Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vzor možné odpovědi na nabídku EO Servisu k dohodě

26. 5. 2009

Asi by se nic vážného nestalo, kdyby jste na poslední nabídku EO Servisu neodpověděli vůbec, ale možná by z opatrnosti bylo vhodné odpověď poslat - u civilního soudu tak budete mít snadnější pozici, když předem vysvětlíte, proč jste neakceptovali jejich návrh na dohodu.


Dokument ve formátu DOC si můžete stáhnout zde.

 

******************************************************

Vaše společnost

IČ:

Adresa
EO servis, s.r.o.

Cejl 892/32

602 00 BrnoV (místo) dne (datum)Věc: Vyjádření k dopisu s nabídkou dohodyPane jednateli,


K nabídce vaší společnosti na dohodu o vzájemném vyrovnání závazků a pohledávek za úhradu 6300,- Kč ze strany naší společnosti uvádíme následující:


Od samého počátku trváme na tom, že mezi naší a vaší společností neexistuje žádný smluvní vztah a nemáme jediný důvod k tomu, abychom tento postoj jakkoli změnili.


Naopak veškeré vaše dosavadní kroky potvrzují, že jste měli od začátku v úmyslu uvádět jiné subjekty v omyl, zamlčovat podstatné skutečnosti a způsobeného omylu využívat k neoprávněnému obohacení. Toto prokazuje i skutečnost, že naprostá většina subjektů uvedených v katalogu na webovém portálu vaší společnosti na dotaz potvrzuje, že se cítí stejně podvedena jako my, respektive nám není známo, že by se kdy podařilo nalézt takového klienta vaší společnosti, který by se necítil z vaší strany oklamán.


Uvedené kroky, které nás přesvědčují o vašich nekalých úmyslech nesouvisí pouze s aktivitami ve kterých má účast callcentrum Quality Brands, ale naopak jsou jasně patrné i tam, kde jmenované callcentrum prokazatelně nemá žádnou účast (např. váš formulář RES). Nejen proto považujeme vaše výmluvy na vinu callcentra za účelové a hodné leda výsměchu.


I kdybychom snad připustili, že callcentrum Quality Brands má svůj podíl viny na omylu, do kterého jsme byli uvedeni (což však tímto v žádném případě nečiníme, ani tak nikdy nehodláme učinit), připomínáme vám, že znění § 250 trestního zákona považuje za trestný čin i samotné využití něčího omylu, byť vlastním úsilím nezpůsobeného. Jestliže se domáháte plnění ze smlouvy vzniklé omylem (ať už byl vyvolán kýmkoli), dopouštíte se téhož trestného činu, zvláště pokud je veřejně znám nátlak, který na poškozené vyvíjíte. Stále si však vyhrazujeme přesvědčení, že jste to byli právě vy, kdo vyvolal omyl ve kterém jednala naše společnost při sjednávání smlouvy se společností EO Servis s.r.o.


Ve vašich aktivitách jste také pokračovali i poté, co Vám již bylo prokazatelně známo, že jsou způsobilé uvést jiné osoby v omyl, aniž by jste jakkoli změnili jejich podstatu.


Toto naše přesvědčení jsme také vyjádřili prostřednictvím námi podaného trestního oznámení.


Tímto deklarujeme, že nehodláme uzavírat žádnou dohodu s vaší společností, neboť jsme přesvědčeni, že jste se nás od počátku snažili podvést a jakékoli platby z naší strany by tak zásadně odporovaly dobrým mravům.


Závěrem vám znovu připomínáme, že jste naší společnosti doposud neuhradili částku … (doplnit)....., kterou naše společnost uhradila důsledkem jednání v podstatném omylu a která je ve světle výše uvedených skutečností vaším bezdůvodným obohacením. Uvedenou částku zašlete prosím bezodkladně na účet …..(doplnit).......V případě, že tak neučiníte, berte prosím na vědomí, že se vrácení bezdůvodného obohacení budeme domáhat všemi dostupnými prostředky.


Tímto považujeme celou záležitost za vyřízenou. Toto naše stanovisko považujte za naprosto definitivní. Nepřejeme si z vaší strany zasílání žádné další korespondence s výjimkou vrácení výše uvedeného bezdůvodného obohacení.S pozdravem
Vaše firma

Osoba jednatele

Podpis

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář