Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rozhodčí řízení on-line v podání RES Online

16. 12. 2014

Douho o nich nebylo slyšet - Petr Dohnal (první zprava) a Lukáš Jurenka. Nedávno se tak trochu "transformovali" - blíže zde. Dohnal a soudně trestaný Kojdl přitom využili této služby, aby se ukryli za anonymní schránky sídlící obě na totožné adrese v daňovém ráji.

Pokud vás tato "známá firma" začne obtěžovat proto, že se jim podařilo Vás zjevnou lstí přimět k domnělému vyplnění statistického formuláře, který byl však ve skutečnosti jejich úmyslně zamaskovaným návrhem na uzavření nápadně nevýhodné smlouvy, pošlete jim nejprve doporučenou poštou (kvůli dokladu) dopis přibližně tohoto znění:

".......smlouvu jsem uzavřel v domnění že jde o zcela jiné ujednání s jiným předmětem, a vyvolání tohoto omylu připisuji vám, přičemž za nezpochybnitelné považuji to, že jste o tomto mém omylu museli vědět - smlouva je tak neplatná podle § 583 občanského zákoníku........jsem v kontaktu s dalšími poškozenými, kteří potvrzují totéž.......není logické, aby tolik lidí udělalo stejnou chybu spočívající v neúmyslném objednání mnohonásobně předražené služby a to i tehdy, pokud by byla skutečně poskytována.......váš postup je v příkrém rozporu mimo jiné s ustanoveními § 6 a § 8 občanského zákoníku za použití § 1801 občanského zákoníku.......není logické abych já a tolik dalších lidí uzavřelo takto extrémně nevýhodnou smlouvu neboť v demokratickém právním státě platí již vícekrát judikovaná teze, že se nikdo svých práv bezúčelně nevzdává..........moje vůle taktéž rozhodně nesměřovala k uzavření žádné rozhodčí doložky, neboť jsem si ji v okamžiku údajného uzavření smlouvy vůbec nevšiml a jsem přesvědčen, že tam nic takového nebylo uvedeno a i kdyby tam snad něco takového uvedeno bylo - neměl jsem v tom okamžiku nejmenší tušení co to rozhodčí doložka je a jaké má právní účinky, stejně jako 90% obyvatel této země, jak prokázal například průzkum Ministerstva financí z konce roku 2010....."

Na nějakých přesných formulacích nesejde - oni ten dopis stejně nebudou číst - posíláte jim ho jen proto, abyste měli doklad o tom že jste jim ho poslali - to vyžaduje zákon k tomu, abyste se mohli účinně bránit (viz další text).

Pokud byste následně dostali dopis od soukromé obchodní společnosti se záměrně zavádějícím názvem "Národní centrum pro rozhodčí a mediační řízení s.r.o.", podepsaný jakousi JUDr. Milenou Vostalovou s výzvou, abyste se vyjádřili k rozhodčí žalobě, pak níže najdete koncept takového vyjádření. Tato soukromá obchodní společnost je dle obchodního rejstříku ve spoluvlastnictví brněnského exekutora Mgr. Ing. Josefa Cingroše. Jde o podobně přijatelné spojení, jako kdyby lékař vlastnil pohřební službu.

Předmětný dopis si můžete přečíst zde.

Odpověď, kterou poškození zaslali si můžete přečíst zde a její editovatelný vzor si můžete pro svou potřebu stáhnout odsud.

O dalších událostech v této věci vás budeme informovat podobným způsobem jako tady a tady. Předpokládaným výsledkem je již dobře známý standardní nákup exekučního titulu mezi obchodníky (RES Online s.r.o. na straně kupujícího a Národního centra pro rozhodčí a mediační řízení s.r.o. na straně prodávajícího) a jeho následné zrušení obecným soudem. Procesní detaily se mohou mírně lišit.

Aktualizováno:

Rozhodkyně JUDr. Milena VOSTALOVÁ se vzdala funkce rozhodce - viz zde.

Aktualizováno 24.11.2012:

Věc převzal druhý rozhodce - samotný spolumajitel majitel a jeden z jednatelů soukromé obchodní společnosti se záměrně zavádějícím názvem "Národní centrum pro rozhodčí a mediační řízení s.r.o." - viz zde

Doporučujene zaslat úplně stejně stylizovanou odpověď jako v předchozím případě (vzor je zde) - pouze přepište jméno nového rozhodce a upravte vyjádření do mužského rodu. Proč to všechno dělat, když by mělo vaše vyjádření už správně být zařazeno v rozhodčím spise? No to je jednoduché - protože tohle NENÍ pravé rozhodčí řízení, ale pouze jeho formalistiká imitace, kdy soukromý obchodník je veden primární motivací dodat zadavateli (formálně nazývaném "žalobce") zboží (formálně nazývané "rozhodčí nález") podle jeho zadání tak, aby zadavatel získal formalně bezchybný exekuční titul. K tomu má tento soukromý obchodník řadu možností - může například formálně tvrdit, že předchozí vyjádření nebylo adresované jemu, takže ho nebral v úvahu, případně že vlastně začal celé to "rozhodčí řízení" od začátku, a tak podobně.

Jaké jsou další předpokládané kroky?

Buď bude pokračovat stejný ping-pong a tento rozhodce opět odstoupí, přičemž věc převezme další rozhodce (v tom případě doporučujeme postup znovu opakovat) nebo bude vydán "rozhodčí nález" (fakticky řečeno - zakoupené zboží bude dodáno zadavateli dle objednávky). V tom okamžiku si napište o žalobu na zrušení rozhodčího nálezu, kterou je nutno podat co nejdříve - nezapomeňte, že dalším spolumajitelem té soukromé obchodní společnosti je brněnský exekutor Cingroš.

Aktualizováno 12.12.2012: 

Byla vydána formalistická imitace rozhodčího nálezu (k nahlédnutí zde), která byla OBRATEM žalována u Městského soudu v Brně na zrušení. Pokud máte stejný problém, obraťte se na tyto advokátní kanceláře, které tento případ dobře znají a zaručeně vyhrávají.

Aktualizováno 18.2.2013:

Městský soud v Brně - jak je to obvyklé v tomto případě - odložil vykonatelnost rozhodčího nálezu tímto rozhodnutím. Nutno zdůraznit, že soudy odkládají vykonatelnost rozhodčího nálezu tehdy, pokud předpokládají jeho zrušení - jinak by to z logiky věci nemělo žádný smysl.

Aktualizováno 10.12.2013

Firma RES Online - jako ostatně v KAŽDÉM doposud souzeném případě prohrála soud. Podrobně si o tom můžete přečíst v tomto článku na serveru Lupa.cz

Aktualizováno 16.12.2014

Podobné soudy proběhly asi 4 a všechny skončily úplně stejně jako ten první - tedy prohrou RES Online. V drtivé většině případů však obtěžování skončí prvním dopisem.