Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jak postupují podvodné katalogové firmy a jak se účinně bránit

6. 9. 2009


V tomto článku se nebudeme zabývat hraběcími radami typu „Čtěte co podepisujete a nebudete mít problém“, neboť i sebepečlivější studium všeho, co Vám přijde pod ruku Vás nemusí uchránit od nebezpečí, že budete podvedeni, ačkoli tím je možno tuto pravděpodobnost poněkud snížit (což katalogový podvodník hbitě vykompenzuje nárůstem svých dalších podvodných pokusů).

 

„Radílci“ výše uvedeného druhu samozřejmě dobře vědí, že ani oni nikdy v životě nejsou schopni ani jen přečíst (natož pochopit) vše, co kdy odkliknou na webu či v PC, ale přiznat své pokrytectví nechtějí. Zaměříme se zde tedy na doposud známé postupy podvodných katalogových firem a na zobecnění pravidel následné (nikoli preventivní) obrany tak, jak vyplývají z dosavadních zkušeností poškozených a z judikatury soudů, které se těmito případy v ČR doposud zabývaly.

 

 

První fáze

 

To, že jste byli podvedeni se obvykle dozvíte až tehdy, když po Vás kdosi začne požadovat finanční plnění vyplývající z jakéhosi závazku, který jste údajně kdysi učinili. Při bližším zkoumání onoho „závazku“ zjistíte, že požadované finanční plnění je v extrémně hrubém nepoměru ke „službě“, která je Vám údajně poskytována a že Váš závazek spočívá v nějakém bagatelním úkonu o kterém jste byli (cíleně) přesvědčeni, že z něj žádný Váš závazek nevyplývá.

 

Doporučená reakce:

 

 1. Snažte se kontaktovat stejně postižené – obvolejte například namátkou nějaký reprezentativní vzorek subjektů z „katalogu“, v němž jste uvedeni. Jakmile zjistíte, že naprostá většina kontaktovaných subjektů:

 

  1. vůbec netuší, že je v takovémto katalogu uvedena

 

  1. ví, že je v tom katalogu uvedena, ale neví, že by za to bylo požadováno takové plnění o jakém hovoříte

 

  1. je stejně podvedena jako Vy


   - je to jasné a máte co do činění s katalogovým podvodem

 

 

 1. V žádném případě nic neplaťte! Nejenže by jste své peníze již nikdy neviděli, ale Vaše platba by byla u případného soudu použita jako důkaz o Vaší vůli smlouvu uzavřít a „službu“ čerpat!

 

 1. Pošlete dotyčné firmě, která po Vás požaduje ono nesmyslné finanční plnění dopis (doporučeně na dodejku, kvůli dokladu), který bude obsahovat odmítnutí jakéhokoli závazku z důvodu uvedení v omyl způsobeného jimi vůči Vám a nekompromisní požadavek na vrácení všech případně doposud zaplacených částek. Vyjádřete jasně, že považujete jakoukoli smlouvu za absolutně (to slovo je důležité) neplatnou. Mějte na mysli, že ten dopis de facto nepíšete jim, ale případnému soudu jako argument ve svůj prospěch. Tento krok by jste měli učinit bezodkladně, tedy dříve než cokoli jiného. Pokud toto poškozený subjekt učinil, nestalo se pokud vím, že by u případného soudu prohrál. Naopak – podvodná katalogová firma (jedna jediná – žádná jiná si k soudu netroufla) obvykle žalovala jen ty podvedené subjekty, které toto neučinily. Možné vzory: pro EO Servis s.r.o., pro Intercable Verlag a ostatní podvodné firmy ze zahraničí, pro TopInternet, pro Český telefonní seznam s.r.o. Pozor - TopInternet na oficiální adrese z obchodního rejstříku nepřebírá poštu! Na obálku a dodejku je nutno psát buď Budějovická 1126/9, Praha 4, PSČ 140 00 nebo Kamenný Přívoz 244, PSČ 252 82.

 2. Nesnažte se katalogovou firmu nijak přesvědčovat, telefonovat s nimi nebo jim psát rozhořčené či vysvětlující maily – bylo by to zbytečné – oni od samého počátku věděli, že vás chtějí podvést a tomuto cíli všechno přizpůsobili. Pokud budou oni telefonovat Vám – klidně je nechte „vykecat“, ať to mají co nejdražší a potom jim oznamte, že trváte na zaslání toho, co Vám říkali  - v písemné formě (například proto, že jejich telefonickým požadavkům nerozumíte nebo že písemný dokument budete konzultovat s právníkem). Na jejich další dopisy již nemusíte nijak odpovídat – ten první „odmítací“ by měl z právního hlediska stačit.

 

 1. Pokud budete v této fázi kontaktovat právníka (není to nezbytně nutné), zeptejte se jej nejprve, jestli je mu známa problematika katalogových podvodů. Pokud by odpovídal váhavě, nebo by začal navrhovat nějaké pokusy o dohodu s katalogovou firmou - pryč od něj – je to zřejmě amatér a může Vám způsobit více škody než užitku! Doposud naprostá většina tzv. „dohod“ s katalogovou firmou zhoršila pozici poškozených a soud ji v některých případech vyložil jako uznání smluvního závazku. Ale ani v takovém případě není situace ztracena – jen se stává poněkud komplikovanější (avšak zdaleka nikoli bezvýchodná).

 

 1. Veškerou korespondenci si pečlivě archivujte – včetně e-mailů (raději vytištěných).

 

 

 

Druhá fáze – zvyšování požadavků

 

Podvodná katalogová firma začne v tomto okamžiku vyhrožovat – zasílá upomínky, navyšuje částky o penále, pokuty, hrozí soudem či rozhodčím řízením. Celková požadovaná částka se tak může vyšplhat i na několikanásobek původně požadované sumy. Nátlak je obvykle veden velmi sofistikovaně – bývá dobře připraven specialisty na psychologii, marketing a právo. Pokud jste firmě posílali odmítací dopis (viz výše), je tento buď zcela ignorován nebo protiargumentován – obvyklé jsou polopravdy a manipulace (tedy např. „...podle § 1a) nemáte pravdu........“, ale „zapomenou“ dodat, že následující paragraf definuje případy, kdy jejich „pravda“ neplatí a to je přesně ten Váš).

 

Doporučená reakce:

 

 1. Není nutno vůči podvodné firmě nijak zvlášť reagovat, pouze pokračovat ve smyslu předchozích doporučení, zejména bodů 3, 4 a 5. Na jejich výhrůžné dopisy či maily nemá cenu odpovídat – jednalo by se o ztrátu času a peněz.

 

 1. Především je nutno zachovat chladnou hlavu a pevné nervy – spolehněte se, že zaslání prvního „odmítacího dopisu“ bylo z Vaší strany zcela dostatečnou reakcí. V žádném případě se podvodné katalogové firmy nebojte – jde obvykle jen o pár jednotlivců, kteří to „zkoušejí“ - štěkají, ale kousnout nemají jak.

 

 1. Podejte trestní oznámení (vzor naleznete zde) – nejlépe spolu s ostatními poškozenými a nebuďte nervózní pokud bude odloženo. Je pravdou, že v ČR není doposud zvykem katalogové podvody trestně stíhat, ale není možno připustit, aby stát zcela rezignoval na podvodné pokusy. Pokud orgány (ne-) činné v trestním řízení časem zjistí, že nedělají nic jiného, než že odkládají trestní oznámení na katalogové podvody, uvědomí si ten zrůdně obrovský rozsah tohoto problému a začnou jej systémově řešit. Do té doby než k tomu dojde, mějte již od Vašeho podání připravenu stížnost proti odložení, kterou musíte podat do 3 dnů od doručení usnesení o odložení trestní věci, po zamítnutí stížnosti podejte k nadřízenému státnímu zastupitelství podnět k výkonu dohledu a po případném odmítnutí podejte podnět k Nejvyššímu státnímu zástupci ke „Kontrole skončené věci“. Nenechte se odradit!

 

 1. Pokud nejste ryze podnikatelským subjektem, ale třeba neziskovou organizací (sdružení vlastníků bytových jednotek, veřejná instituce, občanské sdružení, apod.), podejte stížnost k České obchodní inspekci, případně ke Krajskému živnostenskému úřadu. Nezapomeňte trvat na vyrozumění o tom, jak bylo s Vaším podáním naloženo.

