pojistné na zdravotní pojištění, poplatek nebo jinou podobnou povinnou platbu anebo vyláká výhodu na některé z těchto povinných plateb, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo zákazem činnosti.

(2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nejméně se dvěma osobami,
b) poruší-li k usnadnění takového činu úřední uzávěru, nebo
c) spáchá-li takový čin ve značném rozsahu.

(3) Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve velkém rozsahu.

§ 241 Neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné platby

(1) Kdo jako zaměstnavatel nebo plátce ve větším rozsahu nesplní svoji zákonnou povinnost za zaměstnance nebo jinou osobu odvést daň, pojistné na
sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti nebo pojistné na zdravotní pojištění, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebozákazem činnosti.

(2) Stejně bude potrestán, kdo jakozaměstnavatel ve větším rozsahu nesplní svoji zákonnou povinnost odvést pojistné na úrazové pojištění
zaměstnanců.

(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, získá-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 pro sebe nebo
pro jiného značný prospěch.

(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, získá-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 pro sebe nebo pro jiného prospěch
velkého rozsahu.