Jdi na obsah Jdi na menu
 


Bezreklamky - Bestoutdoors - UP Promotion

27. 1. 2012

Tato podvodná firma se zaměřuje zejména na spotřebitele (tedy fyzické osoby - nepodnikatele bez IČO), kteří obvykle neoplývají penězi a pronájmem svého vozu či domu (nebo plotu) jako reklamní plochy si chtějí přivydělat nějakou tu korunu. Jde však o důmyslně připravenou past založenou jednak na značně nepřehledné smlouvě (tedy pro člověka bez právního vzdělání) a zejména na předpokladu, že si dotyčný chudý člověk nebude moci dovolit právní pomoc, bez které je INDIVIDUÁLNÍ obrana proti nim relativně obtížná.


*******************************************
1) Kde sídlí, kdo za tím stojí a kdo tomu pomáhá
2) Jakým způsobem klamou spotřebitele
3) Které zákony porušují
4) Na čem je založen jejich úspěch a z čeho jim plyne zisk
5) Proč se bránit
6) Jak se bránit

*******************************************

  

1) Kde sídlí, kdo za tím stojí a kdo tomu pomáhá

Firma Bezreklamky vznikla dle výpisu z obchodního rejstříku pouhým přejmenováním firmy Bestoutdoors (ještě dříve Gravertin). Sídlo firmy dle obchodního rejstříku je Praha 8, Karlín, Křižíkova 332/1, PSČ 186 00

Firma UP Promotion (dříve pod názvem U Nových lázní 1 s.r.o.) má jako předmět podnikání (vzhledem k tomu co skutečně dělá) dosti absurdně zapsán pronájem bytových a nebytových prostor a základní služby spojené s pronájmem, provozem a údržbou domu U Nových lázní 1, Teplice v rozsahu § 4 zák. 455/91 Sb. Sídlo firmy dle obchodního rejstříku je Praha 8, Karlín, Křižíkova 254/5, PSČ 186 00

Všechny tyto firmy spojuje jméno MUDr. Filipa Brodana z Berouna (ročník 1981).

Vymáháním jejich údajných pohledávek u soudu se zabývá benešovský advokát JUDr. Pavel Budil (ročník 1978), absolvent pověstných Plzeňských práv, který má z každého soudního řízení (ke kterému se protistrana nedostaví a nevyjádří) automaticky zisk přibližně 9 tisíc korun.


2) Jakým způsobem klamou spotřebitele

Na různých webových stránkách či v reklamách v rádiu (nejčastěji Impuls) se objevují nabídky na zprostředkování reklamy na auto s výdělkem až 5000,- Kč měsíčně. Čas od času naleznou hromadně řidiči aut v některém regionu tyto lístečky za stěračem (v různých barvách) se stejnou nabídkou, která se taktéž snaží vyvolat dojem snadného výdělku až 5000,- Kč měsíčně. Na všech nabídkách distribuovaných v Praze je uvedeno telefonní číslo: 270 003 540, na mimopražských je číslo: 841 133 134.

Pokud zavoláte na jedno z těchto čísel, zeptají se vás na příjmení a na místo odkud jste a následně Vás přesměrují na nejbližší kancelář, nebo poradce. Budou se ptát jakým způsobem jste dozvěděli o této nabídce a co jste přesně viděli či slyšeli. Je zřejmé, že si v tomto okamžiku testují jak jste pochopili jejich nabídku a filtrují tak vhodné oběti.

Následně jste pozváni na osobní schůzku. Pokud na ni přijdete, budou se vás ptát kde všude dotyčné auto jezdí, kolik km najezdí měsíčně a pak vám sdělí, že se rozhodli vaši „reklamní plochu“ nabídnout zájemcům o umístění reklamy, ze auto jim vyhovuje a slíbí, že v nejbližší době dostanete nabídku od zájemce o umístění reklamy a začnete vydělávat. Podepíšete smlouvu, ale záměrně Vás neupozorní, že je tato automaticky prolongována. Uhradíte jim poplatek a budete čekat, ale za rok se rázem dozvíte ze jim dlužíte poměrně velkou částku a začnou ji po vás tvrdě a bezohledně vymáhat.

Lze přitom důvodně pochybovat o tom, zda vůbec kdy komukoli nějaký významnější výdělek (který by převyšoval požadovaný poplatek) tímto způsobem zprostředkovali, neboť veškerá jejich aktivita zjevně spočívá v pouhém pasivním umístění objektu (auta) na jejich webové stránky, které mají v kontrastu s poměrně masivní reklamou mizivou návštěvnost a nízkou reputaci, což lze snadno ověřit ratingovou službou
Alexa - čím VYŠŠÍ je první číslo (Alexa Traffic Rank), tím je webová stránka MÉNĚ navštěvovaná a čím NIŽŠŠÍ je druhé číslo (tím HORŠÍ má daná webová stránka reputaci). Pokud porovnáte web Bezreklamky s běžnými českými weby, tak zjistíte, že se co do návštěvnosti a reputace Bezreklamky pohybuje prakticky u samého dna. To co o sobě tvrdí - "největší, nejlepší...bla bla bla" jsou tedy jednoznačně klamavé informace zacílené na poškozování spotřebitele.

V nedávné době se objevil nový způsob - totiž že veškeré informace zasílají na vaši adresu písemně na základě pouhého aktivního neodmítnutí zaslání podrobnějších informací. Dostanete dopis a v něm uvidíte nějaký unikátní kód, který po vás vyžaduje jejich telefonní operátor (bez něj se s vámi vůbec nebude bavit). Pokud mu tento unikátní kód sdělíte, bude to společnost vůči vám deklarovat jako akceptaci smlouvy. V této nové verzi dávají teoreticky možnost smlouvu zrušit (jako uzavřenou na dálku), ale v takovém případě od vás budou požadovat 890,- Kč jako manipulační poplatek o kterém jste neměli ani tušení v okamžiku, kdy jste po telefonu výslovně neodmítli přijmout informace poštou. A také tuto částku z vás budou pomocí nevybíravého psychologického nátlaku vymáhat, navyšovat o penále a hrozit exekucí.

Po celou dobu budou přitom nepravdivě tvrdit, že jsou firma s mnohaletou praxí s největší úspěšností v oboru a budou neustále deklarovat neexistující velké množství údajně spokojených zákazníků, aniž by se nám však jakéhokoli spokojeného zákazníka podařilo dohledat na rozdíl od velkého množství těch, kteří shodně potvrzují, že byli nabídkou Bezreklamky s.r.o. oklamáni.

Aktuálně: Během března se začaly objevovat zprávy o tom, že tato podvodná firma sama aktivně obvolává své potenciální oběti (zřejmě jí už po poslední mediální masáži nikdo sám od sebe nevolá) a v záplavě velkého množství převážně klamavých informací jim sdělí i požadovanou cenu za to své "faktické nic" - ovšem pochopitelně takovým způsobem, aby to oběť přeslechla či si to neuvědomila (bez toho by jejich "podnikání" ztratilo smysl).

Uvedené praktiky byly několikrát popsány i mediálně – zejména v pořadu České televize „Černé ovce“ a to například 8.1.2008, 23.4.2009 či 26.8.2010.

 

3) Které zákony porušují

Podle našeho hlubokého přesvědčení dochází v tomto případě k porušení zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších novelizací, zejména přílohy 1, písmeno d), j), q), s) a t).

Za posledních několik let je zdokumentováno takové množství případů spotřebitelů, kteří v naprosté shodě potvrzují, že smlouvu s Bestoutdoors s.r.o. / Bezreklamky s.r.o. uzavírali v omylu pro právní úkon podstatném, že je prakticky vyloučeno, aby způsobení tohoto omylu nebylo úmyslem společnosti Bezreklamky s.r.o. (dříve Bestoutdoors s.r.o.), protože tolik lidí prostě NEMOHLO udělat stejnou chybu, pokud by tento omyl nebyl přímo úmyslně zakalkulován do obchodního plánu uvedené společnosti.

Ze strany společnosti Bezreklamky s.r.o. jde tedy podle všeho o úmyslné vyvolávání sporů (což je m.j.v rozporu s ustanovením § 43 obč. zák.) a následné vydělávání právě na těchto sporech. Klienti uzavírají smlouvu v omylu podstatném (VŠICHNI se shodují, že obsah smlouvy pochopili na základě vysvětlení podaném firmou stejně - tedy zcela opačně než jak ji později firma Bezreklamky / Bestoutdoors / UP Promotion vykládá u soudu).

Právní úkon učiněný v omylu, který druhá strana způsobila nebo o něm alespoň musela vědět je neplatný a neplatná je tedy i smlouva jako taková (§ 49a obč. zák.). Tato neplatnost je však relativní, to znamená, že se jí musíte tzv. "dovolat" - v praxi to znamená poslat do firmy doporučeně a na dodejku jeden jediný dopis - viz možný vzor zde. Pokud jste to neudělali a už jste u soudu - nevadí - důkazů je dost, avšak pokud Vás teprve firma upomíná - udělejte to co nejdříve, neboť dobrovolně oslabovat svou pozici je hloupost.

Způsob podnikání této firmy je zcela v rozporu s dobrými mravy (§39 obč. zák) a pravidly poctivého obchodního styku (§ 265 obch. zák.) jak u obdobných (skutkově téměř totožných) případů již několikrát judikovaly české soudy. Porušování těchto paragrafů znamená ABSOULUTNÍ NEPLATNOST těchto smluv (není se jí třeba dovolávat, ale ten dopis uvedený v předchozím odstavci raději opravdu pošlete).

Když už jsme tady vzpomněli ten obchodní zákoník, kterým se tato podvodná firma zaštiťuje v oné sporné smlouvě, tak jeho § 262, odst. 1) hovoří o tom, že pokud by se spotřebitel zavázal ke smlouvě podle obchodního zákoníku, čímž by zhoršil své právní postavení, je takováto dohoda ze zákona neplatná.

Aktuálně: Firma vůči svým obětem demagogicky argumentuje ustanovením § 53 obč. zák., který stanovuje možné způsoby sjednávání smluv (telefonické sjednání smlouvy totiž JE v principu možné a řada lidí to bohužel netuší) - tímto se nenechte zmást, to že nelze vyloučit platnost smlouvy podle tohoto paragrafu vůbec nevylučuje, že lze její platnost vyloučit podle paragrafů jiných (viz například shora uvedených §39, 43 a 49a obč. zák.)


4) Na čem je založen jejich úspěch a z čeho jim plyne zisk

Na počátku je jimi zamýšlená skutečnost, že zájemce o přivýdělek na reklamě na svém autě, domě či plotu pochopí smlouvu v rozporu s tím, co je v ní skutečně napsáno. Toho zase není tak složité dosáhnout a příliš to nesouvisí s inteligencí či sociálním statusem obětí - na podobné praktiky v minulosti naletělo třeba i Policejní prezídium. O tom jak dosáhnout cíle, aby si co největší počet lidí přečetl něco jiného než co je tam ve skutečnosti napsáno je celý obor využívající poznatků psychologie, sociologie a dalších vědních disciplín - tento obor se nazývá MARKETING. To, čeho jsme svědky v případě Bezreklamky / Bestoutdoors / UP Promotion je právě zneužívání marketingu k nekalým účelům.

Dalším milníkem jejich úspěchu je obyčejný lidský strach z neznáma. Pokud začne obyčejný člověk bez právního vzdělání dostávat ostře laděné výhrůžky plné pojmů z oblasti práva, jen těžko sám pozná jak se účinně bránit. Řada lidí se již v tomto okamžiku poleká, nikde nepátrá a zaplatí. Některé domnělé pohledávky prodává tato firma jiným vymahačským agenturám (nejznámější je INTRUM IUSTITIA), která opět zneužívá (vcelku zbytečného) strachu těch lidí, kteří něvědí jak se bránit. Odtud tedy pochází první a asi nejpodstatnější část jejich zisku.

Pokud se některé oběti snaží získat názor advokáta, narazí čas od času na někoho nezkušeného v tomto oboru nebo na právníka, který je stižen "provozní" slepotou, případně není schopen pochopit souvislosti (zejména to obrovské množství ÚPLNĚ STEJNĚ POSTIŽENÝCH při současné absenci spokojených zákazníků). Takový právník může při opravdu VELMI LETMÉM přečtení smlouvy dojít k MYLNÉMU názoru, že z tohoto smluvního vztahu není úniku. V horším případě můžete narazit i na advokáta, který má v nějakém podobném svinstvu prsty a ten si pochopitelně nebude chtít dobrovolně (byť nepřímo) omezovat zisk tím, že by Vám dobře poradil. Odtud tedy pochází další část zisku této podvodné firmy, i když těch špatných rad advokátů je čím dál tím méně s tím, jak se tyto nekalé praktiky stávají více a více známými.

V průběhu měsíců či let si tato podvodná firma "vydestiluje" zhruba dva druhy obětí,

  1. Ti kteří poštu přebírají a nijak na ni nereagují - těm pošle přes Okresní soud v Benešově (kde má sídlo její advokát) elektronický platební rozkaz a pokud na něj dotyčná oběť ve lhůtě 15-ti dnů nezareaguje odporem, tak soud automaticky prohrává i kdyby měla nastotisíckrát pravdu a dokonce i tehdy, pokud by si Bezreklamky podpis na smlouvě třeba vymyslela nebo zfalšovala. Odtud pochází další významná část jejich zisku.
     
  2. Ti, kterým se buď nedaří doručovat poštu (nebydlí na adrese, která je uvedena ve smlouvě) nebo kteří ze strachu hrají mrtvého brouka, případně jako pštrosi strkají hlavu do písku a poštu záměrně nepřebírají. U těchto obětí je soudem nařízeno řádné soudní jednání, protože nedoručený platební rozkaz se ruší. Na toto jednání jsou oběti opět řádně soudem pozváni (obálka se zeleným pruhem). Pokud toto pozvání nepřeberou, případně přeberou, ale nic neudělají (ani nepřijedou, ani nepošlou soudu žádnou zprávu), tak platí totéž co v předchozím případě - Bezreklamky u soudu vyhraje na celé čáře kontumačně (jako ve sportu, když jedno mužstvo nenastoupí k zápasu). Bezreklamky získá cca 3000,- Kč a advokát cca 9000,- Kč a to naprosto zbytečně.

 

Tato podvodná firma žaluje za každý další rok zvlášť! Pokud jste třeba už nějaký soud výše uvedeným způsobem prohráli, máte kvůli tomu exekuci a domníváte se, že tím je to pro vás vyřízené - hluboce se mýlíte! Dokud to bude té firmě vycházet, tak nepřestane. Bude vás žalovat OPAKOVANĚ každý rok (pokud máte od soudu více papírů s různými spisovými značkami, tak to je ono).


5) Proč se bránit

Důvodů je více - nejvíce logický vyplývá asi z předchozího textu (červeně zvýrazněného). Pokud se skutečně nechcete nechat pasivně oškubat každý rok jako slepice, musíte se začít bránit - viz další kapitola.

Platí, že tyto praktiky budou existovat (a budou se rozmáhat) do té doby, dokud se budou finančně vyplácet. Těm podvodníkům je úplně jedno, že se o nich vysílají reportáže v TV, je jim jedno, že je vyšetřuje Policie (která je bohužel v těchto případech dosti bezmocná, ale to je na delší debatu), důležité pro ně je, že jim to sype. Zatímco i ty prostitutky u silnice se schovávají, když zahlédnou televizní kameru, tak tihle ne - tihle jsou mnohem otrlejší. To jediné, čím je můžete odradit je NEPLATIT a BRÁNIT SE! I kdyby měli ty své smlouvy právně naprosto neprůstřelné (jakože nemají a z principu mít ani nemohou), tak nikdy nedokáží zažalovat každého, kdo se aspoň trochu brání! Prostě by se jim to nevyplatilo. Těch 23 soudů, které stihnou v Benešově za jediný den vůči lidem, kteří jsou zcela pasivní (viz reportáž) by v žádném případě nemohli fyzicky zvládnout, pokud by se každý z těch 23 soudů konal na jiném místě republiky (k čemuž stačí POUZE poslat k soudu tento vyplněný formulář a soud Váš případ přesune do místa Vašeho bydliště). Pokud se nebráníte, stáváte se také de facto spoluvinníky, protože tím umožňujete jejich další existenci a bohužel i růst.

Pokud se domníváte, že když vás nenajdou oni ani soud, tak si buďte jistit, že exekutor vás najde skoro vždy. To je bohužel smutná zkušenost. Exekutor ale NEMŮŽE PŘIJÍT dokud neprohrajete soud! A přitom stačí tak málo - vyplnit a odeslat JEDEN JEDINÝ formulář, aby jste se k tomuto svmu vítězství významně přiblížili! Pokud budete pasivní - prohrajete na 100%! Nejhorší pro vás je neudělat vůbec nic!

Jakmile se začnete bránit - firma žalobu stahuje - tady máte důkaz. To je přeci argument nad argumenty, ne?


6) Jak se bránit - stručný návod najdete TADY
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zastrašující e-mail- jak postupovat

(Bartůněk, 13. 7. 2012 10:48)

Dobrý den,
přišel nám dnes následující e-mail od firmy Bezreklamky jako reakce na "váš" vzorový dopis, který jsme odeslali s dodejkou. Co si o tom myslíte?
Vážený pane,
posíláme Vám tento email k objasnění našeho smluvního vztahu. Věnujte mu, prosím, několik málo minut.
Tvrzení obsažená ve Vámi zaslaném dopise jsou bohužel nekonkrétní a všeobecná - bez faktických údajů, byť se na první pohled může zdát, že popírají uzavření smluvního vztahu.
Pro rekapitulaci uvádíme:
Objednal jste si u naší společnosti službu spočívající ve vytvoření inzertní nabídky Vaší reklamní plochy na portálu www.bezreklamky.cz. S Vaším souhlasem byla téhož dne služba splněna - data o Vaší reklamní ploše byla zpracována a nabídka vystavena, o čemž jste byl zároveň informován. Za tuto službu jste se zavázal uhradit cenu ve výši 3390,- Kč, a to převodem na náš účet do jednoho týdne od data vytvoření nabídky.
Smlouva s Vámi byla uzavřena dne 26. 06. 2012 dle §53 občanského zákoníku za použití komunikačních prostředků na dálku, které umožňují uzavřít smlouvu bez fyzické přítomnosti smluvních stran, přičemž jste takovéto jednání neodmítl. Jednalo se o nahrávaný telefonický hovor, o čemž jsme Vás informovali hned na jeho počátku. Během hovoru Vám byly sděleny veškeré náležitosti, které zákon u uzavírání tohoto typu smluv vyžaduje. Také Vám bylo jasně a srozumitelně sděleno, v čem naše služba spočívá, a proto o tvrzení o uvedení v omyl a porušení dobrých mravů nemůže být řeč.
V obdobném případě jako je ten Váš již byla naše společnost podrobena „zbytečným“ kontrolám od různých státních orgánů a způsob naší služby byl vždy shledán jako oprávněný a vyhovující zákonům ČR. Jako důkaz zasíláme spolu s tímto vyjádřením např. výsledek kontroly České obchodní inspekce, kde je opět potvrzena platnost uzavírání smluv s naší společností a chování vůči našim klientům (kontrola byla zaměřena na zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele).
Ač neradi, v případě, kdy nám kterýkoliv klient neuhradí cenu za zrealizovanou službu – vytvoření inzertní nabídky - jsme nuceni pohledávku, na kterou máme nárok, vymáhat soudní cestou. Bohužel pro tyto klienty končí spory výrazným navýšením dlužné částky o náklady účtované soudem, právním zástupcem a exekutorem.
Rádi bychom podotkli, že kromě soudů nižších instancí se spor projednával i u Ústavního soudu ČR, kde byly veškeré námitky žalovaného klienta shledány jako neopodstatněné. V kontrolní zprávě ČOI je tato skutečnost také zmíněna.
Na stránkách, ze kterých jste si pravděpodobně opatřil vzor dopisu, najdete dokument, který uvádí, že naše společnost stáhla žalobu na jednoho z klientů z důvodu „kvalitní společné obrany” – skutečný důvod, proč se tak stalo, se v něm ale nedozvíte. Žalobu jsme vzali zpět po mimosoudním vyrovnání s daným klientem.
Neplacení klientů, jak jsou k tomuto naváděni, se bohužel mnoha z nich výrazně nevyplatilo a naopak se jim každým dnem dlužná částka značně navyšuje.
Věříme, že jsme dostatečně vysvětlili vše potřebné a svůj dluh – poplatek za vytvoření inzertní nabídky - uhradíte.
Spolu s tímto vyjádřením Vám zasíláme jak kopii Vaší inzertní nabídky, kterou jsme vytvořili, tak i výsledek kontroly České obchodní inspekce pro doložení všech tvrzení v tomto dopise.
Závěrem chceme připomenout, že se distancujeme od jakýchkoliv negativních a zkreslujících informací uváděných na internetu o naší službě, které jsou pravděpodobně iniciovány konkurenčním bojem nebo soukromými zájmy.
Naše služby provozujeme již více než 9 let v nejvyšší možné kvalitě, což si můžete snadno ověřit na našich webových stránkách. Důkazem je i více než 10 000 registrovaných společností hledajících reklamní plochy pro své kampaně, 40 000 nabídnutých ploch a stále se zvyšující návštěvnost a oblíbenost našich stránek www.bezreklamky.cz
Pokud máte jakékoliv další dotazy, rádi je zodpovíme na naší zákaznické lince: 222 310 462.

S přátelským pozdravem
Jaroslav Staněk, manažer zákaznického oddělení

Re: Zastrašující e-mail- jak postupovat

(Mgr. David Ondrejkovič, 13. 7. 2012 11:40)

Některé ty argumenty jsou fakt zábavné :-)
Napíšu k tomu samostatný článek.
V každém případě - pokud by Brodanova firma nebyla přímo založena na klamavém jednání, pak by:

* nikdy nemohla být žalobcem v tolika soudních sporech po tak dlouho dobu (s ohledem na ust. § 43 obč. zák).

* nikdy by o ní několik různých televizních stanic a jiných médií v průběhu několika let nenatočilo tolik jednoznačně vypovídajících reportáží a nikdy by nebylo možné aby TOLIK lidí udělalo "tutéž chybu"

*nikdy by nedocházelo k případům žalob podaných na vědomě nesprávnou adresu žalovaného

Re: Re: Zastrašující e-mail- jak postupovat

(Bartůněk, 13. 7. 2012 12:27)

Děkujeme za rychlou odpověď! Také nám to přišlo k smíchu, ale přecijen se člověk trochu obává. A kde ten váš článek nalezneme, až ho napíšete? Ještě se chci zeptat, dnes nám zároveň přišel dopis od Instrum justitia- Výzva k okamžitému zaplacení dluhu se složenkou. Ne obálka, ale přímo dopis má zelený pruh. Máme na něj nějak reagovat? Děkuji!

Re: Re: Zastrašující e-mail- jak postupovat

(Mgr. David Ondrejkovič , 13. 7. 2012 12:52)

Ten článek bude tady v Aktualitách (viz menu vlevo nahoře) - budu se snažit aby to bylo už dnes večer.

Na nic od Intrum Iustitia reagovat nemusíte - oni nemají vůbec žádné oprávnění k ničemu - mohou Vám jen psát dopisy, maily nebo SMS, které nemají absolutně žádný právní účinnek. O tom taky napíšu článek - díky za inspiraci :-)

Re: Re: Re: Zastrašující e-mail- jak postupovat

(Bartůněk, 13. 7. 2012 15:28)

No nemáte vůbec zač, my děkujeme, že nám pomáháte! Aspoň nějaké světýlko na konci tunelu...

Re: Re: Zastrašující e-mail- jak postupovat

(Mgr. David Ondrejkovič , 13. 7. 2012 12:52)

Ten článek bude tady v Aktualitách (viz menu vlevo nahoře) - budu se snažit aby to bylo už dnes večer.

Na nic od Intrum Iustitia reagovat nemusíte - oni nemají vůbec žádné oprávnění k ničemu - mohou Vám jen psát dopisy, maily nebo SMS, které nemají absolutně žádný právní účinnek. O tom taky napíšu článek - díky za inspiraci :-)

Pozor, rozesílají kódy mailem

(Nic jim nedáme, 28. 6. 2012 13:14)

Přišel nám do firmy následující mail:

- - - - - začátek mailu - - - - -
Hezký den,
na základě domluvy s Vaším pracovníkem zasíláme přístupové údaje do největšího internetového tržiště volných reklamní ploch v ČR, které Vám pomůže ušetřit až 80% nákladů na reklamu.
Vše je velmi jednoduché:
1. vyberte si plochy ve Vaší lokalitě (přes mapu či textové vyhledávání)
2. kontaktujte majitele plochy a dohodněte si podmínky pronájmu
3. umístěte Vaši reklamu na jeho plochu

Vše bez provizí a jakýchkoliv plateb navíc = nejlevnější plochy ve Vašem regionu.

Pro aktivaci účtu klikněte na následující odkaz, případně ho zkopírujte a vložte do adresního řádku prohlížeče.
http://www.bezreklamky.cz/activation/?hash="tady je uváděn unikátní kód"

Po aktivaci účtu se přihlašte pod následujícími přihlašovacími údaji:
*****************************************
registrační email: obecný mail, který máme na webu
heslo: 8místné heslo
*****************************************
S pozdravem
BEZREKLAMKY s.r.o.
- - - - - konec mailu - - - - -

Divné je, že ve firmě nikdo neví nic o tom, že by s uvedenou společností kdy mluvil. A hlavně na obchodní nabídky máme speciální mail, odlišný od toho na který nám psali.
Je docela možné, že kliknutí na odkaz a zadání kódu bude později prohlašováno za uzavření smlouvy....

Jsem,stran trest.oznámení,absolutně negramotný.

(Milan Hanák, 19. 5. 2012 17:35)

Na které paragrafy se mám,při podání trest.oznámení,odvolat. Jsem na to tupolev,nerad bych byl na PČR za vola. Děkuji za odpověď. Milan

Re: Jsem,stran trest.oznámení,absolutně negramotný.

(Mgr. David Ondrejkovič, 20. 5. 2012 9:44)

Dobrý den,

Trestní oznámení nemá žádnou předepsanou formu. Znalost paragrafů je na Policii či státním zástupci - nikoli na Vás jako na oznamovateli.

Prostě přijďte na Policii a řekněte do protokolu, že firma Bezreklamky úmyslně využila Vašeho omylu pro své obohacení - to že to bylo úmyslně snadno prokážete odkazem na tisíce ohlasů na internetu za několik posledních let.

Jinak je to § 209 tr. zák - podvod, ale to vědět nemusíte - to oni by si měli určit sami.

Také od Policie neočekávejte zázraky - při neustálém snižování financí do této oblasti tam bohužel nemůžou pracovat jen samí chytří lidé :-) Policejní vyšetřování ani jejich usnesené také nemá žádný PŘÍMÝ vliv na platnost či neplatnost té smlouvy- ta je NEPLATNÁ i bez trestního oznámení.

Re: Re: Jsem,stran trest.oznámení,absolutně negramotný.

(Milan Hanák, 27. 6. 2012 13:40)

Dnes mi volali z Policie,že trubka jsem já,balíček jsem obdržel,smlouvu jsem řádně nevypověděl,takže mám radši zaplatit,jinak se to po mě sveze. Nejsem movitý a hrdina už vůbec ne,zaplatím a hned vypovím smlouvu,abych na to nemusel myslet. Nejsem nastrčený provokatér,jen jsem postupoval dle Vašich rad,vč.poslání vzoru dopisu od Vás. Nepovedlo se. Jinak já osobně jsem prohrál,ale dalším přeji hodně sil a hlavně úspěch,v případném soudním sporu. Zrdravím Milda

Re: Re: Re: Jsem,stran trest.oznámení,absolutně negramotný.

(Mgr. David Ondrejkovič, 27. 6. 2012 14:11)

Dobrý den,

To, že Policie není schopna rozpoznat úmyslné spáchání trestného činu a vznik velké škody (v souhrnu) je smutným obrazem jejího momentálního stavu.

Na druhé straně policejní vyšetřování NEMÁ přímou souvislost s neplatností dané smlouvy - např. i kdyby je Policajti okamžitě zatkli, tak by jim teoreticky nic nebránilo i z vězení se domáhat svých domnělých pohledávek dál (i to se dokonce stalo v případě Intercable Verlag, který je podobný).

A ta smlouva prostě JE neplatná z občanskoprávního hlediska i kdyby to Policie třeba vůbec nevyšetřovala!

Takže prosím upřesněte - CO JSTE PROHRÁL?! Soud? Máte rozsudek, že máte zaplatit? Pokud ano - pošlete mi ho a já Vám přesně řeknu PROČ jste prohrál a jak by jste býval mohl NEPROHRÁT.

Pokud jste neprohrál soud, tak jste neprohrál NIC! Prostě žádná smlouva NEEXISTUJE, protože byla uzavřena NEPLATNÝM způsobem (omyl o kterém oni museli vědět, což je prokazatelné množstvím svědků, kteří jsou ochotni to u soudu dosvědčit). Na nich by bylo, aby prokázali opak - což oni nesou schopni - proto také žaloby STAHUJÍ když se bráníte.

A co pozitiva?

(Martin, 14. 6. 2012 16:47)

Můj tchán podepsal v únoru smlouvu včetně uznání závazku, nechal vše běžet a máme na stole vyhrožování exekucí. Musel jsem se do toho vložit, protože bydlí s mojí rodinou u nás v baráku a exekuci si rozhodně nemůžeme dovolit. Tyto stránky mi sice dávají "naději", ale proč se zde nedočtu žádných ohlasů lidí, kteří tyto spory vyhráli? Popravdě mám strach se do něčeho pouštět, když nikde nevidím rekce že se to dá vyhrát.

Re: A co pozitiva?

(Mgr. David Ondrejkovič, 14. 6. 2012 17:13)

No to je jednoduché - kdokoli se začal kvalifikovaně bránit, tak tato podvodná firma buď stáhla žalobu (čímž řízení skončilo dříve než začalo) a nebo takováto řízení sotva začala a teprve jsou ve fázi podávání odporu proti platebním rozkazům. Takže nezbývá než čekat - jestli ta podvodná firma nechá nějaký soud (kromě těch, kde se oběť k soudu nedostaví nebo se brání velmi izolovaně) doběhnout až do konce. Zatím se v tomto směru jeví jako zbabělci - ale co by jste od takového šmejdu čekal, že?

Uznání dluhu není dobrý krok, rozhodně zhoršuje Vaši připadnou procesní situaci, nicméně Vy nejste přeci jediným "zákazníkem" té firmy - zaregistrujte se do naší databáze svědků a můžete u soudu využít svědectví všech ostatních poškozených, kteří před soudem jistě ochotně a pravdivě popíšou jak byli oklamáni. Toto hromadné a především úmyslně klamání spotřebitelů musí být soudem uznáno jako hlavní důvod absolutní neplatnosti těchto smluv, stejně jako tomu bylo v případech podobných podvodníků - např. Proluxu.

Re: Re: A co pozitiva?

(Martin, 14. 6. 2012 17:22)

Děkuji za rychlou odpověď, přesto jste mi moc jistoty nepřidal. Rád tchána doženu ke všem popsaným kroků, nicméně stále nejsem přesvědčen, jakou šanci mám na úspěch, že v době kdy potřebuji uzavřít hypotéku na rekonstrukci baráku mi případná tchánova exekuce nezmaří veškeré mé snažení a investice. Zašlu Vám nascanované dokumenty emailem a budu rád když mi poradíte. S tou příslušností k soudu mohu uspět i v případě, že mám bydliště v Říčanech, tedy ne moc daleko od Benešova?

Re: A co pozitiva?

(Minaříková, 14. 6. 2012 21:32)

Tak jedno napůl pozitivní...manžel tam také zavolal...a taky nám začali vyhrožovat. Nejspíš ale udělali velkou chybu, protože nám neposlali žádný uvítací balíček. Poslali jsme bezreklamkám ohrazení k neplatnosti smlouvy, podali trestní oznámení a zjistili si, že na nás není podaná žaloba....a? Je to teprve měsíc, ale zatím je klid. Žádné maily, žádné vyhrožování a jestli to začne, jsme připraveni. Ve spolupráci s Bezplatnou právní poradnou, jejíž právník je spoluautor těchto stránek, budeme bojovat a rvát se. Prostě jen tak jim to nedáme!!!!

Bohužel jsem také naletěl a velmi llituji že jsem tento web našel až nyní

(Jirka, 12. 6. 2012 15:31)

Dobrý den,vidim že asi na tom něco bude na oněch podvodnících...
já už jsme obdržel od samosoudce platební rozkaz,odpor jsem poslal, a nyní čekám co se bude dít dále... velmi lituji, že jsme tento web našel až nyní protože jsem sice odpor poslal ale nevim jestli bude mít právnickou formu jako tady tento.
Sakryš...
Můžete mi prosím napsat na dexterlay@seznam.cz jak tady a komu napsat?
Rád přepošlu veškeré dokumenty včetně odporu který sjem zaslal na soud,příslušný v místě v mm bydlišti.
je možné potom tuto firmu žalovat za ublížení na cti žádat odškodné,myslím,že velmi oprávněně aby si to sežrala i s chlupama?
Moc děkuji :-)

Nenechte se obalamutit!

(Mgr. David Ondrejkovič, 3. 3. 2012 10:29)

Více co je zvláštní? Že když tu někdo napíše, že proti Bezreklamky prohrál soud a já ho požádám o zaslání rozsudku, abych mohl udělat podrobnější analýzu, tak dotyčný přestane komunikovat.

Pročpak to asi dělá? S největší pravděpodobností proto, že je to člověk přímo od nich (tzv. Troll) a snaží se čtenáře této diskuse jemnou psychologickou manipulací přimět k zaplacení tím, že jim vsugerovává, že obrana nemá cenu.

NENÍ TO PRAVDA! Tam, kde došlo ve sporu proti této firmě k prohře, existovaly VŽDY závažné chyby ve vedení té obrany - ať již došlo k písemnému uznání dluhu nebo vedení obrany mimo jádro (tedy mimo napadání neplatného způsobu uzavření té smlouvy), případně k nedostavení se k soudu vůbec.

Pokud povedete svou obranu podle návodu v tomto článku a budete s námi udržovat kontakt, s velmi vysokou pravděpodobností NEPROHRAJETE a při troše štěstí Vás to nebude (vyjma snad poštovného) stát ani korunu!

Re: Nenechte se obalamutit!

(Surý, 25. 3. 2012 16:37)

Já Vám rád zašlu rozsudek,jednání proběhlo bez mého vědomí loni,zaplatil jsem.Nyní jsem zaslal výpovědˇspolečnosti a čekám co bude dál.Pokud by byla nějaká pomoc pro mne,byl bych rád!Děkuji za jakoukoly odpovědˇ.Surý

Re: Re: Nenechte se obalamutit!

(Mgr. David Ondrejkovič, 25. 3. 2012 17:47)

Pošlete mi vše co k tomu máte na ondrejkovic@klikni.cz
Existuje nějaké možné vysvětlení toho, proč proběhl soud ve Vaší nepřítomnosti? Jak jste se o tom soudu vůbec dozvěděl? Přebíral jste poštu?

Re: Re: Re: Nenechte se obalamutit!

(Minarikova, 16. 5. 2012 8:12)

Tak koukám, že se máme na co těšit. Manžel jim tam taky zavolal a už se to s námi veze...ta firma, co vymáhá dluhy mu psala e-mail a on si to přečetl až po měsíci. Jen nám nepřišla žádná obálka s kódem a manžela tam nevolal a ten kód neaktivoval. Je to aspoň nějaká útěcha? Dovolání se neplatnosti smlouvy jsem již vytiskla a dneska ho budu posílat, ještě se zkusím stavit na bezplatnou právní poradnu, jestli mi tam něco neporadí. Radíte mi jěště nějaký postup, co pro zatím mohu udělat? Děkuji.