Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jak dál proti EO Servisu? Opět jsme na křižovatce - zřejmě poslední.

28. 11. 2011

Dnešního dne proběhlo poměrně dlouhé (cca 2 hodiny) jednání před Krajským soudem v Brně ve věci pana Ing. Richarda Smetany proti EO Servisu na základě této kombinované žaloby podávané hromadně v první polovině roku 2008.

Malá odbočka - proč byla žaloba podávána jako kombinovaná (tedy jak na vrácení bezdůvodného obohacení, tak zároveň i na určení neplatnosti smlouvy a neexistence pohledávky)? Protože jsme vycházeli ze soudních sporů, které v letech 2004 - 2009 vedla v ČR proti svým obětem jiná podvodná katalogová firma - švýcarský Intercable Verlag AG (dále jen IVAG). V těchto soudních sporech se IVAG snažil lidově řečeno "vlézt oknem, když byl vyhozen dveřmi a vlézt komínem, když byl vyhozen i oknem". Soudy tehdy zkoumaly jak bezdůvodné obohacení, tak i platnost smluv a navíc i existenci pohledávek. Pokud jsme chtěli EO Servisu uzavřít všechny možnosti, jak se mohl teoreticky ke svým tvrzeným pohledávkám dostat - nezbylo, než vytvořit žalobu se třemi vzájemně se pojišťujícími žalobními petity - tedy vrácení bezdůvodného obohacení, určení neplatnosti smlouvy a určení neexistence pohledávky.

V průběhu uplynulých 4 let (ano - tak dlouho to již celé trvá!) došlo k poměrně složitému vývoji. Soudy od samého počátku evidentně nevěděly co s tím vším počít a bylo zcela zřejmé, že svým hromadným a koordinovaným postupem bouráme řadu zažitých soudních schémat a obyčejů. Nakonec se na podzim roku 2010 podařilo prolomit váhavost brněnského Městského soudu a dosáhnout plného úspěchu v části týkající se vrácení bezdůvodného obohacení.

Ze zbývajících žalobních petitů se však Městský soud v Brně šikovně "vyzul" a přenesl je na bedra Krajského soudu v Brně. Na všech žalobcích v tuto chvíli bylo prokázat, že skutečně v době podání žaloby nemohli jinak než podat výše uvedenou kombinovanou žalobu, neboť hrozilo nebezpečí - následně plně potvrzené (viz zde a zejména zde, neboť v tomto případě se podařilo škodě zabránit na poslední chvíli a jen díky náhodě - v jiném případě poškozený podnikatel takové štěstí neměl a 2 roky byl se zablokovaným účtem v registru exekucí). Jsem toho názoru, že se dnes u Krajského soudu oprávněnost podané žaloby prokázat podařilo.

A nyní to nejpodstatnější - proč celý tento článek píšu?

Z projevu paní soudkyně (ale podle dosavadních informací z jiných procesů se to týká i ostatních soudců) bylo celou dobu dnešního jednání více než zřejmé, že se poněkud obává zodpovědnosti a že si netroufá jako první prolomit další zažitá (formalistická) soudní schémata a obyčeje. Celá její dnešní pozice by se dala stručně charakterizovat jako: "Proč právě já?" Podotýkám, že tento postoj můžeme paní soudkyni jen těžko vyčítat, protože v České justici přeci jenom není každý JUDr. Vojtěchem Ceplem, který se nebojí používat spíše přirozenoprávní a dobrými mravy více než soudním formalismem ovlivněný přístup.

Pokud mne má intuice a dávné studium psychologie (završené státní zkouškou) neklame, pak paní soudkyně dobře ví, že jediné mravné a spravedlivé rozhodnutí je ve prospěch žalobce proti EO Servisu. Zároveň si je ale vědoma, že takovýmto rozhodnutím dozajista píchne do vosího hnízda, neboť na omezenou dobu přidělá Krajskému soudu v Brně a následně i Vrchnímu soudu v Olomouci práci. I když toto krátkodobé přidělání práce může mít zásadní očišťující efekt na české právní prostředí, nemůžeme nyní s jistotou předpokládat, jaký zájem Krajský soud v Brně upřednostní - zda ten krátkodobý (zbavit se problému) nebo zájem obecné spravedlnosti a dobrých mravů. Můj osobní odhad je v tuto chvíli 55-60% ve prospěch té lepší varianty (tedy plného úspěchu žalobců proti EO Servisu).

Je tady nyní férové upozornit všechny žalobce na to, že riziko formalistického přístupu při pokračování soudního sporu je vyšší než doposud a nabídnout těm, kteří již nemají sílu a odhodlání ve sporu pokračovat, možnost z tohoto rozjetého vlaku vystoupit. Zároveň pevně věřím, že v tom "rozjetém vlaku" zůstane dostatek lidí dostatečně odhodlaných k tomu, aby i s vědomím výše uvedeného rizika tento boj dovedli do vítězného konce.

Nyní k posouzení a popisu jednotlivých variant:

1) Dohoda s EO servisem

Pokud se rozhodnete spor ukončit dohodou, pak rozhodně nejděte pod takovýto standard. Trvejte zejména na těchto parametrech:

 • EO Servis písemně stvrdí, že vůči vám nemá žádné pohledávky
 • EO Servis vám uhradí zaplacený soudní poplatek
 • EO Servis vám uhradí vynaložené náklady na vaše právní zastoupení
 • EO Servis písemně stvrdí, že rozhodčí doložku ve smlouvě mezi vámi nepovažuje za platně uzavřenou

Co se vám se 100% pravděpodobností nepodaří je dosáhnout ze strany EO Servisu uznání neplatnosti smlouvy. To samozřejmě zakládá do budoucna jistá nebezpečí, ale v této chvíli (narozdíl od doby před rokem a půl, kdy byla uzavírána tato smlouva) je již toto nebezpečí výrazně nižší.

Nabízí se legitimní otázka - proč jsem dříve byl tak razantně proti uzavírání dohod s EO Servisem? Tak předně - nic se nezměnilo - i nadále nepovažuji dohodnout se s podvodníky za správné (vysvětlím níže). Nicméně situace je dnes podstatně jiná než tehdy a to z následujících důvodů:

 • Tehdy existoval ohledně vrácení bezdůvodného obohacení pouze jediný rozsudek, naše vítezství tak bylo ještě velmi křehké a existovalo velké nebezpečí jeho zvrácení
   
 • Před Krajským soudem v Brně nebyl v té době řešen jediný případ a EO Servis tam tak byl prakticky neznámý. Dnes je již před Krajským soudem v Brně téměř 100 případů (byť většina leží a čeká) a tak soudci tohoto soudu již dobře vědí s kým mají v případě EO Servisu tu "čest". Tímto se podvodníkům prakticky uzavírají některé cesty jak by se mohli s využitím případné nepozornosti či neznalosti Krajského soudu k některým svým tvrzeným pohledávkám dostat.
   
 • Od té doby se také prohloubilo veřejné povědomí ohledně katalogových podvodů

Všem zájemcům o uzavření dohody s EO Servisem do konce tohoto týdne připravíme a prostřednictvím těchto webových stránek dáme zdarma k dispozici bezpečnou šablonu dohody, kterou stačí pouze stáhnout a doplnit do ní své nacionále. Než se ale k tomuto řešení přikloníte, přečtěte si prosím ještě zbytek textu v tomto článku.

2) Pokračování ke konečnému rozsudku o neplatnosti smlouvy

Uvědomte si prosím, že pokračováním v tomto postupu budeme poutat značné prostředky EO Servisu (finanční i časové), které by tito podvodníci jinak mohli věnovat vymáhání svých tvrzených pohledávek po jiných obětech. Odhaduji, že každý žalobce tím, že vytrvá ve svém úsilí, zachrání ze spárů EO Servisu nejméně jednu oběť měsíčně! Toto je první důvod, proč jsem přesvědčen, že bychom měli pokračovat i když to nese určité riziko.

Druhým důvodem je skutečnost, že doposud neexistuje pravomocný rozsudek soudu, který by označil tento způsob uzavírání smluv (tedy vlákáním do předem důmyslně připravené pasti) za neplatný. Tento stav považuji za patologický a do jisté míry typický pro celé naše podnikatelské prostředí. Jsem toho názoru, že bychom se měli alespoň pokusit tento nezdravý stav napravit.

Jaká je nejhorší možná varianta? Tento soud prakticky nemůžeme prohrát, ale můžeme jej "nevyhrát" - tak by se dal nazvat výsledek, kdy soud konstatuje nedostatek naléhavého právního zájmu žalobce - tedy vlastně řekne, že (analogicky) "právo na nutnou obranu vzniká až v okamžiku, kdy kulka opustí hlaveň pistole útočníka směrem k životně důležitým orgánům oběti". V takovém případě by Vám soud jako žalobcům uložil EO Servisu zaplatit jeho náklady právního zastoupení - odhadem tak 13-15 tisíc v každém jednotlivém případě. Aktualizováno: Podle některých pesimistických odhadů by EO Servis mohl požadovat náhradu nákladů ve výši až 30 tisíc Kč, přičemž konečné slovo v tom, zda budou přiznány náklady nebo nikoli (případně osekány na minimum) má soud.

Uvedomte si však, že kdyby měl EO Servis nějakou rozumnou naději, že u soudu vyhraje, tak by dnes žádnou výše uvedenou dohodu nenabízel!

Vážení přátelé - věřím ve vaše mravné rozhodnutí!

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Jde o princip, zničit toto zlo je naší morální povinností.

(Patrik Hendrych, 9. 12. 2011 10:29)

ááá další vysránek

(Pavel, 9. 12. 2011 8:52)

http://www.novinky.cz/domaci/253042-vychytrale-faktury-klamou-lidi-funguji-jako-zavazna-smlouva.html

plisen a hniloba

(marek, 30. 11. 2011 8:56)

nj je to jak s kozni plisni-i po zdanlivem odezneni syndromu je podhoubi stale pritomno a pokud se dusledne a trpevlive nevymyti, projevi se s pozdeji s jeste vetsi intenzitou a odolnosti!

Chorobu je třeba uplně vylečit

(Jarek, 29. 11. 2011 0:34)

Myslím, že každý kdo má duševní sílu, tak by měl přispět svým málem k eliminaci této „choroby“. Pokud by Dohnalovskjurekovsk….á grupa s toho vyvázal takto levně (dohodou), tak jsem si jist, že o to dříve je mnozí potkáme v jiné sféře jejich „podnikání“. Je pravda, že my jsem již dobře očkování, slušnou vakcínou, sám to na sobě pozoruji, ale sníží se tím počet takovýchto útoku a nikdy nevíte odkud zaútočí jiný „virus“. Je třeba taky myslet i na blaho druhých. Chápu, že ne všichni mají sílu, každý jsem jiný s jinými možnostmi.
Moc by mě potěšilo, kdyby dostali to co zaslouží, takže !!!

Re: Chorobu je třeba uplně vylečit

(Jaromír, 29. 11. 2011 15:49)

Na dohodu nejdu, hodlám jít až do konce!

EO Servis pokračuje ve vymáhání

(Mgr. David Ondrejkovič, 29. 11. 2011 9:37)

Dnes se mi dostalo do ruky další odvolání EO Servisu proti odložení vykonatelnosti rozhodčího nálezu ze dne 6.10.2011. Toto dělá EO Servis obvykle v těch případech, kdy již někde (nevíme kde - mohlo to být u KTERÉHOKOLI soukromého exekutora v ČR) podal návrh na exekuci a nyní se snaží dotyčnému exekutorovi VĚDOMĚ zamlčet, že soud již vykonatelnost odložil. Toto zjištění opět POSILUJE naléhavý právní zájem obětí (pokud se přidržíme výše uvedené analogie, tak EO Servis stále střílí z pistole po svých obětech a je prakticky jen věcí náhody kdy a kdo bude zasažen) a proto bude dotyčný dokument předložen na zítřejším soudním jednání jako jeden z důkazů naléhavého právního zájmu.

Souhlas

(Petr, 29. 11. 2011 9:07)

Vydržet až do odstranění prohnilého vředu. Jaj již bylo někde uvedeno - nezapomenout na chvíle strachu a ponížení.

Komentář

(IBS Přerov, 29. 11. 2011 7:33)

Dík za práci, dotáhnout v tom našem prohnilém prostředí aspoň něco do slušného konce