Jdi na obsah Jdi na menu
 


Princip obrany proti podvodným firmám

29. 7. 2012

 


1) V jednotě je síla:

Pokuste se najít a zkontaktovat co nejvíce stejně postižených a domluvit se na společném postupu nebo si pro začátek alespoň vyměňte kontakty. Pokud je deklarovanou službou oné firmy nějaký veřejný internetový katalog – máte velmi usnadněnou práci - VŠICHNI v tom katalogu jsou totiž stejně poškozeni jako Vy, což je největším důkazem nekalého úmyslu té firmy u případného soudu;


2) Odmítněte platnost smlouvy:


Dotyčné firmě pošlete písemně a s dodejkou (na e-mail či telefonát zapomeňte - to je neprůkazné) dopis, který nemusí být nijak přesně formulován, ale musíte se v něm tzv. "dovolat omylu" - to znamená např. takovýto text:

".......smlouvu jsem uzavřel v domnění že jde o zcela jiné ujednání s jiným předmětem, a vyvolání tohoto omylu připisuji vám, přičemž za nezpochybnitelné považuji to, že jste o tomto mém omylu museli vědět - smlouva je tak neplatná podle § 583 občanského zákoníku........jsem v kontaktu s dalšími poškozenými, kteří potvrzují totéž.......není logické, aby tolik lidí udělalo stejnou chybu spočívající v neúmyslném objednání mnohonásobně předražené služby a to i tehdy, pokud by byla skutečně poskytována.......váš postup je v příkrém rozporu mimo jiné s ustanoveními § 6 a § 8 občanského zákoníku za použití § 1801 občanského zákoníku.......není logické abych já a tolik dalších lidí uzavřelo takto extrémně nevýhodnou smlouvu neboť v demokratickém právním státě platí již vícekrát judikovaná teze, že se nikdo svých práv bezúčelně nevzdává...."

Pokud smlouva obsahuje rozhodčí doložku, pak ještě doplňte:

"......moje vůle rozhodně nesměřovala k uzavření žádné rozhodčí doložky, neboť jsem si ji v okamžiku údajného uzavření smlouvy vůbec nevšiml a jsem přesvědčen, že tam nic takového nebylo uvedeno a i kdyby tam snad něco takového uvedeno bylo - neměl jsem v tom okamžiku nejmenší tušení co to rozhodčí doložka je a jaké má právní účinky, stejně jako 90% obyvatel této země, jak prokázal například průzkum Ministerstva financí z konce roku 2010....."

Připravte se ovšem na to, že Váš dopis bude buď ignorován nebo na něj dostanete úplně nesmyslnou odpověď - 
viz tento příklad. Ale ten dopis nepíšete proto, aby vás ta firma pochopila - oni dobře věděli, že vás chtějí podvést - ten dopis píšete proto, abyste měli argument u případného soudu. Každopádně už potom další projevy té firmy ignorujte - je zbytečné prodlužovat tuto fázi diskusemi s někým, kdo vás chtěl zřejmě od samého počátku oklamat a bude dělat vše, aby z vás vyrazil alespoň něco;


3) Dejte podnět úřadům:

Podejte - nejlépe PÍSEMNĚ - trestní oznámení ve kterém uveďte, že Vás dotyčný subjekt uvedl v omyl se zjevným úmyslem se na Váš úkor obohatit. Můžete jej podat na nejbližším oddělení Policie ČR nebo zaslat Policii do místa, kde dotyčná firma sídlí;

Odešlete podnět ke kontrole na Finanční úřad do místa, kde dotyčná firma sídlí - pokud Vám ta firma tvrdí, že Vám poskytuje službu (tedy uskutečňuje zdanitelné plnění), je povinna platit daně i tehdy, pokud jim nezaplatíte ani korunu. Doměření daní může dotyčným podvodníkům řádně snížit zisky (nebo je uvrhnout do významné ztráty) a pokud Finanční úřad dojde k názoru, že žádné zdanitelné plnění poskytováno nebylo, ačkoli vám dotyční podvodníci tvrdí opak – máte o jeden významný argument pro Policii více.

4) Varujte ostatní:

Kontaktujte média - čím více, tím lépe. Nepodceňujte vliv regionálních médií.

Pište do internetových diskusí - váš názor je důležitý a může pomoci mnoha jiným lidem v počáteční orientaci.

Na výhrůžky té podvodné firmy nedbejte! Nebojte se - TOLIK lidí prostě NEMOHLO udělat stejnou chybu, pokud by se o to ta firma cíleně nesnažila, což lze snadno dokázat. Trestného činu se tímto NEMŮŽETE dopustit - to by jste museli ÚMYSLNĚ sdělovat veřejně NEPRAVDIVÉ informace. Poškozování dobrého jména se taková firma také NEMŮŽE domáhat u soudu (ačkoli tím může planě 
vyhrožovat a dokonce mohou i žalobu podat, aby ji poté mohli zase stáhnout) neboť jednoduše ŽÁDNÉ NEMÁ.

4) Nebojte se rozhodce a soudu už vůbec ne:

Soudu nebo rozhodčího řízení se nemusíte bát - jednak se jej v 99,9% nikdy nedočkáte, protože cílem té firmy není soudit se (to je drahé a pracné), ale jen postrašit své oběti pouhou představou soudního řízení a jednak se již dnes soudy umějí s těmito podvodnými praktikami vyrovnat už velmi dobře - viz
tady, tady a nebo tady.

 

 

Pokud proti vám dotyčná firma zneužije tzv. rozhodčí řízení, pak jde v naprosté většině případů o předem domluvený komplot rozhodce a oné firmy a nikoli o nějaký spravedlivý soudní proces zaručený Ústavním pořádkem ČR 

V takovém případě namítněte to samé jako jste namítali té firmě - opět s dodejkou a písemně (to je důležité):

"......smlouvu jsem uzavíral v omylu, stejně jako všichni klienti té společnosti, které se mi podařilo kontaktovat.....moje vůle rozhodně nesměřovala k uzavření rozhodčí doložky.........soukromý rozhodce není stálý rozhodčí soud a pokud si vydává nějaké statuty a řády pak tyto nemohou ovlivňovat životy a majetkové poměry jiných občanů - jinak by se jednalo o obcházení zákona a takovéto právní úkony jsou neplatné........"

Tu odpověď mu pošlete co nejdříve - nejlépe tak do 5-6 dnů, aby se údajný rozhodce nemohl vymlouvat na to, že ji nedostal včas. Počítejte s tím, že soukromý rozhodce se v těchto případech většinou přímo podílí na celém podvodném systému - neočekávejte tedy od něj žádnou nezávislost. Pouze u soudu je zaručeno, že celou věc projedná skutečně nezávisle. Teprve v tomto okamžiku má smysl kontaktovat právníka, ale pokud se porozhlédnete po našich stránkách, najdete dostatek vzorů podobných dokumentů, které si můžete upravit podle svého a v drtivé většině případů si tak vystačíte z vlastními silami;

Pokud dostanete rozhodčí nález, pak tento bude vaše argumenty ignorovat nebo překrucovat, z čehož bude jasné, že dotyčný rozhodce je s pachatelem jedna ruka. Rozhodčí nález musíte okamžitě zažalovat u soudu – v těchto případech máte prakticky 100% šanci na úspěch. Žalobu na zrušení rozhodčího nálezu zvládnete napsat i sami
napište nám a my Vám pošleme vzor.

 

 

Pokud vás dotyčná firma přeci jen žaluje u soudu, pak je to téměř výhradně z toho důvodu, že si vás vytipovala jako nejslabší článek (nemohou žalovat VŠECHNY své klienty - to není ani technicky možné) - znamená to, že buď nepřebíráte úřední poštu v místě svého bydliště (a je tedy pravděpodobné, že se u soudu vůbec nebudete bránit čímž prohrajete kontumačně jako ve sportu) nebo jste jim třeba dodatečně podepsali nějaké uznání dluhu či jiným způsobem zhoršili své právní postavení. Ale ani v takovém případě se není čeho bát. Obvykle dostanete tzv. platební rozkaz, který neznamená, že máte zaplatit, ale že máte PÍSEMNĚ REAGOVAT podáním tzv. odporu do 15 dnů od obdržení platebního rozkazu. Jeden z možných vzorů máte tady.


5) Připravte se na reakce druhé strany

Podvodná firma bude trvat na tom, "že jste si měli přečíst co podepisujete" a bude nekompromisně vyžadovat zaplacení;

Budete dostávat výhrůžky blíže neupřesněným vymáháním, případně soudem nebo rozhodčím řízením, občas i v jiné zemi než ČR (tyto výhrůžky jsou z 99,9% plané a slouží jen k zastrašení - tomu zbytku se dá relativně snadno ubránit);

Budete dostávat dopisy z "právních oddělení"/"Legal Department" (ty uvozovky jsou tam schválně - jde jen o dávno profláknuté blufování) Cena bude neustále šroubována vzhůru různými penále a úroky (opět jde jen o virtuální částky snažící se vás zastrašit);

Budete dostávat výhrůžné dopisy od různých "vymahačských" agentur - těch se vůbec nebojte a přečtěte si o tom třeba
tento článek - ve VŠECH případech je to VELMI podobné;

Budou vám nabízeny významné (dokonce až 90%) slevy (když už jim bude jasné, že z vás nic nevyrazí). Jde o známý marketingový trik - aby se vám zdálo výhodné zaplatit "o tolik nižší" částku než po vás doposud požadovali;

....a to všechno pořád dokola, často i několik let.

Na veškeré jejich pokusy odpovídejte jednoznačně: "Nenechám se zastrašit a budu se kvalifikovaně bránit před soudem! Takže mně přestaňte obtěžovat a uplatněte si svůj právní názor u místně a věcně příslušného soudu!"

6) Připravte se i na odmítání ze strany úřadů:

České úřady jsou pověstné tím, že raději věnují několikanásobně větší množství času a úsilí zdůvodňování toho, proč to nejde než aby našly odvahu a zasáhly - byť třeba s využitím extenzivního výkladu zákona (který je v právním státě na rozdíl od tzv. právní analogie přípustný i v trestním řízení).

Na tomto místě je vhodné uvést následující srovnání:

V letech 2005 - 2009 u nás řádila podvodná firma ze Švýcarska - jmenovala se Intercable Verlag AG. Zneužívala dobré víry svých obětí k podpisu extrémně nevýhodné smlouvy o pasivním poskytnutí prostoru na jejich téměř neviditelném reklamním webu za zcela absurdně vysokou cenu. Všechny oběti shodně vypovídaly, že smlouvu pochopily jako BEZPLATNOU inzerci.

Na firmu Intercable Verlag AG bylo v ČR podáno nesčetně trestních oznámení. A 
takhle to naši "orgánové" nakonec vyřešili.

Nejlepší na tom je, že švýcarská policie s nimi na základě jejich trestního zákona (konkrétně tamní § 146, který je textově prakticky totožný s naším § 209 trestního zákona o podvodu) zametla o pár měsíců později
takto (další verze téhož zásahu zde). Hezké, že? :-)

Takže pokud například naše Policie není schopná odhalit a pojmenovat PODVOD, nehledejte v tom snad to, že by to podvod NEBYL, ale spíš NESCHOPNOST, případně ZBABĚLOST naší Policie či státních zástupců. Nezbývá než věřit, že se to časem zlepší - znám několik policistů, kteří by tomu zlepšení mohli napomoci.

U ostatních úřadů je to podobné, akorát místy se začíná blýskat na časy - jako například 
tady.

Takže i když vás úřady odmítnou - podávejte podněty dále - to množství je nakonec přesvědčí, že zasáhnout dříve či později prostě MUSÍ.