Jdi na obsah Jdi na menu
 


VPT Servis s.r.o.

22. 5. 2011


Modus operandi je zbytečné popisovat - učinil to velmi dobře známý internetový publicista Daniel Dočekal na svém webu
zde.

Dle obchodního rejstříku je jednatelkou této firmy jakási Romana Valchová, Frýdlant, Horní Řasnice 16, PSČ 464 01.

Nátlak na oběti VPT Servisu provádí jménem této firmy liberecký advokát JUDr. Alexandr Šoljak zasíláním tzv. "předžalobních výzev k uhrazení závazku". Je nutno si uvědomit, že dopis sepsaný podepsaný advokátem nemá o nic větší právní váhu než dopis vaší prababičky - jde pouze o PSYCHOLOGICKÝ NÁTLAK. Ani sebevýznamnější advokát NEMŮŽE dosáhnout toho, aby kterýkoli soud poskytl právní ochranu jednání, které je prokazatelně v rozporu s dobrými mravy (§ 39 Občanského zákoníku) a s pravidly poctivého obchodního styku (viz § 261 Obchodního zákoníku) - tedy za předpokladu, že se budete aktivně bránit a nebudete hrát od začátku do konce mrtvého brouka.

Z dopisu advokáta si skutečně nedělejte těžkou hlavu - pamatujte, že v jakékoli sociální skupině (advokáty nevyjímaje) se najdou osoby, které jsou za peníze ochotny snížit se k jakékoli špinavosti. Nátlak za účelem dosažení neoprávněného obohacení lze provádět různým způsobem - od sprostého přepadení a oloupení na ulici až po distingovaně se tvářící dopis od právníka. Lze to přirovnat k prostituci - rozdíl mezi špinavou šlapkou z ulice a luxusní kurtizánou je možná ve způsobech provozování jejich činnosti a v částce, kterou si od svých zákazníků nechají zaplatit, ale podstata jejich "podnikání" je stejná.

Za klamavou je např. dle § 45, odst. 3) považována i taková informace, která je sice sama o sobě pravdivá, ale vzhledem k okolnostem a souvislostem způsobilá uvést jiné subjekty v omyl. Pokud při hledání ve veřejném prostoru na internetu potkáváme v souvislosti s touto firmou pouze samé oběti, které ve shodě s námi potvrzují, že při uzavírání smlouvy s VPT Servis s.r.o. jednali stejně jako vy v omylu, který byl pro jejich jednání rozhodující, je nepochybné, že informace klamavá byla. Pokud navíc prakticky nikde nelze najít nějakého spokojeného zákazníka, který by skutečně zamýšlel uzavšít smlouvu v té podobě v jaké ji nyní VPT Servis deklaruje, je více než zřejmé, že tato klamavá informace byla do procesu uzavírání smlouvy implementována úmyslně. Pokud firma VPT ve svém konání v nezměněné formě pokračuje, můžeme mít za prokázané, že o způsobilosti svého "kontraktačního sysrému" uvádět v omyl minimálně musela vědět.

Jakákoli Vaše případná neopatrnost či slabost neopravňuje žádného podvodníka (tedy toho, kdo úmyslně sděluje klamavé informace za účelem svého obohacení) k tomu, aby si na tom postavil svůj byznys, stejně jako žluté cedule v pražském metru varující důrazně před kapsáři neopravňují tyto kapsáře beztrestně krást s poukazem, že si cestující mohli toto varování přečíst a dát si tak lepší pozor.

Tato firma - stejně jako všechny jí podobné - těží z vašeho strachu a pouze tento váš strach je to, co jim může generovat zisk.

Ačkoli se firma VPT Servis tváří výhrůžně - není v žádném případě možné, aby všechny, kteří rozporují platnost uzavřené smlouvy (tedy velmi pravděpodobně VŠECHNY své zákazníky) žalovala u soudu. Důvody jsou především tyto:

 • Poškození se spojují a sdílejí veškeré podstatné informace (např. zde nebo zde). V případě, že by byl kdokoli z obětí skutečně žalován, pak mu nic nebrání v tom, aby požádal ostatní oběti o pravdivé svědectví o okolnostech prokazujících jednání v omylu (neboť totéž mohou od něj příště potřebovat oni). Každému soudci by tak bylo nad slunce jasné, že firma VPT Servis postavila své jednání na nekalých obchodních praktikách a není oprávněna se domáhat jakékoli právní ochrany.
   
