Jdi na obsah Jdi na menu
 


Aktualizovaný stručný návod na obranu proti Bezreklamky

26. 11. 2013

Při obraně proti nekalým praktikám a výhrůžkám Bezreklamky dodržujte následující postup:


Bod č. 1)

Pokud jste smlouvu uzavřeli po telefonu, pak je na základě výpovědí velkého množství svědků již zcela zřejmé, že tento právní úkon nebyl učiněn s dostatečnou URČITOSTÍ jak to vyžaduje zákon. Telefonáty jsou ze strany Bezreklamky vedeny návodnými a složenými otázkami a není zcela zřejmé na co vlastně potencionální klient odpovídá. Psychologická manipulace byla potvrzena i soudním znalcem v oboru psychologie v tomto pořadu (klikněte na odkaz pravým tlačítkem a dejte "Uložit jako").

Bezreklamky
 v telefonátech používá klamavou reklamu, když předstírá neexistující skutečnosti ("....ze zkušeností víme, že si klienti mohou reklamou na autě vydělat až desítky tisíc ročně...." versus přiznání v pořadu Černé ovce 31.10.2012: ".....my se ani technicky nedozvíme, jestli klient nějakou reklamu získal").

Na dálku uzavřená smlouva navíc neobsahuje v tomto případě náležitosti podle § 53, odst. 6, písm. b) občanského zákoníku (blíže o tom čtěte 
zde)

Smlouva je tedy NEPLATNÁ
neboť jí klient uzavřel v omylu (který je omluvitelný, protože k němu byl doveden a v něm utvrzen klamavou reklamou). Jde ovšem o neplatnost RELATIVNÍ, která nenastane sama o sobě - musíte jim o tom svém omylu NAPSAT a to doporučeně a s dodejkou (kvůli dokladu).

Možný vzor takového dopisu najdete 
zde. Doklad o odeslání si pečlivě schovejte na dobu nejméně 3 let (ale raději 10 let).

Neočekávejte však, že Bezreklamky tímto dopisem o čemkoli přesvědčíte - budou si stále dokola mlít svou, ale účelem tohoto dopisu není přesvědčit podvodníky aby se zastyděli (neboť oni žádný stud nemají - jinak by nemohli dělat to co dělají), ale prokázat u případného soudu, že jste namítli svůj omyl při uzavírání smlouvy o kterém druhá strana musela vědět. Tak to vyžaduje zákon aby mohla být smlouva soudem označena za neplatnou.

Pokud jste již firmě nějaké peníze pod tlakem zaplatili - požadujte písemně zaplacené peníze zpět - zde máte vzor takové žádosti. Budete-li důslední - svých peněz se domůžete zpět - zde máte jasný důkaz.

DOPORUČENÍ:
Poslat dopis podle vzoru - doporučeně a s dodejkou!
Poslat žádost o vrácení již zaplacených peněz.


Bod č. 2)

Bezreklamky si budou pořád dokola mlít svou a budou se vám snažit "vysvětlit", že jste smlouvu prostě uzavřeli, vrátit zpět že to nelze (protože oni už údajně začali "plnit") a prostě musíte zaplatit alespoň první rok - obvykle tedy 3390,- Kč. Toto své vysvětlování bude doprovázet různými argumenty a výhrůžkami, které ovšem NEMAJÍ žádný právní význam.

Jak taková jejich "argumentace" může vypadat se podívejte
 
třeba sem anebo sem případně sem. Varianty se mohou mírně lišit.

Nejčastější mýty, které tito podvodníci o svém podnikání šíří lze poměrně snadno vyvrátit - čtěte 
zde.

DOPORUČENÍ:
Nevěřit ani slovo a IGNOROVAT!


Bod č. 3)

Po relativně krátké době vás začne obtěžovat "vymáhací" agentura s názvem Intrum Iustitia. Nejčastější jména, který se objevují na dopisech zasílaných touto společností jsou: Petra Hampejsová, Jana Zahradníková, Daniel Markovič, Martina Krejčíková nebo Zdeněk Vajda (to je bývalý příslušník StB).

Tato společnost se snaží předstírat, že má nějaké pravomoci k tomu, aby váš údajný dluh vymohla - nevěřte tomu - NEMÁ. Dokonce i Asociace inkasních agentur, jejímž je Intrum Justitia členem označila toto jednání za porušení etického kodexu. Blíže o tom zde.

Budou vám volat, psát SMS (ty někdy i v noci) a posílat vám mailem upomínky, jejichž některé příklady si můžete
prohlédnout zde nebo zde

Nebojte se toho, že vás v těch dopisech "upozorňují na platnost zákona o soudních exekutorech" - klidně je můžete na oplátku upozornit třeba na zákon o zachování hmotnosti nebo energie, případně na Archimédův zákon - právní význam to má úplně stejný, tedy ŽÁDNÝ

DOPORUČENÍ:
Nebát se a IGNOROVAT!
V této fázi Vám opravdu nic nehrozí - je to jenom takové neškodné strašení.


Bod č. 4)

Pečlivě přebírejte poštu!
Pokud máte v občanském průkaze jinou adresu než tu, na které skutečně bydlíte, zařiďte si SPOLEHLIVÉ přebírání pošty na OBOU místech.

Nepřebírání pošty je NEBEZPEČNÉ!

Na většinu pošty nemusíte NIJAK reagovat - jedinou výjimkou je pošta od soudu (má ZELENÝ pruh)

DOPORUČENÍ:
Pečlivě přebírat poštu na adrese v občanském průkaze i na adrese, kde skutečně bydlíte!

Bod č. 5)

Pokud jste smlouvu uzavírali před 1. únorem 2012, pak má pravděpodobně písemnou formu. Může být také uzavřena se subjektem s názvem BESTOUTDOORS nebo UP PROMOTION - je to pro účely tohoto návodu TOTÉŽ.

V těchto smlouvách byla k řešení sporů vymíněna místní příslušnost Okresního soudu v Benešově.

V tomto případě napište doporučený dopis k Okresnímu soudu do Benešova (adresa: Okresní soud v Benešově, Masarykovo nám. 223, 256 45 Benešov) ve kterém uveďte toto:

"Žádám o písemné sdělení, zda proti mé osobě byla u Vašeho soudu podána jakákoli žaloba. Zároveň Vám sděluji, že moje korespondenční adresa je..................na kterou mi prosím také zašlete odpověď"
.

DOPORUČENÍ:
Napsat doporučený dotaz k soudu do Benešova


Bod č. 6)

Pokud obdržíte PLATEBNÍ ROZKAZ, nelekejte se!

To je
zcela automatický nástroj, kdy soud žalobu fakticky ANI NEČTE. Nejedná se v žádném případě o rozhodnutí, ale pouze o NÁVRH řešení sporu.

Vy si to naopak přečtěte VELMI POZORNĚ, protože je tam napsáno, že máte buď ZAPLATIT a nebo pokud s tím nesouhlasíte, tak PODAT ODPOR. Teprve PAK si soud přečte, co je v té žalobě vůbec napsáno.

POKUD NA PLATEBNÍ ROZKAZ NEZAREAGUJETE - ŽALOBU UZNÁVÁTE A PROHRÁVÁTE BEZ MOŽNOSTI JAKÉHOKOLI ODVOLÁNÍ!

Doporučený vzor odporu 
najdete zde - stačí doplnit své nacionále a odeslat poštou k soudu.

MUSÍTE TO OVŠEM UDĚLAT DO 15 DNŮ!!!!!

DOPORUČENÍ:
Podat odpor a bránit se u soudu


Bod č. 7)

Pokud dodržíte výše uvedená doporučení, neměli byste soud prohrát. Blíže o tom
čtěte zde.

Bohužel se v několika málo výjimečných případech stalo, že soud rozhodl ve prospěch Bezreklamky (příklad zde). Ústavní soud však takovýto rozsudek zrušil jako protiústavní - viz např. tato reportáž ČT nebo zde, případně zde.


Bod č. 8
 

S tím, co o Bezreklamky už 5 let vysílají česká média se můžete seznámit
zde.

Pamatujte, že by se nikdy TOLIK médií nevěnovalo TOLIK let nějaké jednotlivé firmě, pokud by se jednalo o problém několika málo jednotlivců kteří si něco někde špatně přečetli. Jedná se o PODVODNÝ SYSTÉM.

Krásně odůvodněný rozsudek POTVRZUJÍCÍ klamavé praktiky a vědomé využívání omylu svých klientů (soud se dokonce domnívá, že tento omyl je vyvoláván úmyslně) si můžete
přečíst zde.


Bod č. 9)

V každém případě doporučujeme registrovat se jako svědek k soudu. Je pak snadnější prokázat, že TOLIK lidí prostě NEMOHLO udělat stejnou chybu! 
Návod je zde

Registrace pro účely svědectví u soudu slouží zároveň i pro účely případného trestního řízení.

A otázka na závěr: Platit nebo neplatit?

Naše jednoznačné doporučení zní:

NEPLATIT a NEBÁT SE!

Podvodné praktiky se NESMÍ v této zemi nikomu vyplácet!
Pokud si s čímkoli nebudete vědět rady -  napište nám

Jedinou opravdu účinnou zbraní, kterou proti Vám Bezreklamky má je VÁŠ STRACH!

 

 

 

neresis3.jpg