Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nový rok začíná - jednaní jsou nařízena v pěti soudních řízeních

1. 1. 2010Nový rok 2010 začíná z hlediska civilních soudních řízeních vcelku "úrodně". Upozorňujeme, že se Městský soud v Brně přestěhoval na novou adresu - Polní 39. K novému soudnímu sídlu se dostanete např. tramvají č. 8, zastávka "Vojtova".

*********************************************************


Na 13. ledna je naplánováno první jednání v soudním řízení na zrušení rozhodčího nálezu a to v případu NACSO Engineering s.r.o. versus EO Servis s.r.o.


Podrobnosti
Spisová značka: 21 C 188 / 2009
Místo: Městský soud v Brně, Polní 39
Místnost: 12/1.posch.
Soudce: JUDr. Hana Šťastná
Čas začátku: 14:15 hod.
Předpokládaný čas ukončení: 15:15 hod.

Aktuálně: Jednání proběhlo - EO Servis prohrál!

*********************************************************


Na 29. ledna je naplánováno (kvůli záměrným obstrukcím EO Servisu) již několikrát odložené jednání - jde o sloučené řízení 3 subjektů (původně 3 samostatných řízení) proti EO Servisu - Minibustransport s.r.o. pana Milana Novotného, Půjčovny SVIT paní Olgy Svitákové a účetní firmy paní Jiřiny Kubátové.


Podrobnosti
Spisová značka: 47 C 58 / 2008 (sloučeno se 47 C 95 / 2008 a 47 C 104 / 2008)
Místo: Městský soud v Brně, Polní 39
Místnost: 10/1.posch.
Soudce: JUDr. Renata Gajdošíková
Čas začátku: 08:30 hod.
Předpokládaný čas ukončení: 10:00 hod.


V tomto případě se paní soudkyně měla možnost opakovaně seznámit s obstrukcemi EO Servisu, který již dostatečně prokázal, že rozhodnutí nezávislého soudu je přesně to, co nejméně potřebuje - viz například zde a zde. Proto se také v předvolání k jednání dne 29.1.2010 objevila formulace o tom, že nedostaví-li se žalovaný (EO Servis) bezdůvodně nebo bez skutečně řádné a včasné omluvy - budou skutečnosti uvedené v žalobě pokládány za nesporné a soud může na návrh žalobce rozhodnout věc tzv. rozsudkem pro zmeškání - řečeno sportovní terminologií EO Servis prohraje "kontumačně". EO Servisu se tak bude jen opravdu velmi těžko hledat další výmluva a i když ji snad nalezne - bude ve světle dosavadního vývoje VELMI průhledná.

*********************************************************

 

Na 17. února je nařízeno první jednání v dalším soudním řízení na zrušení rozhodčího nálezu - tentokrát v případě Potraviny MEXICO pana Petra Vobůrky proti EO Servis s.r.o. Aktuálně: jednání bylo přesunuto na 16.2. - tedy o den dříve (čas i místo zůstávají, kancelář soudce byla upozorněna, že to může být pro EO Servis vítaná záminka, jak se opět soudu vyhnout)

Podrobnosti
Spisová značka: 108 C 243 / 2009
Místo: Městský soud v Brně, Polní 39
Místnost: 20/2.posch. (dveře č. 286)
Soudce: Mgr. Hana Střítecká
Čas začátku: 09:00 hod.
Předpokládaný čas ukončení: 10:00 hod.


Ve všech uvedených soudních řízeních bylo soudu zasláno patřičné upozornění na skutečnost, že se EO Servis záměrně vyhýbá soudu. Toto podrobné upozornění obsahuje přehled všech dosavadních odložení veškerých jednání a důvodů, které k nim vedly.

*********************************************************


Jaký lze nyní předpokládat postup EO Servisu?

1. varianta - opět se nedostaví a prohrají "kontumačně", následně se odvolají ke Krajskému soudu čímž získají další čas. Pravděpodobnost realizace této varianty odhadujeme na 20%.

2. varianta - opět se nedostaví, tentokrát s nějakou "neprůstřelnou" výmluvou (jsou ve svém páchání zla velmi vynalézaví), kterou soud uzná a jednání opět odloží. Pravděpodobnost realizace této varianty odhadujeme na 20%.

3. varianta - k jednání se dostaví, ale krátce předtím vyvolají sami nebo s využitím nastrčených osob nějaký konflikt či potyčku, která znemožní řádný průběh jednání. Pravděpodobnost realizace této varianty odhadujeme na 10%.

4. varianta - k jednání se dostaví, ale budou požadovat provedení nějakých více-méně nesmyslných, formalistických a okrajových důkazů a spoléhat na to, že se soud bude obávat tyto důkazy neprovést. Tyto důkazy budou zcela jistě časově náročné a drahé - jednak potřebují získat čas a jednak nárůstem soudních výloh zastrašovat poškozené. V každém případě (tedy když soud důkazy provede nebo i když je neprovede) se odvolají - pamatujte, že jejich cílem je především získat čas, aby jim lidé, kteří se bojí a platí, platili co nejdéle. EO Servis také dobře ví, že po prohraných soudech žádné soudní výlohy platit nebude, neboť jedním z typických znaků podvodných katalogových firem je "dokonalý krach" - tedy něco, co Dohnal umí - a vyvedení podvodem získaných pohledávek, případně všech dalších aktiv do jiných firem (tedy něco, co už také známe). Pravděpodobnost realizace této varianty nebo nějaké její obdoby odhadujeme na 40% - tedy nejvyšší.

 

5. varianta - jiná, nepopsaná. Pravděpodobnost realizace nějaké neznámé varianty odhadujeme na 10%.

*********************************************************


Tím, jak se neustále prodlužuje čas, který uplynul od zahájení prvních soudních řízení (leden 2008) nutně klesá počet osob, které se účastní jako veřejnost jednotlivých soudních jednání. Účast poškozených osob ve veřejnosti je však jednou z věcí, které se podvodné katalogové firmy jako je EO Servis nejvíc bojí, protože to soudu umožňuje udělat si okamžitý obrázek kdo je kdo.

Pokud je to tedy alespoň trochu možné - přijeďte se alespoň na některé z těchto jednání podívat! Nikdy nevíte jestli se v dohledné době neocitnete v situaci účastníka soudního řízení proti EO Servisu či jiné podvodné katalogové firmě a nebudete sami muset spoléhat na podporu ostatních poškozených. Vaše účast může nepřímo napomoci ke zkrácení řešení celé věci - předpokládáme, že EO Servis skončí stejným způsobem jako Dohnalova BF Group již po prvních prohraných sporech - právě proto, aby se "vyzuli" z placení soudních výloh. Jejich předlužení bude sice šetřeno orgány činnými v trestním řízení, ale ty nemusí být z různých důvodů nejpružnější.