 • Firma VPT Servis bude těžko nějakým způsobem schopna prokázat neměnnost jejich obchodních podmínek - tedy že v době, kdy jste klikali na "souhlasím s obchodními podmínkami" tam skutečně byly tytéž obchodní podmínky jako dnes. Pokud by oni byli žalobci - je jejich povinností tuto skutečnost u soudu nezvratně prokázat
   
 • Firma VPT Servis bude mít taktéž problém prokázat, že k objednávce skutečně došlo z vašeho počítače (IP adresa NENÍ důkaz - blíže zde), pokud snad ano, tak že jste u něj v té době opravdu seděli vy a pokud by snad ve vaší provozovně měli nějakou skrytou kameru (na základě zákona nebo soudního příkazu samozřejmě), pak si nedovedu představit, že by prokazovali vaší vůli uzavřít smlouvu v té podobě, ve které ji nyní oni deklarují. Soud by tedy musel uznat smlouvu za neplatnou mimo jiné i pro nedostatek vůle.


 • Žaloba u soudu něco stojí a desítky či stovky žalovaných by znamenaly pro VPT Servis desetitisíce či statisíce korun na soudních výlohách s velmi nepravděpodobnou návratností. I kdyby snad měli své smlouvy ošetřeny z právního hlediska naprosto neprůstřelně (jakože v žádném případě nemá a ani teoreticky nemůže mít), tak si nikdy nemůže finančně dovolit žalovat všechny své oběti u soudu.


Takže rozhodně zachovejte naprostý klid a buďte si vědomi toho, že pokud se budete aktivně bránit, tak oni nemohou dosáhnout naprosto ničeho a dobře to vědí - pouze spoléhají na to, že to nevíte Vy.

Podobné firmy se téměř nikdy nesoudí, protože by náklady řízení při prakticky nulové úspěšnosti silně ohrozily jejich ziskovost. Pokud byly v minulosti zaznamenány případy odlišné, kdy podvodná firma Intercable Verlag AG (dnes ve švýcarském vězení - viz zde) žalovala v ČR své oběti, pak šlo o jednotlivé případy a výhradně tam, kde oběť udělala nějaké zásadní chyby - např. několik let hrála mrtvého brouka, případně té firmě něco zaplatila a nebo nereagovala na platební rozkaz.

Důrazně doporučujeme:

 • Poté co zjistíte, že po vás někdo vymáhá platby za služby, které jste si neobjednali (nebo jste to neměli v úmyslu a najdete např. pomocí Googlu důkazy o tom, že podobnou zkušenost má více lidí), pošlete dotyčnému subjektu dopis ve kterém zřetelně dáte najevo, že jste při údajném sjednávání smlouvy jednali v omylu, který byl pro vaše jednání podstatný. Právnickou řečí se jedná o "dovolání se relativní neplatnosti smlouvy"). Existuje obvykle i řada důvodů pro absolutní neplatnost dotyčné smlouvy (tedy pro tu, které se nemusíte dovolávat), ale důrazně nedoporučujeme oslabovat svou důkazní situaci a argumentaci u případného soudu. Nejde o to, že by k tomu soudu snad mělo skutečně dojít, ale ona firma zjistí, že se hodláte bránit a že víte jak a velmi pravděpodobně jí to nebude stát zato. Vzor takového dopisu pro VPT Servis najdete zde a přílohu zde.
   
 • Nebojte se s nimi jednat tvrdě a neústupně a klidně si z nich dělejte třeba i legraci a bavte se jejich naprostou bezmocí.

 • Od odeslání výše uvedeného dopisu na žádnou jejich další komunikaci nijak nereagujte - co bylo potřeba sdělit jste již tímto dopisem sdělili a na tom trvejte. Jakákoli další komunikace s nimi je jen ztrátou času - oni dobře vědí, že vás od samého počátku chtěli oklamat aa budou se vás snažit po dobrém i po zlém přesvědčit, aby jste jim zaplatili. Nic jiného totiž nemohou dělat a dobře to vědí - jen spoléhají na to, že to nevíte vy.

 • Jediné na co by jste reagovat museli a to do 15 dnů od doručení je platební rozkaz od soudu (v obálce se ZELENÝM pruhem), ale ten s pravděpodobností blížící se jistotě NIKDY nepřijde.

 

Pamatujte, že pokud těm, kteří vás od samého počátku chtěli programově oklamat cokoli zaplatíte, tak jim jen potvrdíte, že se jim jejich jednání vyplácí a že má smysl v něm pokračovat - stáváte se tím do jisté míry spoluzodpovědnými za jejich nové oběti. Jen pevný a rozhodný postoj a naprosté odmítnutí jakýchkoli plateb těmto podvodným subjektům může vést k jejich eliminaci z českého ekonomického prostředí.

Pokud si nyní vypracujete na případě VPT Servis svůj obranný postup, bude se vám v budoucnu ještě mnohokrát hodit. Pokud na aktivní obranu budete rezignovat, budete stejně bezradní až se vám to stane příště (a ono se to bohužel URČITĚ stane, protože podobné praktiky již existují desítky let všude ve světě a dokud se jim většina lidí nezačne aktivně bránit, tak existovat budou a budou stále sofistikovanější).

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář