Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jak poznat že jde o podvodnou firmu

29. 7. 2012

 

 • Všichni zákazníci dotyčné firmy, které se Vám podaří kontaktovat jsou na tom stejně jako Vy – tedy cítí se jednáním té firmy podvedeni. Prakticky nelze nalézt nikoho, kdo by byl jako zákazník oné firmy spokojen;

 • Cena požadovaná dotyčnou firmou je zcela nekonkurenceschopná – je to obvykle mnohonásobek ceny produktů obdobné kategorie a kvality nebo jde rovnou o draze placenou službu, která je jinak běžně poskytována zdarma. Tato skutečnost je obvykle nápadná na první pohled;

 • Smlouva tak jak ji vykládají oni je velmi jednostranná a nápadně nevýhodná;

 • Způsob jakým jste se stali klienty dotyčné společnosti neodpovídá obchodním zvyklostem ani zásadám poctivého obchodního styku (rozsáhlé a obtížně čitelné texty psané drobným písmem, nepřehledné a dvojznačné formulace, částky uváděné v textové formě namísto čísel, klamavé telefonáty, formuláře napodobující známé instituce, apod.) – toto potvrzují i všichni ostatní klienti dotyčné firmy, které se vám podaří kontaktovat;

 • Samotný produkt, za který máte platit je často jen nízkonákladovou maketou skutečného produktu;

 • Platby za takovéto „služby“ jsou poměrně bezohledně vymáhány – často je od samého počátku používáno výhrůžek a různých forem psychologického nátlaku. Je zřejmé, že právě vymáhání a strašení je jádrem činnosti oné firmy nikoli snad nějaká "péče o produkt";

 • Firma obvykle nezasílá řádné daňové doklady dokud jim nezaplatíte (což znamená, že si je vědoma toho, že ve skutečnosti neposkytuje žádné zdanitelné plnění);

 • Firma se vám snaží neustále vnutit myšlenku, že je to vlastně vaše vina, že jste si smlouvu pořádně nepřečetli a přitom záměrně zcela pomíjí fakt, že pokud si onu smlouvu stejně jako vy „nepřečetli“ všichni její zákazníci – musel to být jednoznačně jejich přímý úmysl. Je to stejně absurdní, jako kdyby se kapsář v tramvaji, který byl chycen při činu odvolával na cedulku s nápisem „Pozor na kapesní zloděje“, vylepenou na okně kterou jste si také mohli přečíst;

 • Firma se Vám snaží nalhat, že jste jediní nespokojení nebo součást zanedbatelné části jejich klientů, kteří jsou údajně s jejich službami nespokojeni;

 • Ve smlouvě je velmi často obsažena i rozhodčí doložka – tedy ustanovení o tom, že veškeré spory nebudou rozhodovány u soudu, ale u jimi určeného subjektu (rozhodce či soukromé obchodní společnosti, která má rozhodce určit) podle zákona o rozhodčím řízení;

 • Součástí obchodních podmínek bývají i nepřiměřeně vysoké úroky z prodlení a sankce (pouze pro zákazníky) prakticky za cokoli. Sankce (tedy ty skutečné) pro firmu ve smlouvě obvykle nejsou žádné;

 • Smlouva je obvykle nevypověditelná po dobu několika let a odstoupit předčasně lze jen „po dohodě“ čímž je obvykle míněno zaplacení částky, která je sice o něco nižší, ale stále vysoce převyšující cenu za ekvivalentní produkty na trhu;

 • Velmi časté je automatické obnovení smlouvy pokud přesně popsaným způsobem v přesně (a komplikovaně) určenou dobu smlouvu nevypovíte;

 • Z referencí, které je možno o dané firmě získat prostřednictvím internetových vyhledavačů je zcela zřejmé, že jádrem podnikání dotyčné firmy není samotné poskytování služeb či jimi oficiálně deklarovaného produktu, ale výhradně skutečnost, že klient při sjednávání smlouvy jedná v omylu;

 • Podrobněji si dotyčnou firmu můžete také prověřit podle tohoto návodu.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář