Jdi na obsah Jdi na menu
 


Průběh řízení před Rozhodčím soudem při HK ČR a AK ČR

18. 2. 2011


Vzhledem k tomu, že žádná z obětí podvodné katalogové firmy nikdy nezamýšlela uzavřít nějakou rozhodčí doložku, necítí se ani být vázána neveřejností rozhodčího řízení. Z toho důvodu si tady uspořádáme takový malý přenos v čase blízkém reálnému - něco jako katalogovými podvodníky oblíbené "rozhodčí řízení online", aby si kdokoli mohl udělat představu kdo je kdo:

 

Rozhodčí řízení katalogových podvodníků z EO Servis s.r.o proti oběti CTC Rychnov nad Kněžnou s.r.o.:

 • Rozhodčí žalobu podal jménem katalogových podvodníků sám místopředseda České advokátní komory JUDr. Petr Poledník o jehož dosavadních aktivitách na objednávku provozovatelů těchto nekalých obchodních praktik si můžete přečíst například zde.

 • Žalovaná strana zaslala v řádné lhůtě své vyjádření k rozhodčí žalobě

 • Předsedou rozhodčího senátu byl zvolen JUDr. Roman Brnčal, LL.M  - viz zde.

 • Do rozhodčího řízení jako vedlejší účastník na straně oběti vstoupil poslanec za Královéhradecký kraj MUDr. Jiří Štětina - tímto oznámením.

 • Do rozhodčího řízení jako vedlejší účastník na straně oběti vstoupilo Občanské sdružení Společná obrana tímto oznámením.

 • Místopředseda České advokátní komory JUDr. Petr Poledník zaslal rozhodčímu soudu tyto čtyři zcela bezobsažné stránky, kde je zvláště zábavná poslední pasáž, v níž se křečovitě snaží vysvětlit, že nějakých 1600 subjektů, kteří svorně potvrzují, že byli EO Servisem podvedeni při absenci jakýchkoli skutečných zákazníků a to vše nepřetržitě již po dobu 3 a půl roku je úplná, ale úplná náhoda.

 • Žalovaná strana na shora uvedené vyjádření žalobce reagovala krátkou replikou podobného obsahu jako v tomto případě.

 • Předseda rozhodčího senátu JUDr. Roman Brnčal, LL.M odmítl dne 21.2.2011 funkci předsedajícího rozhodce. Jako nový předseda rozhodčího senátu byl jmenován Doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D. - viz tento dokument.

 • Na 12. dubna 2011, 14:30 hod. bylo nařízeno ústní jednání v Brně - viz toto předvolání.

 • Rozhodčí senát se usnesl, že žádný z vedlejších účastníků nebude připuštěn do řízení.

 • 12. dubna 2011 proběhlo ústní jednání účastníků řízení - záznam si můžete přečíst zde.

 • Žalovaná strana v souladu s usnesením ze dne 12.4.2011 vypracovala a zaslala senátu Rozhodčího soudu při HK a AK ČR svůj závěrečný návrh.

 • Také EO Servis zaslal senátu Rozhodčího soudu svůj závěrečný návrh.

 • Advokát žalobce zaslal Rozhodčímu soudu tuto urgenci datovanou 3.6.2011

 • Žalovaný se cestou svého právního zástupce k urgenci připojil, avšak s uvedením zásadních výhrad vůči podstatné části argumentace žalobce (přesný text odeslaný Rozhodčímu soudu se může v méně podstatných formálních detailech mírně odlišovat)


 • Místopředseda České advokátní komory JUDr. Petr Poledník zaslal jménem katalogových podvodníků i přes oficiálně ukončené dokazování další návrh na doplění dokazování

 • Žalovaný k poslednímu návrhu podvodníků zaslal toto své vyjádření.
   
 • Dne 19. srpna 2011 byl straně žalované doručen tento rozhodčí nález ze dne 11. července 2011, kterým rozhodčí senát v plném rozsahu zamítá žalobu EO Servisu, jeho jednání označuje za nekalou soutěž a formulář RES za klamavý!

 

 

Rozhodčí řízení katalogových podvodníků z EO Servis s.r.o proti oběti BOTREN spol. s.r.o.:

 • Rozhodčí žalobu podal jménem katalogových podvodníků sám místopředseda České advokátní komory JUDr. Petr Poledník o jehož předchozích aktivitách na objednávku provozovatelů těchto nekalých obchodních praktik si můžete přečíst například zde.

 • Žalovaná strana zaslala v řádné lhůtě své vyjádření k rozhodčí žalobě

 • Do rozhodčího řízení jako vedlejší účastník na straně oběti vstoupil poslanec za Jihočeský kraj Ing. Viktor Paggio - tímto oznámením. O tomto svém kroku informoval pan poslanec i ve svém profilu na Facebooku v rozsáhlém příspěvku.

 • Do rozhodčího řízení jako vedlejší účastník na straně oběti vstoupilo Občanské sdružení Společná obrana tímto oznámením.

 • Předsedou rozhodčího senátu byl zvolen JUDr. Roman Brnčal, LL.M  - viz zde.

 • Místopředseda České advokátní komory JUDr. Petr Poledník zaslal rozhodčímu soudu tyto čtyři zcela bezobsažné stránky, kde je zvláště zábavná poslední pasáž, v níž se křečovitě snaží vysvětlit, že nějakých 1600 subjektů, kteří svorně potvrzují, že byli EO Servisem podvedeni při absenci jakýchkoli skutečných zákazníků a to vše nepřetržitě již po dobu 3 a půl roku je úplná, ale úplná náhoda.

 • Žalovaná strana na shora uvedené vyjádření žalobce reagovala krátkou replikou.

 • JUDr. Roman Brnčal, LL.M nepřijal funkci předsedajícího rozhodce. Jako nový předseda rozhodčího senátu byl dne 3.3.2011 jmenován Doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D. - viz tento dokument.

 • Na 12. dubna 2011, 16:30 hod. bylo nařízeno ústní jednání v Brně
   
 • Rozhodčí senát se usnesl, že žádný z vedlejších účastníků nebude připuštěn do řízení.
   
 • 12. dubna 2011 proběhlo ústní jednání účastníků řízení - záznam si můžete přečíst zde.

 • Žalovaná strana v souladu s usnesením ze dne 12.4.2011 vypracovala a zaslala senátu Rozhodčího soudu při HK a AK ČR svůj závěrečný návrh.

 • Také EO Servis zaslal senátu Rozhodčího soudu svůj závěrečný návrh.
   
 • Dne 23. srpna 2011 byl straně žalované doručen tento rozhodčí nález ze dne 11. července 2011, kterým rozhodčí senát v plném rozsahu zamítá žalobu EO Servisu, jeho jednání označuje za nekalou soutěž a formulář RES za klamavý!

Aktuálně (12.3.2012): 

Rozhodčí řízení katalogových podvodníků z EO Servis s.r.o. proti neznámé oběti:

Tento rozhodčí nález nám byl po mnohých urgencích zaslán přímo EO Servisem, neboť přestože s ním EO Servis v několika soudních i rozhodčích řízeních argumentoval, pokaždé jej odmítl předložit a tak jsme vycházeli z předpokladu, že žádný neexistuje.

Vzhledem ke skutečnosti, že jde pouze o černobílou kopii se začerněnými veškerými identifikačními údaji, které by mohly vést k ověření reálné existence daného rozhodčího nálezu (odstraněna byla i spisová značka a ručně byl upraven datum na konci - všimněte si poslední číslice), přicházejí v úvahu prakticky pouze dvě možnosti:

 1. Jde o falsum, které si v EO Servisu vyrobili pomocí jednoduchého grafického editoru sami. Této skutečnosti by odpovídala především mnohovrstevnost první stránky (vytváří dojem, že byla poskládána z více dokumentů) a také skutečnost, že zatímco tato první stránka byla vytvořena pomocí programu Adobe Photoshop for Windows, tak ostatní stránky byly vytvořeny programem Adobe Distiller (konkrétně ve verzi 10.1.2). Tuto variantu tedy považujeme za nejvíce pravděpodobnou

 2. Jde o případ korupce, kdy byl výsledek předem dohodnut stejně jako jmenování předsedy rozhodčího senátu. Tomu by kromě meritorně zcela protiprávního a ostudného závěru zejména napovídal podivný způsob "převolby" předsedy rozhodčího senátu ve dvou shora uvedených případech, který vzbuzoval podezření, že šlo o předem dohodnutý komplot a teprve po oznámení vstupu poslanců do řízení na straně žalované (repektive poté, co se to zřejmě onen první předseda rozhodčího senátu dozvěděl) došlo ke změně na místě předsedy rozhodčího senátu a tím zřejmě i ke zvrácení předem dohodnutého výsledku rozhodčího řízení ve prospěch oběti.

S předmětným falsem / torzem tohoto rozhodčího nálezu se můžete seznámit zde.

I kdybychom přistoupili na teorii, že je tento rozhodčí nález skutečný, pak se zcela zjevně jednalo o řízení, které nebylo vedeno v žádné součinnosti s naším sdružením - narozdíl od těch prvních dvou vítězných - a strana žalovaná tak v tomto případě nevyužila všechny možnosti své obrany.

Jelikož je však začerněno i jméno právního zástupce oběti, můžeme se domnívat, že jím pravděpodobně bude někdo z tohoto seznamu, který pochopitelně vedl řízení cíleně k prohře.

Zcela určitě se pak jedná o rozhodčí nález který (znovu opakuji - pokud je skutečný, což si nemyslím) předcházel těm dvěma vítězným, což lze snadno dovodit z této Poledníkovy urgence ve kterém se dovolává dvou rozhodčích nálezů pro EO Servis údajně úspěšných. Tyto rozhodčí nálezy - Rsp 98/11 a Rsp 90/11 však mohou být také o něčem úplně jiném - oběť se třeba nemusela vůbec bránit, přebírat poštu, apod.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Re: Re: a zase t mlžení

(Mgr. David Ondrejkovič, 13. 3. 2012 19:12)

Update:
Tak už víme, že to poslední rozhodčí řízení probíhalo na jaře 2011 :-)

Re: Re: Re: a zase t mlžení

(Mgr. David Ondrejkovič, 13. 3. 2012 19:17)

Update2:
Také jsme už zjistili, že advokátem byl Mgr. PhDr. Petr Fojtíček, Jakubské náměstí 1, Brno, e.mail: drfo@seznam.cz, tel.: 731 583 517
Pokračujeme v odkrývání jednotlivých vrstev, které Dohnal zřejmě v Adobe Photoshopu neumí sloučit :-)

a zase t mlžení

(EO Servis s.r.o, 13. 3. 2012 18:16)

1) Rozhodčí nález je pravý
2) Tento proběhl PO 2 prohraných
3) Protistrana argumentovala všemi prostředky, které používá Ondrejkovič
4) Tento nález není zdaleka jediný.

Pochopitelně lžeme, nemáme pravdu a všechno je jinak ale nic jiného s od Ondrejkoviče nedozvíme. Přece taky nemůže veřejně napsat, že má někdo naprosto nestranný jiný názor a že EO servis taky vyhrává....

Re: a zase t mlžení

(Mgr. David Ondrejkovič, 13. 3. 2012 19:01)

1) ....lhal Dohnal, stejně jako již mnohokrát předtím (např. operátorům v callcentru, jak prokazují jejich výslechy)

2) ....a proto Dohnal na závěr zamazal poslední číslici roku a RUČNĚ tam dopsal dvojku :-) (aspoň mohl být pečlivější a udělat to počítačově - asi moc spěchal)

3) ....což nevylučuje nic z toho co je výše napsáno

4) .....ale jo - kopírka a Adobe Photoshop v EO Servisu jede naplno, tomu docela i věřím :-)

Gratulace k vítězství

(Petr, 19. 8. 2011 15:57)

Skvělý rozsudek. Konečně se uplatnil zákon, který se podařilo prosadit. Rozhodci vše pojmenovali, tak jak to chápe normální člověk. Chtěl bych vidět výraz Poledníka.

stav rizeni

(zajemce o pravdu, 5. 7. 2011 10:30)

Opravdu stale nic? a co ty druhe dva spory u Rozhociho soudu? taky nic?

Stav rozhodčího řízení

(Lumír, 15. 6. 2011 13:39)

To se skutečně až do dnes vůbec nic nestalo?

Re: Stav rozhodčího řízení

(Mgr. David Ondrejkovič, 15. 6. 2011 13:42)

Ne skutečně zatím nic. Schválně do toho zatím nešťourám, abych dal prostor poctivým rozhodcům (je na místě plurál?). Podle mne Poledník nějakými zákulisními pákami blokuje vydání rozhodčího nálezu, protože kdyby dal RN zapravdu EO Servisu, tak by projevil naprostou absenci zdravého rozumu. což si podle mne nemůže dovolit.

Re: Stav rozhodčího řízení

(DrFreeze, 16. 6. 2011 9:55)

Už jsem měl taky chuť se na to zeptat. Kdo ví, je možné, že je kolem toho opravdu obrovský zákulisní šrumec. O to zajímavější bude rozhodnutí. Doufejme, že to bude ještě letos...

RE: Deadline

(Mgr. David Ondrejkovič, 16. 5. 2011 7:56)

Nějaký pevný závazný termín nemají, ale určitě to není obvyklé takhle dlouho čekat. Dá se to vysvětlit třeba tím, že Poledník snaživě čaruje......

Deadline?

(DrFreeze, 16. 5. 2011 7:52)

Mají rozhodci nějaký termín do kdy se mají vymáčknout?

důkazní břemeno

(Petr, 28. 4. 2011 18:09)

JUDr. Poledník píše, že strana žalovaná argumentuje značným počtem subjektů (cca 1.600), kteří měli být také uvedeni v omyl. Toto své tvrzení však nikterak neprokázala. Je na rozhodcích, aby náhodně oslovili subjekty, nebo mohou oslovit všechny. Také je úsměvné, že formulář, který putuje přes poštu se záhadným způsobem změní na smlouvu.

závěrečný návrh

(Petr, 19. 4. 2011 15:05)

Skvěle napsaný závěrečný návrh.Obzvlášť pasáž o prokázání důkazního břemene ohledně poskytovaných služeb. Případy jsou nadmíru jasné, snad jedině zkorumpovanému rozhodci to jasné být nemusí.

Re: závěrečný návrh

(Petr Lang, 27. 4. 2011 10:38)

Jasné, stručné, srozumitelné - pěkná práce.

Nepřipuštění

(Petr, 12. 4. 2011 10:11)

Chce se mi věřit tomu, že rozhodci se proto tak rozhodli, aby nemohla strana žalovaná napadnout výsledek pro ovlivňování vedlejším účastníkem.

Nepřipuštění k řízení

(Mgr. David Ondrejkovič, 12. 4. 2011 7:58)

Já na to určitě názor mám - stejně jako na některé jiné výše zveřejněné kroky, ale s tím počkám až na závěrečné zhodnocení a do případné žaloby na zrušení tohoto rozhodčího nálezu.

Nepřipuštění?

(DrFreeze, 12. 4. 2011 7:30)

Co si o tom myslíte? Mě to moc nevoní, resp. každá snaha rozhodovat "za zavřenými dveřmi" mi zavání pokusy o nečistou hru.

Předsedové

(Mgr. David Ondrejkovič, 10. 3. 2011 15:09)

Mně to ukvapené zaslání prvního jmenování (Brnčal) spíš napovídá, že to tam měl už někdo předem připravené (=zmanipulované) a nepočítal s tím, že oběť bude jmenovat svého rozhodce a aktivně prosazovat svá práva - i když rozhodčí řízení v tomto případě neuznává. Každopádně jde o krajně podezřelou okolnost.

Nový předseda

(Petr, 10. 3. 2011 15:04)

Také jsem zvědavý na doc Kotáska. Vůbec se ale nedivím, že JUDr.Brnčál funkci nepřijal.Asi se mu zatočila hlava ze 37 stránkového vyjádření k rozhodčí žalobě plné faktů a odkazů na důkazy.

Nový předseda

(DrFreeze, 10. 3. 2011 7:41)

Tak to jsem teda hódně zvědavý! Chce se mi věřit, že doc. Kotásek se s nimi nebude mazat. Na druhou stranu, pokud by patřil k té klice, taky by to bylo z jeho rozsudku/usnesení hned poznat. Předpokládám, že i v takové situaci to pak lze dostat k soudu?