Jdi na obsah Jdi na menu
 


Typické postupy podvodných katalogových firem

20. 4. 2008


Typické postupy, které používají podvodné katalogové firmy při nátlaku na své oběti1) Přenášení viny na poškozeného


Firma se obvykle snaží v poškozeném vyvolat dojem, že je to pouze a jedině jeho vina, že si pečlivě nepřečetl všechny dokumenty, na které se uzavřená smlouva odkazuje (VOP, ceník, apod.). Jedná se principiálně o stejný druh argumentu jako kdyby se Vám snažili namluvit, že když Vás v metru nebo v tramvaji okrade kapsář, je to jen a výhradně Vaše vina, že jste si své věci (peněženku, mobil) lépe nehlídal. Kapsář tedy v podstatě za nic nemůže, protože on je více-méně  úspěšný (mladý a dynamický) podnikatel.

Podstatná je však proti těmto tvrzením katalogové firmy ta skutečnost, že podobně poškozených jako jste Vy je absolutní většina jejich klientů (většinou číslo blízké 100%), z čehož jasně a zcela jednoznačně vyplývá, že výše uvedené podvodné jednání spočívající ve skrytém podstrčení velmi dovedně zamaskované (a přitom klíčové) platby je přímo principem byznysu této firmy.
2) Vyvolávání strachu z následků

Firma Vám barvitě popisuje vše, co Vás čeká pokud jí nezaplatíte. Většinou vyhrožuje soudem nebo rozhodčím řízením a následnou exekucí. Vypočítají Vám kolik Vás to bude stát navíc, pokud nebudete "dodržovat své závazky".

V případě, že se pokusíte spojit s jinými klienty této firmy za účelem zjištění, zda také nebyli při sjednávání smlouvy podvedeni, začnou Vám navíc vyhrožovat soudy na ochranu "dobrého jména".

Ve skutečnosti se však soudu bojí, protože po celé Evropě se rozjela po několika počátečních zaváháních lavina soudních rozhodnutí, které vyznívají jednoznačně ve prospěch poškozených. Argumentace soudy slouží především k psychologickému nátlaku. Některé ze zahraničních katalogových firem, které skutečně zažalovaly své klienty u soudu tak učinily u mizivého procenta z nich a pouze jako součást psychologického nátlaku na ostatní. K těmto soudním sporům si vybíraly klienty, kteří na tom byli z jejich hlediska "nejhůře", snažily se soudy maximálně protahovat, ale i tak v drtivé většině prohrály. Také žádná katalogová firma ještě neprokázala, že má něco jako "dobré jméno".

Prohrané soudy však podvodná katalogová firma zlehčuje a tvrdí, že daný případ byl naprosto odlišný od Vašeho, že smluvní vztah s Vámi je úplně o jiných okolnostech a bude Vám dokazovat, že Vy rozhodně nemáte šanci takovýto spor vyhrát.

Jiná je situace u rozhodčího řízení, kdy poškozeným hrozí vyšší nebezpečí, neboť proti rozhodnutí rozhodce (zvláště pak spřáteleného) neexistuje opravný prostředek - toto rozhodnutí lze pouze soudem zrušit. Ale i obrana proti rozhodčímu řízení samozřejmě existuje.
3) Vytrhávání z kontextu

Firma Vás doslova zahrne právnickými formulacemi vytrženými z kontextu a účelově zkreslenými důkazy ve svůj prospěch. Pokud tedy například trestní řízení ještě neskončilo, bude firma do posledního dne tvrdit, že "Trestní řízení neprokázalo ničí vinu". Pokud například bude nějaká komise či odbor životního prostředí patřící pod magistrát města zkoumat, zda firma neporušuje zákon o nakládání s odpady, bude firma její negativní výsledek prezentovat ve stylu "Magistrát jasně prokázal, že naše firma neporušuje zákon!"


4) Zdůrazňování nízké úrovně vymahatelnosti práva

Katalogová firma bude v případě, že vyjádříte svůj úmysl bránit se jejich praktikám, neustále zdůrazňovat, že ve sporu proti nim máte jen malou šanci na vítězství. Budou zdůrazňovat, že mají svůj postup velmi pečlivě promyšlen a zpracován nejlepšími odborníky v oblasti práva.

Neopomenou zdůrazňovat svou teorii, že i kdyby jste snad nakonec u soudu uspěli - bude to trvat léta a mezitím ztratíte spoustu času i peněz, které Vám už možná nikdo nevrátí.

Nezřídka budou opakovat, že za nimi stojí renomované advokátní kanceláře, aniž by většinou kteroukoli z nich jmenovali. Pokud už po dlouhém váhání a odkládání přeci jen nějakou jmenovat budou, uvědomte si, že i mezi advokáty se najde řada těch, kteří nemají mentální problém tvrdit že bílá je černá - oni přeci své peníze dostanou tak jako tak, ať už jejich klient prohraje nebo vyhraje.

Pokud se případ dostane k soudu, je úloha jejich právníků obvykle zaměřena na pasivní formalistické obstrukce a nikoli na podstatu sporu, protože dobře vědí, že tam vyhrát nemohou.
4) Metoda vytváření zdání velké firmy

Ačkoli samotnou katalogovou firmu může tvořit třeba jen pár jednotlivců, snaží se ten, kdo s Vámi jedná obvykle vyvolat zdání, že proti Vám stojí rozsáhlý a dobře po všech stránkách dobře vybavený kolos. Nezřídka tak vůči Vám používají formulace typu - "předáme to našemu právnímu oddělení" nebo "zjistíme to ve spolupráci s naším IT oddělením", případně "domluvíme se ještě s obchodním oddělením" a podobně.5) Nabízení zdánlivě výhodné dohody

V určité fázi neustálého stupňování nároků, pokud už si firma myslí, že Vás má dostatečně zpracované, se najednou vytasí s nějakým návrhem dohody. Může to být například zkrácení smluvního vztahu - firma Construct Data například byla ochotna "odpustit" dva roky ze tří, které byly obsahem smlouvy. Dalším možným návrhem může být třeba ochota sprovodit celou záležitost ze světa za nějakou pevnou částku, která je o poznání nižší než původně požadovaná - Construct Data například nabízela dohodu na zaplacení 500 EUR namísto původně požadovaných skoro třech tisíc EUR.

Jejich záměrem je vyvolat v poškozených zdání, že ve srovnání se všemi těmi nevýhodami a nebezpečím, kterému budou vystaveni pokud se s katalogovou firmou nedohodnou, je cena, kterou požadují nakonec zaplatit, směšně nízká.

Tento postup bývá obvykle nejúčinnější, protože z psychologického hlediska je velký rozdíl oproti tomu, když (čistě teoreticky) můžete přijít o 120 tisíc v případě nedohody nebo třeba jen o 8 tisíc v případě dohody. Je třeba si však uvědomit, že očekávaná úspěšnost podvodné katalogové firmy se pohybuje v řádu procent, takže i těch pár tisícovek hodí nakonec v souhrnu slušný balík, který bohatě uspokojí jejich očekávání.

Situaci lze opět přirovnat k té, když by Vám kapesní zloděj nabídl, že Vám Váš mobil i peněženku vrátí za určité přiměřené výkupné, které je přeci jen neporovnatelně nižší než cena těch věcí, které Vám je ochoten vrátit.
6) Skryté vydávání aktivit směřující proti nim za jejich podporu za účelem zvýšení zisku

Pokud se proti aktivitám podvodné katalogové firmy zvedne nějaká organizovanější forma odporu, není neobvyklé šířit (většinou anonymně) tvrzení, že tento odpor je ve skutečnosti organizován samotnou katalogovou firmou, aby poté mohla donutit poškozené klienty platit ještě navíc sankce za nedodržení lhůt splatnosti a smluvní pokuty.


7) Argumentace vysokými náklady na udržování klienta v databázi

Firma Vám obvykle vypočítá, jaké má obrovské náklady s tím, že jste u ní registrován. Překládá astronomické ceny například za webhosting, za tištěné katalogy, za marketingové kampaně, apod. Člověka, který neví, že cena za webhosting se pohybuje v řádu stokorun ročně, neuvědomí si, že tištěné katalogy mohou mít podobu několika cárů recyklovaného papíru v nákladu pár desítek výtisků a neověří si, že cena za marketingovou kampaň byla ve skutečnosti o několik řádů nižší (pokud firma nakonec vůbec uhradila faktury za tuto marketingovou kampaň), pak může toto tvrzení zmást.

Obecně však není důvod cítit se spoluvinen za jejich náklady, je to jako když Vám dopadený kapsář začne vzlykat, že doma živí deset hladových krků a nikdo ho chudáka nechce zaměstnat, přičemž on by se tak rád živil poctivou prací......8) Argumentace počtem spokojených klientů

Firma se Vám většinou snaží prezentovat stovky, ba tisíce spokojených klientů, kteří jim bez problémů platí požadované částky a ještě si velmi chválí jejich služby. Vás staví do role jediného potížisty, jehož pohnutky snad ani nelze pochopit.

Daný "argument" však naráží v okamžiku, kdy se dotážete po konkrétních spokojených firmách - pokud se dočkáte odpovědi, pak je buď vyhýbavá nebo Vás odkáže na firmu, která je s nimi (jak se dříve či později prokáže) nějakým způsobem spojena či přímo zainteresována na výsledku jejich "podnikání". 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář