Jdi na obsah Jdi na menu
 


EO Servis s.r.o.

21. 11. 2010Kontaktní údaje firmy:

Další kontaktní údaje:

 • P.O.Box 120
  810 00 Bratislava
 • tel.: +421 233 888 290 (jedná se zřejmě o virtuální přesměrování, protože se na brněnském i bratislavském čísle ve stejnou dobu ohlásí obvykle stejná osoba)
 • fax.: +421 259 200 297

 

 

Kdo za tím stojí:

Vlastníkem 90% obchodního podílu je podle Obchodního rejstříku Ing. Petr Dohnal (první zprava nebo tady - také první zprava). Jednatelem firmy je Lukáš Jurenka (ten s červenýma očima a nebo další fota tady, tadyzde a taky tady)

Telefonicky a písemně je v kontaktu s poškozenými i údajná asistentka Markéta Klimešová. Ve firmě občas zvedala telefony i osoba představující se jménem Simona Pošpíšilová

 

Způsob získávání klientů:

Tato podvodná katalogová firma získává (či v minulosti získávala) klienty třemi způsoby:

 1. Osobními návštěvami, během nichž osobně přesvědčovali klienty o tom, že mají možnost inzerovat v jednotném Evropském katalogu firem podporovaném orgány EU s kompletními službami za 1250,- Kč a to bez dalších plateb po dobu 2 let. Na druhé straně formuláře bylo přitom velmi drobným písmem uvedeno, že klient je povinen platit ještě nikterak nespecifikovaný měsíční udržovací poplatek po dobu 2 let. Celkem tedy mělo jít o dalších 60 000,- Kč bez DPH. Tento způsob již není aktivní.

 2. Prostřednictvím najatého callcentra obvolávali potencionální klienty, které přesvědčovali o tomtéž jako ve výše uvedeném bodě. Poté, co klient nabyl přesvědčení, že došlo k telefonickému uzavření smlouvy v celkové ceně 1250,- Kč za 2 roky služeb (jak se mnozí z nich výslovně ujišťovali ještě před telefonickým souhlasem), byl mu zaslán e-mail nadepsaný jako "dokončení registrace", pod záminkou kterého mu byly podstrčeny k odsouhlasení Všeobecné obchodní podmínky obsahující údajně bod s povinností hradit jakýsi měsíční udržovací poplatek po dobu 2 let, který navýšil telefonicky sjednanou cenu o 4 800%. Tyto všeobecné obchodní podmínky byly navíc v průběhu trestního řízení zajištěny ve dvou verzích lišících se právě o onen sporný rozdíl v ceně. Je tedy více než pravděpodobné, že povinnost hradit měsíční udržovací poplatek byla do VOP doplněna dodatečně. Stejně tak onen měsíční udržovací poplatek na webu www.eocentrum.cz zpočátku nebyl uveden vůbec nebo byl v takové podobě, že vůbec nekorespondoval se svým později deklarovaným účelem (tedy byl uveden tak, že se mělo jednat o poplatek za rozšiřující služby).Tento způsob již není aktivní.

 3. Rozesíláním klamavých formulářů napodobujících v obecné podobě formuláře státní správy - např. Českého statistického úřadu či Živnostenského úřadu. Tento způsob je stále aktivní. Na zneužívání podoby těchto formulářů upozorňoval např. i sám Český statistický úřad - zde.

 

Jak EO Servis vymáhá pohledávky:

EO Servis jako jediná podvodná katalogová firma v ČR zatím své pohledávky skutečně vymáhala avšak u méně než dvaceti svých obětí z celkového počtu cca 1600. Zneužívá k tomu nedostatečnou úpravu zákona o rozhodčím řízení, která v ČR umožňuje i sebenesmyslnější rozhodčí nález vydaný prokazatelně podjatým rozhodcem uplatnit jako exekuční titul.

Doposud VŠECHNY rozhodčí nálezy EO Servisu byly soudem zrušeny -
úspěšnost obrany je tedy v tuto chvíli rovna 100% - přesvědčit se můžete zde. Předpokladem je ovšem nepodlehnout výhrůžkám, nezaplatit ani korunu, věnovat tomu trochu času a práce a zahájit komplexní obranu (viz níže) co nejdříve.

 

Co kam poslat:

Ihned:

 1. Přímo do EO Servisu je nutno poslat odmítací dopis, kterým se před zákonem "právnickým jazykem" řečeno DOVOLÁVÁTE NEPLATNOSTI SMLOUVY UZAVŘENÉ V OMYLU. Jeden z možných vzorů naleznete zde - upravte si jej podle vlastní konkrétní situace. Nesnažte se je v tom dopise nijak přesvědčovat - bylo by to zbytečné - berte to jen jako formální záležitost, kterou vyžaduje zákon.

