Jdi na obsah Jdi na menu
 


MIDODA

4. 10. 2012

Firma MIDODA provozuje webové stránky www.obchodni-nabidky.cz. Jejím jediným majitelem a jednatelem je Michal Kápička. Pokud vám to jméno něco připomíná, tak ano - jde o osobu spojenou se známým nepoctivým "projektem" Česká kapitálová a investiční společnost (bližší informace zde)

Podstata jeho nynejšího "podnikání" tkví ve známém způsobu tzv. katalogového podvodu - tedy vyvolání dojmu bezplatné nabídky a následně šikovnou manipulací přimět oběť k neúmyslnému objednání draze placené služby. A pak už zbývá jen vyvinout dostatečný psychologický nátlak směřující k zaplacení. Blíže si můžete o MIDODĚ a jejích praktikách přečíst v tomto článku.

Jako ve všech ostatních podobných případech - i zde platí, že smlouva uzavřená v omylu je neplatná a tolik lidí najednou nemohlo udělat úplně stejnou chybu pokud by to nebylo úmyslem druhé strany nebo pokud by tato o tomto omylu alespoň nevěděla.

Drobné riziko tohoto případu spočívá v tom, že ve smlouvě je tzv. "rozhodčí doložka" - tu lze sice dnes již poměrně úspěšně eliminovat, ale vyžaduje to trochu aktivní přístup.

Jakmile tedy od dotyčné firmy obdržíte výzvy k zaplacení, oznamte jí písemně (doporučeně a s dodejkou), že jste smlouvu uzavírali v omylu o kterém jste přesvědčeni, že jej tato firma vyvolala, nebo že o něm minimálně musela vědět.

Dopis může vypadat například takto:

**********************************

Věc: Dovolání se neplatnosti smlouvy


Michale Kápičko,

obracím se na vás jako na jednatele společnosti MIDODA s.r.o. neboť jste to dle obchodního rejstříku právě vy, kdo je oprávněn za vaši společnost jednat.

Na vašich webových stránkách jsem nikdy neměl v úmyslu objednat jakýkoli placený produkt – jediné co jsem chtěl učinit byla registrace zdarma. Vzhledem k mému zjištění, že ve zcela totožném omylu se do vaší databáze dostali prakticky všichni tam uvedení podnikatelé, jsem si jista, že je tento hromadný omyl z vaší strany vyvoláván úmyslně a v každém případě o něm musíte vědět. Není logické, aby tolik osob najednou udělalo nezávisle na sobě úplně stejnou chybu, pokud by to vaším úmyslem nebylo. Tím pádem považuji tuto smlouvu uzavřenou v omylu (který mi ochotně dosvědčí všichni ostatní oklamaní se kterými jsem v kontaktu) a tedy neplatnou podle §49a občanského zákoníku. Jelikož tuto činnost zjevně provozujete cíleně a hromadně, považuji vaše právní úkoy za neplatné taktéž pro jejich rozpor s dobrými mravy (viz §39 obč. zák.)

Tímto uzavírám, že s ohledem na výše uvedené skutečnosti považuji jakoukoli smlouvu mezi vámi a naší společností za absolutně i relativně neplatnou a v žádném případě vám nehodlám nic platit. Pokud máte na celou věc „jiný právní názor“, pak si jej laskavě strčte do..............třeba do obálky a uplatněte u věcně a místně příslušného soudu (neboť v žádném případě nepovažuji ani vámi úmyslně podstrčenou rozhodčí doložku za platně uzavřenou). V takovém případě vás však ubezpečuji, že se budu bránit všemi prostředky, které mi umožňuje (či lépe řečeno - výslovně nezakazuje) zákon. V této obraně, na které budu spolupracovat a sdílet veškeré náklady se stejně poškozenými, nebudu litovat námahy, času ani prostředků.

Mějte na paměti, že budu též velmi důsledně usilovat o náhradu všech škod, které vzniknou mé společnosti v důsledku vašich aktivit jako jsou například:

  • poštovné a náklady na právní pomoc na zaslání této zprávy
  • sestavení a odeslání vyjádření k rozhodčí žalobě rozhodci včetně právní pomoci
  • sestavení a odeslání žaloby na zrušení rozhodčího nálezu k soudu dle místní příslušnosti rozhodce, včetně právní pomoci
  • sestavení a odeslání upozornění mému místně příslušnému soudu na možné použití vadného exekučního titulu z vaší strany
  • přeposlání vyrozumění mému místně příslušnému soudu usnesení soudu rozhodujícího o zrušení rozhodčího nálezu o odložení jeho vykonatelnosti
  • odeslání rozsudku zrušujícího rozhodčí nález mému místně příslušnému soudu
  • atd.


Vše podstatné, co jsem vám chtěl v této věci sdělit jsem již učinil a tímto vám oznamuji, že na žádnou další korespondenci od vaší společnosti v této věci nebude z naší strany nijak reagováno. Jediné, na co naopak reagovat hodláme a to velmi důsledně a prakticky obratem je případný platební rozkaz zaslaný nám věcně a místně příslušným soudem, případně výzva téhož soudu k našemu vyjádření ohledně vámi podané žaloby. Ačkoli jsme platně neuzavřeli žádnou rozhodčí smlouvu ani doložku, budeme též okamžitě a především kvalifikovaně reagovat i na váš pokus způsobit nám škody cestou zneužití rozhodčího řízení na základě vzájemně výhodného obchodnického vztahu s ad hoc rozhodcem.

Podpis

***************************************

Tímto dopisem dáte najevo, že se proti jeho postupu hodláte bránit a že také víte jak.

Jakmile byste dostali jakýkoli dopis od rozhodce, který je uveden v jeho obchodních podmínkách, postupujte analogicky s tímto případem - tamní vyjádření můžete prakticky doslovně zkopírovat, pouze s nahrazením příslušných jmen. Ale prozatím ještě nikdo nic podobného nedostal. Jakmile by k tomu došlo, vyrobíme a dáme jako obvykle zdarma a volně k dispozici vzor pro tento konkrétní případ.