Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kruh Bezreklamky se uzavřel

23. 4. 2014


Prohlédněte si další potvrzení našeho názoru týkající se spolčení okolo Bezreklamky vyjádřeného například zde a zde.

Tady je podvodná pohledávka urgována, tady je žalována a tady je exekučně vymáhána. Asi náhoda nebo shoda jmen, řekla by zřejmě kontrolní komise České advokátní komory :-)

Podrobnější shrnutí celé causy:

Celá causa se datuje od roku 2004, kdy o ní poprvé točila Česká televize. Významnější rozmach soudního vymáhání pohledávek vzniklých na základě těchto nekalých praktik benešovským soudem odhadujeme (na základě nám dostupných informací od poškozených) cca od roku 2007;

Ve smlouvách měly „obě“ pražské společnosti – tedy Bezreklamky i UP Promotion (jde o zcela totožný osobní substrát obou firem, proto ty uvozovky) tzv. prorogační doložku - tedy že všechny spory budou řešeny právě u Okresního soudu v Benešově, který jich za tu dobu z celkových cca 13 tisíc "vyřešil" (samozřejmě skoro všechny ve prospěch Bezreklamky - narozdíl od jiných soudů) asi 5-6 tisíc;

Vymáháním pohledávek ve prospěch těchto firem se od počátku zabývala advokátní kancelář „Camrda, Premus, Vychopeň, Vachoušek a partneři" (ten zvýrazněný pán je mimochodem předsedou České advokátní komory). Tato advokátní kancelář sídlí v budově, která jednak s budovou tamního soudu přímo sousedí (resp. mají společnou stěnu) a jednak až do jara loňského roku byla s budovou soudu propojena vnitřní spojovací chodbou, která umožňovala obejití bezpečnostních rámů;

Manželka JUDr. Vychopeně byla až do konce roku 2011 soudkyní Okresního soudu v Benešově. Poté se stala soukromou exekutorkou a dnes se nám poprvé dostal do ruky její exekuční příkaz ve prospěch Bezreklamky.

Součástí výše uvedené advokátní kanceláře „byl“ od samého počátku JUDr. Pavel Budil, který je podepsán pod žalobami. Ty uvozovky jsou podle našeho názoru opět zcela namístě, neboť dotyčný se sice někdy v roce 2010 nebo 2011 od AK JUDr. Vychopeně formálně oddělil, ale na webu ČAK má do současné doby své kontaktní údaje uvedeny právě do své „bývalé“ advokátní kanceláře a jeho vlastní webové stránky (www.akpb.cz) nejenže nefungují, ale ani nikdy nebyly v provozu. Na jednání soudu chodí dotyčný i v lednu (svědecky zaznamenáno v letech 2012 i 2013) v domácí obuvi a v košili, což logicky ukazuje na skutečnost, že chodí nikoli ze „své“ kanceláře na protější straně benešovského náměstí, ale právě z AK JUDr. Vychopeně. Také až do konce ledna 2012 byl tento advokát neustále součástí webových stránek AK JUDr. Vychopeně. Také prvním člověkem, s kým JUDr. Budil řešil (asi nejenom) přítomnost médií na natáčení u soudu ve věci těchto caus, byl Mgr. Zika z AK JUDr. Vychopeně (důkaz zde).

JUDr. Budil je i součástí organizační struktury firmy Bezreklamky - je to uvedeno na straně 10 bakalářské práce „obchodního ředitele“ podvodné firmy Bezreklamky Jana Guziho (ta je dostupná online na webu VŠE).

Agenda tohoto dvojžalobce (Bezreklamky + UP Promotion) tvoří cca 11% agendy benešovského soudu (vypočteno odsud) a umožňuje tak tomuto soudu téměř bezpracné zvyšování počtu snadno „odškrtnutelných“ věcí (a navíc bez možnosti odvolání) ve výkazech své činnosti. K tomu lze snad jen doplnit, že pokud benešovský soud namítne, že sám někdy vyslovuje svou místní nepříslušnost, pak lze tuto námitku zcela odmítnout s poukazem na to, že si je tento soud dobře vědom poměrně nejednotné judikatury odvolacího soudu a tímto způsobem si dle našeho přesvědčení pouze účelově vytváří alibi – a to navíc až od konce roku 2011 a nikoli od počátku celé causy.

Dle našeho názoru jde v případě tolerované soudní svévole a vytváření takovýchto účelových "hříšných struktur" o jeden z velmi nebezpečných spouštěčů možné celospolečenské krize, která může v konečném důsledku ohrozit i demokratické uspořádání v naší zemi. Zoufalí lidé dělají zoufalé věci a takto arogantní demonstrace toho, komu že tento stát vlastně patří, může spustit lavinu, kterou už nikdo nezastaví. Historie nás již v tomto ohledu poučila.