 2. Podejte rovnou trestní oznámení - ačkoli bude možná odloženo, získáte tím u případného soudu důležitý důkaz, že jste skutečně jednali v omylu (protože pokud by jste v trestním oznámení lhali, vystavovali by jste se riziku trestního stíhání za křivé obvinění - podáním tohoto trestního oznámení tedy prokazujete, že trváte na tom, že máte pravdu). Podstatným účinkem Vámi podaného trestního oznámení je také nárůst jejich celkového množství, které časem orgány činné v trestním řízení přesvědčí, že jde o trestný čin, který je nutno stíhat. Možný vzor najdete zde. Pochopitelně si jej upravte podle Vaší vlastní konkrétní situace.

 3. Zašlete podnět na místně příslušný finanční úřad. EO Servis obvykle neposílá řádné daňové doklady, neboť dobře ví, že VŠICHNI jeho klienti budou požadované platby považovat přinejmenším za sporné a budou odmítat zaplacení - snaží se tak vyhnout platbám DPH, které by jeho "podnikání" uvrhly do významné ztráty. Pokud tedy EO Servis tvrdí na jedné straně vám, že službu (a tedy zdanitelné plnění) poskytuje a finančnímu úřadu tvrdí opak, je plně namístě požádat finanční úřad, aby tento rozpor vyřešil a EO Servisu buď doměřil daň (čímž při tom množství způsobí jeho rychlejší konec) nebo podal trestní oznámení pro podvod. Vzor podání finančnímu úřadu nejdete zde.


Po realizaci výše uvedených kroků pak již doporučujeme veškeré další pokusy EO Servisu o komunikaci ignorovat. Jakékoli další kroky by měly následovat až poté, co EO Servis začne svou "pohledávku" vymáhat prostřednictvím třetího subjektu. Jak již bylo uvedeno výše - tato situace nastala u pouhých cca 20 obětí z celkového počtu 1600 a zatím KAŽDÝ z nich, kdo o to stál, u soudu proti nim vyhrál.

 

Po zahájení vymáhání "pohledávky" třetí osobou

 1. Jakýkoli dopis od některé z osob v tomto seznamu považujte za podání rozhodčí žaloby a nejpozději do 7 dnů pošlete své vyjádření podle tohoto vzoru. Opět platí - Nesnažte se rozhodce v tom vyjádření nijak přesvědčovat - bylo by to zbytečné, protože rozhodce je obvykle součástí celého komplotu - berte to jen jako formální záležitost, kterou vyžaduje zákon.

 2. Pokud by vás snad žalovali před stálým rozhodčím soudem v Praze, pak ani v tomto případě se není čeho obávat, neboť obrana je dokonale připravena a zabere vám jen pár desítek minut - blíže v tomto článku. Toto se týká pouze těch podvedených, kteří naletěli na novou verzi klamavého formuláře zaslaného EO Servisem - tedy zhruba od poloviny roku 2010 (blíže zde).

 3. Informujte nás na adrese ondrejkovic@klikni.cz, že proti vám bylo zahájeno rozhodčí řízení - pomůžeme vám zcela zdarma s prvními kroky.

 4. Ihned poté, co obdržíte rozhodčí nález podejte k soudu žalobu na jeho zrušení - vzor naleznete zde.

 5. Upozorněte písemně exekuční oddělení svého místně příslušného soudu - tady najdete vzor i důkaz, že to funguje

 6. Pošlete upozornění exekutorům - čím více upozornění v tomto smyslu dostanou, tím obezřetnější budou - více zde. Naprostá většina exekutorů jsou slušní lidé, kteří se snaží dostat dluhy se skutečných dlužníků a nebudou se chtít vědomě účastnit podvodného jednání EO Servisu.


Ukázky dopisů od EO Servisu:


Typická sériová odpověď EO Servisu na odmítací dopis

Typický výhrůžný dopis

Výzva k platbě (není řádným daňovým dokladem)

Přehled dosavadních rozhodčích nálezů


Causa EO Servis v médiích (výběr):

Televizní noviny TV Nova (listopad 2007)

Občanské judo (duben 2008)

Zpravodajský server iDnes (leden 2008)

Deník (leden 2008)

Televizní noviny TV Nova (prosinec 2008)

Televizní noviny TV Nova (červenec 2009)

Lidové noviny (prosinec 2009)

 

EO Servis v internetových vyhledávačích:

Google

Seznam

Bing

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář