Jdi na obsah Jdi na menu
 


Argumentace Bezreklamky - jeden nesmysl vedle druhého

12. 1. 2013

V našem návodu pro poškozené na postup proti podvodné firmě Bezreklamky hovoříme v bodě č. 2 o pseudoargumentaci Bezreklamky, která se rozesíláním e-mailů a dopisů snaží "přesvědčit" své oběti k dobrovolnému zaplacení. V textu, který tito podvodníci rozesílají je několik otevřených lží kombinovaných s polopravami a zasazených do účelově překrouceného kontextu. Pojďme se nyní na jeden z těchto textů podívat a okomentovat jej na základě dlouhodobých zkušeností z touto podvodnou firmou:

*********************************************************

 

Pane / Paní (obvykle následuje jméno),

od pracovníka zákaznického centra, které mám na starosti, jsem dostal informaci, že odmítáte uhradit cenu služby, jež jste si u naší společnosti závazně objednal a s jejímž plněním bylo s Vaším souhlasem v den telefonátu započato.

Aby naše spolupráce nezačala tím, že budeme muset postoupit pohledávku dále, pokusím se Vám vše objasnit. Cítím totiž, že vycházíte z neúplných či zcestných informací:

Co bylo domluveno:

V nahrávaném telefonickém rozhovoru s naším konzultantem jste byl seznámen s tím, že provozujeme inzertní internetový portál www.bezreklamky.cz a s Vaším souhlasem jsme vytvořili nabídku Vaší plochy a začali ji na tomto portálu nabízet. Náhled Vaší nabídky zasíláme v příloze. Její obsah si můžete doplnit / editovat přes moje.bezreklamky.cz, login: ???????, heslo: jste obdrzeli v SMS.

 

Jaká je skutečnost:

Bylo mnohokrát prokázáno, že telefonáty vedené ze strany Bezreklamky jsou psycholgicky manipulativní a jsou v nich kladeny záměrně návodné a sugestivní otázky. Psychologická manipulace je prokázána například renomovaným odborníkem doc. PhDr. Janem Laškem, CSc. v tomto pořadu nebo v rozsudku Okresního soudu v Sokolově, který si můžete stáhnout v tomto článku.

Takto sjednaná smlouva NEMŮŽE BÝT soudem nikdy uznána jako platná, neboť projev vůle (tedy vás údajný souhlas) nebyl ani určitý, ani srozumitelný, jak to vyžaduje zákon (konkrétně zde).

Dalším zřetelným důvodem neplatnosti je fakt, že firma Bezreklamky šíří o svém podniku a službách informace způsobem, který lze jednoznačně podřadit pod pojem klamavá reklama, která je českými zákony zakázána. Nutno zdůraznit, že obchodní praktika je klamavá i tehdy, je-li důležitý údaj sám o sobě pravdivý, ale může uvést spotřebitele v omyl vzhledem k okolnostem a souvislostem, za nichž byl užit (důkaz zde). Pokud má firma Bezreklamky takové obrovské množství zákazníků, kteří se jejím jednáním cítí podvedeni (respektive jiné ani nemá a zřejmě nikdy ani neměla) a pokud se soudí s takto obludně vysokým množstvím svých klientů, je to jednoznačným důkazem toho, že jimi používané údaje klamavé JSOU.

 

Cena za vytvoření této nabídky, jak Vám bylo během hovoru řečeno, činí 3390,-Kč a hradí se převodem na náš účet. Operátorovi jste potvrdil, že jste všemu porozuměl a se vším souhlasíte.

 

Jaká je skutečnost:

Právě složením několika otázek do jedné lze hravě získat souhlas prakticky s čímkoli. O zákonem vyžadované srozumitelnosti a určitosti Vašeho souhlasu však v takovém případě nemůže být ani řeči a tím pádem ani o platnosti smlouvy. Blíže si o tom můžete přečíst v tomto článku.

 

Žádáme tedy o úhradu částky 3390,-Kč převodem na náš účet 8900195786/2600 pod variabilním symbolem č. ???????. Datum splatnosti bylo oboustranně odsouhlaseno na 09. 01. 2013.

Legislativní úprava:
Smlouva byla uzavřena dle §53 Občanského zákoníku. Domluvili jsme se na vytvoření nabídky týž den a dle odst. 8 příslušného paragrafu již nemůžeme od smlouvy odstoupit.

