Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vzor univerzálního trestního oznámení

6. 9. 2009Editovatelný text trestního oznámení ve formátu DOC si můžete stáhnout zde.

*********************************************************************************************************

Vaše jméno, příjmení

Název Vaší firmy

Ulice a číslo

PSČ a město

telefon, e-mail

 

 

Policie ČR

Správa kriminální policie a vyšetřování

(doplnit Vaše nejbližší okresní město)
(podat písemně cestou místně příslušné služebny Policie ČR)


Věc: Oznámení o skutečnostech nasvědčujících spáchání trestného činu


Dobrý den,


Dne (doplnit) jsem obdržel od (doplnit odesilatele a způsob doručení) výzvu k úhradě částky (doplnit) za údajné služby které jsem nikdy vědomě nesjednal (kopie výzvy přiložena). Odesilatel výzvy dovozuje mou údajnou povinnost uhradit požadovanou částku z úkonu, kterým jsem měl uzavřít smlouvu o poskytování služeb (zde doplnit podrobnější popis toho, k čemu jste se měli podle odesilatele výzvy k zaplacení údajně zavázat – nejčastěji jde o zveřejnění v nějakém internetovém katalogu). Odesilatel vychází ze skutečnosti, že jsem měl v rámci z jeho strany iniciovaného bagatelního úkonu přehlédnout dovedně a lstivě ukrytou informaci o tom, že tímto svým krokem uzavírám smlouvu a o následných platbách z této smlouvy vyplývajících. Žádnou takovou smlouvu jsem však neměl v úmyslu uzavřít a jsem přesvědčen, že odesilatel výzvy k zaplacení si toho byl od samého počátku vědom a jeho úmyslem bylo taktéž od samého počátku mne uvést v omyl a způsobit mi tím škodu ve výši nejméně (zde doplnit částku, kterou po vás odesilatel požaduje a pokud jde pouze o jednu z částek, které byste měl v budoucnu ještě zaplatit, pak provést součet všech těchto částek),- Kč.


K tomu dále uvádím:


 • Namátkovým kontaktováním ostatních subjektů uvedených ve zmíněném katalogu jsem zjistil, že tyto subjekty lze rozčlenit do následujících třech skupin:


  1. skupina, která vůbec neví, že je v předmětném katalogu uvedena

  2. skupina, která ví, že je v katalogu uvedena, ale zatím ještě neví, že je za tuto službu požadována ta částka, kterou po mně požaduje odesilatel

  3. skupina, která potvrzuje, že byla uvedena v omyl obdobným či zcela identickým způsobem jako já

Tato skutečnost dle mého názoru jednoznačně prokazuje, že bylo od samého počátku úmyslem odesilatele uvádět jiné subjekty v omyl a způsobit jim škodu.


 • Jako předmětná služba je údajně nabízen zápis do databáze kontaktů (uvést webovou adresu či jinou formu katalogu) a tím zviditelnění dané firmy na Internetu. Aby mohlo dojít k naplnění deklarovaných služeb, je třeba tuto databázi na Internetu najít. K vyhodnocení, zda stránky na výše uvedené adrese mohou poskytovat nějaké informace (služby) svým návštěvníkům, je možno prověřit například tyto 3 možnosti, jak tyto stránky najít1:


 1. Direct - pokud by uživatelé znali přesnou adresu stránek, tj. název domény, pak ji stačí zadat do prohlížeče (MS Internet Explorer, Mozilla Firefox a další) a stránka se zobrazí. K tomu, aby uživatelé doménu znali, je nutné vyvinout značnou marketingovou aktivitu a být dlouhodobě v povědomí uživatelů/zákazníků. Tento způsob nalezení stránek nelze spolehlivě ověřit, protože nemáme přístup k vnitřním statistikám zmíněného webu. Je však k dispozici např. veřejná statistika na adrese http://www.alexa.com, která poměrně zřetelně naznačuje mizivou návštěvnost udávaných webových stránek. Existují také další faktory, které mohou napovědět o tom, zda uživatelé mohou znát název domény – například skutečnost, že jsem nezaznamenal žádnou aktivní (bannerovou, flashovou) reklamu na Internetu na tyto stránky s možnou výjimkou zápisů zdarma v různých jiných internetových katalozích – což ovšem opět předpokládá výslovnou znalost domény, neboť tyto zápisy jsou k nalezení obvykle pouze po zadání konkrétního názvu společnosti.


 1. Organic - tento způsob vyhledávání informací je založen na zadání klíčových slov do vyhledávače. Pro ověření, zda lze tímto způsobem databázi (webové stránky) najít, je nutné vytvořit sadu klíčových slov. Tato sada klíčových slov by měla pokrýt jak možnosti hledání výše uvedeného typu služeb tj. databáze firem a organizací, tak zároveň i názvů, pod kterými jsou uváděny. Tento způsob vyhledávání byl doposud prováděn pouze namátkově. Dále bylo namátkově prověřeno, zda se ve výsledcích neobjeví název provozovatele služeb nebo název některého z údajných objednatelů (zde uveďte například osoby, které jste kontaktovali s dotazem, zda jsou stejně jako Vy danou firmou podvedeni). Na většinu namátkou zvolených klíčových slov se na předních místech vyhledávání objevovaly nejrůznější české i mezinárodní databáze, avšak nikoliv databáze společnosti (uvést název společnosti, která po Vás chce zaplatit). Z výše uvedené analýzy – byť byla prováděna pouze namátkově a nikoli systematicky - vyplývá, že služby poskytované na stránkách nelze na Internetu téměř najít.


 1. Refferal - třetím způsobem, jak se dostat na určitou stránku, je kliknout na odkaz, směřující na tuto stránku, na jiných stránkách. Pro vyhodnocení, ze kterých konkrétních stránek přišli návštěvníci by byl třeba rozbor vnitřních statistik webu. Tyto statistiky nejsou pochopitelně k dispozici. Nepřímo lze však usuzovat na počet návštěvníků ze stránek třetích stran podle počtu příchozích linků na stránky. Většina vyhledávačů tyto údaje nezveřejňuje nebo je i záměrně zkresluje. Proto se pro zjišťování příchozích linků používá vyhledávač Yahoo!, který je v tomto směru nejspolehlivější, případně vyhledávač Google (Rozšířené vyhledávání - Odkazy). Z nedostatku odborných znalostí a zkušeností byl tento způsob ověření prováděn pouze namátkově a amatérsky a nelze mu tak přisuzovat zásadní informační hodnotu. Případný soudní (či jiný) znalec by však byl schopen v této oblasti detailní analýzy s vysokou informační hodnotou.Z příchozích linků vyplývá, že stránky domény (uvést webovou adresu na které je umístěn katalog za nějž máte platit)nemají žádnou důvěru, proto na ně nikdo neodkazuje a s největší pravděpodobností na ně nepřicházejí žádní návštěvníci ze stránek třetích stran.Několik odkazů na zmíněný web na internetu představují naopak stránky upozorňující na nekalé obchodní praktiky dotyčné společnosti.


 • Z daného rozboru jednoznačně vyplývá, že služby, které nabízí společnost (uvést název dotyčné firmy) rozhodně neodpovídají požadované ceně (která je navíc mnohonásobkem ceny obvyklé i pro ty nejdražší a nejznámější internetové katalogy), ale naprostá většina ekvivalentních internetových katalogů, včetně těch, které své služby nabízí zcela zdarma mají neporovnatelně vyšší kvalitu zpracování i vyšší návštěvnost než dotyčný webový portál.


 • Jednoznačný závěr, který lze z výše uvedených skutečností především dovodit je, že pouze klient uvedený v omyl mohl uzavřít takto extrémně jednostranně nevýhodnou smlouvu. Je zcela zřejmé, že podnikání odesilatele nikdy nebylo primárně zaměřeno na poskytování deklarovaných služeb, protože dotyčná služba je ve světle výše uvedených okolností evidentně pouhou maketou, navíc s cenou, která je mnohonásobkem ceny obvyklé i u těch nejdražších a nejznámějších internetových katalogů (které rozhodně maketami nejsou), Uvádění v omyl je nepochybně samotnou podstatou podnikání odesilatele a tedy jeho úmyslem od samého počátku.


 • Pokud by se jednalo pouze o jednotlivé případy hrubého nesouladu mezi požadovanou výší finančního plnění a hodnotou služby, za kterou je toto plnění požadováno, mohlo by za určitých okolností jít o občanskoprávní spor. Jelikož jde ale o zcela systémové a především hromadné uvádění v omyl, které je nezpochybnitelně přímo cílem činnosti dané společnosti jde jednoznačně o trestněprávní záležitost.


 • Můžeme polemizovat o potřebné úrovni opatrnosti poškozených subjektů, avšak nelze připustit závěr, že vůči některým skupinám obyvatelstva je podvod přípustný. Zákon sice předepisuje podnikatelským subjektům vyšší míru obezřetnosti, avšak nikterak neopravňuje kohokoli, aby tuto vyšší míru obezřetnosti testoval či rovnou zneužíval pokusem o podvod a působením škod.


 • Ústřední součástí této trestné činnosti je dle mého názoru podvodné jednání při uzavírání smluv naplňující především svou systémovostí a hromadností skutkovou podstatu trestného činu podvodu podle § 250 trestního zákona a trestného činu nekalé soutěže podle § 149 trestního zákona.


 • Žádám o zásah orgánů činných v trestním řízení i ve smyslu generální prevence neboť jejich nečinností v případech katalogových podvodů na území ČR dochází k významnému nárůstu tohoto druhu podvodné činnosti v posledním období a změnu tohoto stavu nelze bez změny přístupu orgánů činných v trestním řízení očekávat.Přeji si být informován o tom, jak bylo moje oznámení vyřízeno. Zároveň žádám o sdělení kontaktu na dozorujících státního zástupce.V …...................................... dne.............................. jméno, příjmení

podpis

1Metoda obdobně použitá např. specialistou na internet marketing Viktorem Janouchem při analýze webu nepoctivé katalogové firmy Intercable Verlag AG


 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

pravopisné chyby

(Karel, 11. 12. 2011 16:57)

Našel jsem pravopisné chyby a ty by text zveřejněný na internetu obsahovat neměl. Jde o interpunkci a podmiňovací způsob. Správně je byste, špatně by jste.

Re: pravopisné chyby

(Mgr. David Ondrejkovič, 11. 12. 2011 21:16)

Díky za upozornění! Opraveno :-)