 

 1. Podejte podnět k finančnímu úřadu ke kontrole podvodné katalogové firmy. Pro katalogové podvody je typické, že vůči státu (správci daně) není vůči Vám deklarováno zdanitelné plnění, zatímco Vás se snaží firma přesvědčit, že vůči Vám zdanitelné plnění uskutečňuje. Indikátorem tohoto stavu je obvyklá věta v jejich výzvách k zaplacení: „....řádný daňový doklad obdržíte až po zaplacení...“. Finanční úřad Vám sice nesmí výsledek daňové kontroly sdělit, ale každopádně má páky na to, jak podvodné katalogové firmě znepříjemnit život. Navíc se lze odkazovat na výsledky finanční kontroly v trestním řízení, neboť výjimka z mlčenlivosti finančního úřadu může být dána ve vztahu k Policii, pokud jde např. o podvod velkého rozsahu – byť ve stadiu pokusu (což jde v souhrnu všech částek skoro vždy).

 

 1. Kontaktujte svého poslance a senátora – tito lidé mají zastupovat Vaše zájmy a pokud jinde v Evropě bylo možno se s katalogovými podvody vypořádat, není důvodu, aby to nešlo i u nás. Pro ilustraci – Evropský parlament přijal v prosinci 2008 Zprávu, ve které doporučuje členským zemím určité postupy. Tato zpráva je doposud českými orgány státní správy více-méně ignorována, včetně obsažených doporučení. Rakousko zakázalo „podstrčené smlouvy“ tím, že tyto musí být nezpochybnitelně a zřetelně označeny, včetně celkové ceny za plnění. Na Slovensku se v rámci úprav Občanského zákoníku chystají k témuž. Pokud bude vytvořen stálý tlak na zákonodárné orgány, dojde ke zlepšení situace i u nás.

 

 1. Kontaktujte média – ničeho se katalogoví podvodníci nebojí tak, jako medializace, protože ta jediná jim okamžitě a účinně snižuje zisky – více lidí si dá pozor, více lidí se dozví, že v tom nejsou sami, více lidí získá vůli k obraně, atd.

 

 

 

Třetí fáze – „předání právníkům a vymahačům“

 

V určitém stadiu můžete obdržet dopis, že Vaše záležitost byla předána „právníkům“. Nenechte se zastrašit - obvykle jde sice o formálně oddělený subjekt (např. o advokátní kancelář), ve skutečnosti jde však o součást předem připravené mašinérie, která Vás má vylekat. Stále však jde z právního hlediska pouze o zasílání soukromých právních názorů soukromými osobami na Vaši adresu – nic víc!

 

V žádném případě se neobávejte věc medializovat a nedbejte na výhrůžky „soudem na ochranu dobrého jména“ - nic takového podvodné katalogové firmy nemají a nelze se tedy dovolávat ochrany něčeho, co neexistuje. Tuto skutečnost lze dnes již bez problémů prokázat – především ve spolupráci více poškozených.

 

 

Doporučená reakce:

 

Nijak zvlášť reagovat není třeba – lze pouze z opatrnosti doporučit zaslání kopie „odmítacího dopisu“ s průvodním dopisem o dvou větách: „V příloze Vám zasílám dopis, který jsem firmě.....XY.... zaslal dne....... Na obsahu dopisu trvám“. Ale pokud ani toto neučiníte – nic závažného se neděje.

 

Čas od času se ozve vymahačská agentura zastoupení nějakým právníkem s tím, že koupila Vaši „pohledávku“. Platí totéž co o odstavec výše – není třeba dělat nic, můžete z opatrnosti zaslat kopii odmítacího dopisu.

 

Nenechte se zastrašit ani tím, že se na vymáhání odkoupené „pohledávky“ může podílet i známý právník – v jednom případě bylo zaznamenáno, že poškozené takovýmto způsobem obtěžoval dokonce i místopředseda České advokátní komory – jsou prostě na světě lidé (a ani mezi advokáty nejsou výjimkou), kterým žádné, ani sebešpinavější peníze nesmrdí.

 

 

Čtvrtá fáze – pokus o dohodu

 

V určitém okamžiku Vám firma nabídne jakousi „dohodu“. Pokud pomineme, že se hlavním cílem je vyvolat ve Vás iluzi, že se po těch všech předchozích navýšeních jedná vlastně o výhodnou nabídku (chceš-li 30, řekni si o 60 nebo 120 a potom dej vysokoprocentní slevu), zkušenosti ukázaly, že se obvykle jedná o důmyslně nastraženou past. V oné „dohodě“ bývá umně zakomponováno písemné uznání smluvního vztahu, které může být jednak základem pro pokračování v dalším obtěžování (smlouvy jsou automaticky prodlužovány) a jednak jsou tyto dohody vždy prezentovány jako důkaz vůle poškozených smlouvu uzavřít.

 

Firma se Vám v této fázi snaží vnutit pocit viny (v tom jsou mistři), že jste si něco nepřečetli či nepochopili a podepsali, apod., ale cudně mlčí o tom, že pokud všichni ostatní četli a pochopili stejně jako Vy, přičemž obvykle nelze nalézt nikoho, kdo by smlouvu uzavíral se skutečným vědomím jejích podmínek (především té nesmyslně vysoké ceny, která je mnohonásobkem ceny obvyklé), pak se asi někdo – tedy oni - hodně snažil, aby to tak bylo – a je to tedy především jeho vina – nikoli Vaše.

 

 

Doporučený postup:

 

Na nabídky nereagovat, žádné dohody ani smírná řešení neuzavírat, trvat na neplatnosti smlouvy od samého počátku.

 

 

 

Pátá fáze – první verze – soud

 

Je doposud známa pouze jediná firma, která se v ČR s poškozenými soudila a její management byl počátkem prázdnin pozatýkán ve Švýcarsku. Tato firma dokonce byla v několika případech u soudu úspěšná, což bylo následně adresně kritizováno ve výše vzpomínané Zprávě evropského parlamentu a pro ČR z toho v brzké době vyplynou nejen sankce ze strany orgánů EU, ale je předpoklad, že poškození, kteří prohráli u takovéhoto soudu, budou úspěšní v žalobě proti ČR o náhradě škody.

 


Žádná jiná firma doposud v ČR své klienty u soudu nežalovala - pouze tím vyhrožují!

I v případě oné jediné firmy ze Švýcarska (Intercable Verlag AG) se však jednalo o jednotlivé případy - čili o zanedbatelné promile z celkového počtu poškozených. Je tak zcela zřejmé, že soud měl v těchto případech sloužit pouze jako jeden z mechanismů zastrašování.

 

Nutno zdůraznit, že žalováni byli obvykle ti poškození, kteří udělali v předchozích fázích nějakou chybu v rozporu s doporučeními uvedenými v předchozím textu – zaplatili, uzavřeli nějakou šikovně připravenou „dohodu“ nebo se třeba několik let nedokázali rozhoupat k písemnému odmítnutí platnosti smluvního vztahu pro uvedení v omyl.

 

Pokud došlo k vítězství podvodné katalogové firmy, bylo to občas i tím, že poškozený (žalovaný) včas nezareagoval na platební rozkaz – což je zcela automatický nástroj, kdy soud vůbec nezkoumá jeho obsah a teprve poté, co žalovaný podá ve lhůtě obvykle 15 dnů odpor se začne věcí zabývat.

 

 

Doporučený postup:

 

 1. V případě, že Vám dorazí od soudu Platební rozkaz, musíte reagovat v předepsané lhůtě – tedy nejlépe okamžitě. Naprosto postačí tři jednoduché věty: „Dne....jsem obdržel platební rozkaz o zaplacení.......,- Kč. Proti tomuto platebnímu rozkazu podávám odpor. Vzhledem k tomu, že doposud nemám právního zástupce, zašlu podrobné zdůvodnění a vyjádření bezodkladně po jeho zvolení“. Tento krok se neobávejte udělat – většina takovýchto pokusů spoléhá na to, že dostanete strach nebo že nestihnete lhůtu. V dnešní době již soudci začínají být o podstatě katalogových podvodů informováni a žádný z posledních rozsudků již neskončil prohrou poškozeného – tedy vítězstvím katalogové firmy.

 

 1. U soudu se soustřeďte na prokazování skutečnosti, že byznys katalogové společnosti, která Vás žaluje je přímo založen na systémovém uvádění v omyl, všichni její „zákazníci“ jsou stejně podvedeni jako Vy a že smluvní vztah, který je v rozporu s pravidly poctivého obchodního styku a příčí se zákonu nebo jej obchází, nemá nárok na soudní ochranu (viz § 265 obchodního zákoníku).

 

 1. Požádejte ostatní poškozené o svědectví – zdůrazněte, že pokud se oni ocitnou v obdobné situaci, naleznou ve Vás taktéž svědka.

 

 1. Dejte přednost právnímu zástupci, který má již s katalogovým podvodem nějakou osobní či zprostředkovanou zkušenost.

 

 1. Kontaktujte média a snažte se na soudní jednání pozvat veřejnost i novináře – medializace je to, čeho se podvodné katalogové firmy nejvíce bojí.

 

 

Pátá fáze – druhá verze – rozhodčí řízení

 

Jak bylo již mnohokrát na tomto webu prokázáno (a jak jste mohli v poslední době zachytit i v médiích), může se institut rozhodčího řízení stát v rukou (nejen) katalogových podvodníků doslova nástrojem na legální loupež za bílého dne. Obrana je v tomto případě o něco málo komplikovanější, nicméně při dodržení všech doporučení před i po tomto odstavci není obtížné spor nakonec vyhrát.

 

Je nezbytné si uvědomit, že rozhodce je v těchto případech obvykle integrální součástí celého spolčení a jeho rozhodčí nález byl (tedy přinejmenším v jeho hlavě či v hlavě jeho spolupachatelů) již v principu hotov dávno předtím, než jste se vůbec Vy osobně stali obětí katalogového podvodu. Z toho důvodu je zbytečné rozhodce o něčem přesvědčovat, ale je nutno uvést potřebné argumenty pro následný soud, kterým bude rozhodčí nález zrušen.

 

Nenechte se zmást velkohubými názvy rozhodčích center – připomínají obvykle (zcela záměrně) názvy profesních komor či státních institucí, jimiž ovšem nejsou. Rozhodčí nález není z hlediska zákona opět ničím jiným, než soukromým právním názorem soukromé osoby, který však skrývá tu záludnost, že pokud není napaden u soudu – stane se exekučně vykonatelným.

 

 

Doporučený postup:

 

 1. Jakmile zjistíte, že je proti Vám vedeno rozhodčí řízení, okamžitě pošlete rozhodci (písemně a na dodejku) své vyjádření k rozhodčí žalobě, ve které namítnete absolutní neplatnost jakékoli smlouvy s katalogovou firmou, která Vás „žaluje“ a tedy neplatnost rozhodčí doložky, neboť Vaše vůle bez pochyb nesměřovala k jejímu uzavření. Ve vyjádření namítněte věcnou nepříslušnost rozhodce.

 

 1. Jakmile obdržíte rozhodčí nález – okamžitě podejte k soudu žalobu na jeho zrušení spolu s návrhem na pozastavení jeho vykonatelnosti. Proti samotnému rozhodčímu nálezu se nelze nikam odvolat (je to jen soukromý názor soukromé osoby) – toto je jediná cesta jak dosáhnout jeho zrušení.

 

 1. Pošlete upozornění na exekuční oddělení příslušného soudu, že jste se stali obětí podvodu se zneužitím institutu rozhodčího řízení a že máte podánu žalobu na zrušení rozhodčího nálezu. Stejné upozornění můžete poslat na exekutorskou komoru.

 

Od této chvíle by se Vám nemělo stát, že by jste byli vystaveni nenadálé exekuci. Soud i exekuční komora ví, že pokud by Vám byla způsobena škoda liknavostí orgánů státu, bude za ni stát odpovědný.

 

 

 

Pátá fáze – třetí verze – určovací žaloba

 

Za určitých předpokladů a po poradě se zkušeným právníkem je nejlepší způsob definitivního zbavení se problému určovací žaloba, kdy Vy jako poškozený plně přebíráte iniciativu. Toto je možné na základě prokázání tzv. naléhavého právního zájmu, což je nutno dobře připravit - alespoň do té doby, než si české soudy vytvoří dostatek judikatury pro tyto případy.

 

 

Na závěr bych si dovolil parafrázovat známá slova prezidenta USA Ronalda Reagana: „Jediné věci, které se opravdu musíme bát je strach sám!“

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

TopInternet

(Eva Volfová, 9. 9. 2010 11:49)

Děkujeme za podporu a naději, že maily od pana Malého nebudeme nadále dostávat.
Patříme k postiženým. Údajně jsme podepsali smlouvu v r. 2005, údaje v rejstříku jsou však nesprávné, sídlo společnosti, obsah činnosti... odpovídají předchozím letům.
První fakturu jsme obdrželi letos v lednu za rok 2008 a 2009!!!!!!!!!
Veškerou letošní korespondenci s panem Malým máme k dispozici.Dnes jsme dostali další mail, zašleme odmítací dopis dle vzoru, přidáme se k trestnímu oznámení a budeme věřit, že nebude zbytečné.

omyl

(Oksana , 28. 6. 2010 16:40)

V roce 2008 jsem omylem vyplnila take objednavku katalogove firme eucompanydirectory. Nevedela jsem že se jedna o placenou sluzby, protoze to bylo dole a malym pismenem. ted mi porad chodi upozorneni a vyhruzky ze nas daji k soudu. ma li nekdo zkusenost z firmou EUcompanydirectory?

dobře připravený dotazník RES

(Barbar, 16. 6. 2010 18:01)

Přišel formulář ja jsem podepsal odeslal a myslel že je to jen udaj pro staní bzplatný registr.Přišla fakturka a hned jsem odeslal nesouihlas spět.Tak se jen těším co bude dál.Nevěřím že takovéto podvody mohou procházet.Kdyby takto jednal kaž podnikatel tak by demokracie dávno nebyla!!!

zkušenost

(Lukas, 25. 3. 2010 7:13)

Dobrý den
já jsem naletěl firmě Intercable.Udělal jsem chybu , že jsem zaplatil.Platbou ovšem nic neskončilo .Vstoupil do toho advokát , který začal vymáhat i platby za další roky a prezentoval se zplnomocněním této švýcarské firmy.Mezitím mě kontaktoval zástupce postižených , který celou situaci velice dobře mapoval a zorganizoval odvetu.Intercable v zastoupení pražského advokáta začal prohrávat soudy , vložil se do toho Parlament a firma nakonec ve Švýcarsku zanikla.Musím ale říct , že od té doby jsem velice opatrný na různé nabídky , telefonáty apod.
Tato zkušenost mě stála 2000 EUR.

Podvod

(Milan Štěpánek, 11. 3. 2010 11:16)

Domníval jsem se se, že jde o podvod. Samozřejmě si člověk těžko pamatuje, jestli něco zakliknul před pěti lety, ale to, že bych měl platit za něco, co jsem objednal před pěti lety až teď, mi přišlo podivné.

Zaměstnanci firmy restrikfirem.cz jednali velmi zmatkovitě a na mé neustálé dotazy, kdy jsme z prezentace zdarma přešli k placené službě a jakým způsobem, mi nedokázali nebo nechtěli odpovědět. Přiznám se, že jsem již zvažoval uhrazení požadované částky, protože v našem neprávním státě věřím, že mají takoví šmejdové šanci uspět i před soudem.

Děkuji za mail s vysvětlením celé kauzy a k vašemu trestnímu oznámení se rád přidám.

TopInternet

(Mgr. David Ondrejkovič, 16. 2. 2010 23:05)

K trestnímu oznámení se rozhodně přidejte! Jak to udělat najdete zde: https://spolecna-obrana.estranky.cz/clanky/souhrn-nejdulezitejsich-informaci/souhrnne-informace-pro-obeti-topinternetu

Jedině maximálním množstvím stejně vypovídajících poškozených je možno Malému jeho podvodný úmysl prokázat!

TopInternet

(Sany, 16. 2. 2010 22:54)

Děkuji za vaše stránky.Patřím k postiženým.V roce 2008 mi přišla první výzva k zaplacení dlužné částky.Odmítla jsem ji,ale bohužel jsem si neuložila svou odpověď.Rok byl pokoj a od července 2009 mi chodí jeden email za druhým.Minulý týden už s výhrůžkou vymahací firmy.Nervově jsem se zhroutila.Až mi kamarád poradil zadat jméno vyděrače do vyhledávače a já jen koukala, kolik nás je. Okamžitě jsem odeslala odmítací dopis a čekám co bude.Budu sledovat vaše stránky a pokud se bude podávat hromadné trestní oznámení,připojím se.

rejstřík firem

(Marta, 9. 11. 2009 17:38)

Letošního srpna začala firma Topinternet s nátlakem zasíláním faktury za prezentaci firmy. Do té doby jsem vůbec nic o nich nevěděla. Nabídka v r. 2004 byla na bezplatnou prezentaci, ale od firmy jiné. Tyto stránky a výše uvedený článek mi dodává trošku útěchy a naděje. Snad lez věřit, že rozum a pravda je nad podvodným a pochybným jednáním. Ale nemělo by to být spíše běžné a normální?

šupa

(mirro11, 5. 11. 2009 21:59)

Ak je tento článok pravdivý,tým myslím aj tie výroky súdov,tak je to pomoc pre tých "faktúra za 60 Euro

jajaj

(Elven, 4. 11. 2009 18:44)

Velmi hodnotny dokument a rady, ktore sa hodia kazdemu. Dobra robota