Zde je odkaz na výše zmínění zákon:
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obcanzak/cast1.aspx

 

Jaká je skutečnost:

Lze si asi těžko představit něco drzejšího, než poslat někomu jako "důkaz" odkaz na zákon, který zřetelně POPÍRÁ to, co tím chce odesilatel dokázat. Autor dopisu zcela nepokrytě spoléhá na to, že to buď nebudete číst, nebo tomu neporozumíte. V dotyčném paragrafu je totiž výslovně napsáno, že dokud od nich nedostanete JEŠTĚ PŘED ZAHÁJENÍM PLNENÍ Z JEJICH STRANY informace o podmínkách a postupech pro uplatnění práva odstoupit od smlouvy, tak smlouva NENÍ platná. Pokud od nich někdo někdy takovou informaci vůbec dostal, tak to rozhodně bylo AŽ POTÉ, co tito podvodníci začali "plnit" a neplatnost smlouvy tak rozhodně zhojit nemohli. Blíže o tom v tomto článku.

 

To, že je u nás vše v pořádku, nám potvrdila i Česká obchodní inspekce v obdobném případu, kdy Vám toto potvrzení také zasíláme k nahlédnutí.

 

Jaká je skutečnost:

To je z jejich strany naprostá lež. Česká obchodní inspekce proti nim vedla několik řízení a v jednom již dle svých vlastních slov zahájila proti nim správní řízení. Je však nutné si uvedomit, že ČOI nemá žádnou pravomoc postihovat porušování Občanského zákoníku - což je to hlavní, co podvodná firma Bezreklamky dělá (pokud tedy ČOI něco postihne, bude to porušení zákona na ochranu spotřebitele, což je z hlediska tohoto podvodu jen okrajová záležitost). Ohánět se kontrolními protokoly ČOI z hlediska porušování Občanského zákoníku má stejný význam, jako ohánět se protokolem z měření spotřeby tepla v budově ve které Bezreklamky sídlí - tedy ŽÁDNÝ. Blíže o tom například v tomto článku.

 

Návrh z naší strany:

V případě, že by při uzavírání smlouvy došlo k pochybení na naší straně (především tím, že Vás konzultant neinformoval o předmětu plnění služby, její ceně a splatnosti) jsme ochotni celou záležitost stornovat.

Pakliže nedošlo k pochybení z naší strany a smlouva nebude dle dohody uhrazena, je mou povinností Vás informovat, že Vaše pohledávka bude řešena dále.

Necháte-li řešení sporu dojít až k soudnímu jednání s tím, že 99,9% těchto případů na základě nesporného důkazu – nahrávky rozhovoru a důkazu o vytvoření nabídky - vyhráváme, čeká Vás kromě výše zmíněné částky náhrada našeho právního zastoupení, soudu a případně exekutora.
Celková částka se tak navýší o cca 12 000,-Kč. Vše zbytečně a jen z toho důvodu, že jste nezaplatil za práci, kterou jsme pro Vás odvedli, jak jste si objednal.

 

Jaká je skutečnost:

To je z jejich strany také naprostá lež. Soudy vyhrávají pouze tehdy, pokud se jejich oběť nebrání. Tady si přečtěte jednoznačné rozsudky, které jejich praktiky označují za nekalé a uvádění klientů v omyl dokonce za úmyslné. Příklad 1, Příklad 2, Příklad 3. Navíc zatím ještě nikdy nežalovali nikoho, kdo jim nepodepsal PÍSEMNOU smlouvu, takže prokazatelně fabulují. Jak to udělat, abyste případný soud (kdyby k němu přeci jen došlo) neprohráli, si přečtěte v tomto článku.

 

Věřím, že touto zprávou jsem Vám objasnil všechny Vaše námitky a námi odvedenou práci uhradíte.

 

Na to se dá odpovědět snad jen takto stručně a výstižně.


S přátelským pozdravem


Jaroslav Staněk
Manažer zákaznického centra


BEZREKLAMKY s.r.o.
Křižíkova 332/1, 18600 Praha 8
tel: 222 310 462 (po - pá, 900 - 1300)
email: info@bezreklamky.cz
www.bezreklamky.cz

*********************************************************

Jak vidíte - je to jen pokus využít Vaší neznalosti složitých právních kliček a Vašeho strachu, což je ostatně také opravdu JEDINÁ zbraň, kterou proti Vám mají. V žádném případě se jich nebojte a NIC JIM NEPLAŤTE. Každý obnos, který se jim podaří tímto hrubým psychologickým nátlakem získat prodlužuje jejich existenci a umožňuje jim tak produkovat další a další nešťastné oběti, které se budou cítit stejně špatně, jako jste se na počátku cítili i Vy.