Jdi na obsah Jdi na menu
 


Přečtěte si skvělý rozsudek proti Bezreklamky!

28. 11. 2012


Dnešního dne máme konečně možnost přečíst si rozsudek od soudce, který patří k těm příslušníkům soudcovského stavu, kteří dávají slovu SPRAVEDLNOST skutečný rozměr.

Rozsudek v plném znění si můžete stáhnout zde.

Stojí za odcitování:

"Jelikož smlouva o propagaci reklamni plochy směřovala od samého počátku ke zhoršení právního postavení žalovaného, který nebyl v době jejího uzavřeni podnikatelem, je neplatná"

"Na podporu svých tvrzení žalobce k důkazu předložil vytištěnou nabídkovou inzertní stránku, kterou ale neprokazuje předmět smlouvy ke kterému se zavázal."

A je tu i výpověď svědkyně se smlouvou uzavíranou telefonicky - zajímavé:

"Z výpovědi svědkyně a přehráním záznamu hovoru, jež proběhl mezi zástupkyní žalobce a svědkyní bylo zjištěno, že žalobce zákazníka o prolongaci smlouvy a o zpoplatnění služby v době prodloužení smlouvy neinformuje. Je pouze upozorněn na jednorázový poplatek za zpracováni a vytvoření reklamní nabídky. Dále je žalobcem opakovaně zdůrazňováno, jak si zákazníci při použití služeb žalobce mohou vydělat značné peníze, kdy například v tomto telefonátu zaznělo, že není ani výjimkou, že si propagací reklamní plochy na autě zákazníci vydělávají až desítky tisíc korun ročně. Žalobce pokládané otázky formuluje tak, aby na ně zákazník mohl odpovídat zpravidla ,,ano"..(navádějící otázky). Z nabídky žalobce pak zcela jednoznačně vyplývá, že třetí strana, která má využít plochu vozidla, je již připravená k tomu, aby vlastní reklamu vyznačila na vozidle zákazníka."

...z toho je dobře vidět jak soud bude přistupovat k určitosti a srozumitelnosti telefonicky uzavíraných smluv :-) Krásný popis klamavé reklamy soudem!

A pokračujeme dál:

""Ke kontrole, zda nebyl ze strany žalobce porušen občanský zákoník, nemá ČOI žádné pravomocii"

"Nemohla-li osoba při vyvinutí obvyklé pozornosti (opatrnosti), kterou lze na ní vzhledem ke všem okolnostem případu jako na průměrném člověku požadovat, poznat skutečný stav věci' šlo by o tzv omluvitelný omyl." 

A tohle je ovšem bomba:

"Z obsahu předmětné smlouvy lze také dojít k závěru, že omyl mohl být žalobcem vyvolán úmyslně..........žalobce totiž v době uzavření předmětné smlouvy klamně předstíral okolnost, která neexistovala"

A teď pozor - soud potvrzuje platnost našeho návodu, respektive nutnost odeslání tzv. "odmítacího dopisu":

"Jelikož žalovaný uplatnil relativní neplatnost právního úkonu (§ 49a ve spojení s § 40a), s ohledem na shora uvedené dospěl soud k závěru, že smlouva o propagaci reklamní plochy, kterou účastníci uzavřeli dne 28.10.2009, je neplatná."

Takže máme v tomto rozsudku takový předčasný vánoční dárek, který zahrnuje jak vyvrácení všech obvyklých argumentů Bezreklamky přímo soudem, tak i výslovné označení jejich praktik za nekalé a to dokonce i nad rámec těch starších písemných smluv.

Gratulujeme vítězi ze Sokolova a nyní se budeme soutředit na 3 základní prioritní body:

  1. Aby pokud možno všechny budoucí soudy dopadly pro poškozené stejně dobře;

  2. Aby Ústavní soud vyhověl naší ústavní stížnosti (alespoň některé z nich) směřující proti zcela šlendriánským rozsudkům v této věci a abychom tak mohli žalovat již ukončené případy pro zmatečnost;

  3. Aby maximum lidí žalovalo Bezreklamku o vrácení bezdůvodného obohacení

V dalším pořadí potom budeme pokračovat v iniciaci a podpoře trestního řízení a správního řízení vedeného ČOI tak, aby spravedlnost našla svůj cíl - stejně jako například v případě Prolux.