Jdi na obsah Jdi na menu
 


Souhrnné informace pro oběti TopInternetu

21. 11. 2009

Ze všeho nejdříve si přečtěte tyto otázky a odpovědi a potom se vraťte sem.

Na základě mnoha desítek podnětů bylo ze strany našeho Občanského sdružení Společná obrana podáno v pondělí tohoto týdne Trestní oznámení, které mimo jiné obsahuje i seznam všech subjektů, kteří se cítí postupem Michala Malého poškozeni. K tomuto seznamu se bude moci kdokoli další (doposud neuvedený) jednoduchým prohlášením připojit bezprostředně poté, co z Obvodního státního zastupitelství obdržíme číslo jednací. Toto číslo a adresa kam připojení posílat, budou zveřejněny na těchto stránkách.


************************************************************

Aktuálně:
Jednoduše se můžete připojit k trestnímu řízení stažením, vyplněním a odesláním tohoto formuláře. K formuláři přiložte výtisky všech e-mailů a zálohových faktur, které jste dostali od Malého. Tyto výtisky podepište, případně opatřete otiskem razítka Vaší firmy (pokud jej používáte). Ti z Vás, kteří si přejí, aby za ně Občanské sdružení Společná obrana převzalo veškerou komunikaci s vyšetřovatelem, stáhněte si, vyplňte a přiložte k tomu všemu ještě tento dokument. Podotýkáme, že výkon tohoto zmocnění je naprosto zdarma a ani do budoucna vám na jeho základě žádné finanční plnění rozhodně nehrozí!

Upozornění: Na obálku NEUVÁDĚJTE jméno vyšetřovatele, ale pouze číslo jednací (spisovou značku) - jinak mohou nastat problémy s doručováním!


************************************************************

Ačkoli je možná na první pohled zřejmé, že je trestní oznámení zpracováno důkladně a s využitím všech dostupných informací a zkušeností, přesto se domnívám, že může být odloženo. Důvodem je současná nechuť a neochota orgánů činných v trestním řízení řešit katalogové podvody, neboť se obvykle jedná o poměrně dobře připravené postupy specialistů na marketing, psychologii a právo - zejména pak na obcházení zákona a hledání mezer, které umožní orgánům činným v trestním řízení "být z obliga", aniž by nějak výrazněji zasáhly. V případě Malého mohou hrát jistou roli i jeho známosti - těch se však nelekejte - nemohou mít význam v kontextu toho, co je o katalogových podvodech v současné době známo.

Přesto však považuji za potřebné podobná trestní oznámení podávat a právě komplexností zpracovaných informací a návrhů na provedení dokazování jednoduché odkládání takovýchto trestních oznámení komplikovat, případně umožňovat podání důvodných stížností, podávání podnětů k výkonu dohledu nadřízenými státními zastupitelstvími a v případě potřeby i podnět ke kontrole skončené věci Nejvyššímu státnímu zastupitelství a podnět ministrovi spravedlnosti k podání stížnosti pro porušení zákona. To všechno nás pravděpodobně čeká a celé to bude rozhodně trvat několik měsíců a pravděpodobně i roků.


Je to však nutné podniknout, neboť dokud je i sebemenší naděje, že osoby typu Malého mohou být trestně stíhány (taková naděje je vždy a neustále roste), je nutno udržovat ve věci "při životě" trestní řízení a tím takovýmto "týpkům" citelně omezovat manévrovací prostor.

Kromě trestního oznámení připravujeme ještě další postupy - především tzv. Nekalosoutěžní žalobu podle § 54 Obchodního zákoníku, která by měla vést v konečném důsledku k zákazu činnosti, kterou Malý provozuje a k přiměřenému (mimo jiné i finančnímu) zadostiučinění jeho obětem. Zde bych však nerad sliboval nějaké instantní řešení - nekalosoutěžní soudní spory patří k nejkomplikovanějším - a tudíž také nejdelším a nejdražším soudním sporům v ČR a nepoctivé katalogové firmy mají pro tento případ předem připraveny své postupy - zkrachují a založí firmu novou, která v obtěžování pokračuje.

Pro tento případ však platí, že kdo pohledávku prodá - musí tuto skutečnost "dlužníkovi" oznámit. Kdo pohledávku koupí, musí tuto pohledávku "dlužníkovi" prokázat
- viz § 526 zákona č. 40/1964 ve znění pozdějších novelizací (Občanský zákoník)! Kdo tedy obdržel Malého tvrzení, že je vlastníkem pohledávek AIVision může být v klidu - Malý se s žádným prokazováním neobtěžuje.

Tím pádem jsou ze zákona všichni, kterým Malý argumentuje převzetím pohledávek od AIVision automaticky
"zproštěni závazku plnění" - a to i tehdy, kdyby snad v minulosti nějaký existoval.

Rozhodně jsme připraveni využít všech prostředků, které nám české i evropské právo poskytuje, abychom podobným nekalým obchodním praktikám učinili přítrž.

Bezprostředně v těchto hodinách odchází podnět ke kontrole k Finančnímu ředitelství pro hlavní město Prahu, neboť pokud Malý skutečně poskytuje nějakou službu (tedy zdanitelné plnění), je povinen platit DPH bez ohledu na skutečnost, zda mu "klienti" platí nebo nikoli. Ve skutečnosti katalogoví podvodníci vůči finančnímu úřadu deklarují, že žádné zdanitelné plnění neexistuje - neklamným příznakem je to, že zasílají pouze "zálohové faktury", "proforma faktury" nebo "výzvy k platbě" a řádné daňové doklady vystavují až po zaplacení. Pokud by Malý skutečně zaplatil DPH ze součtu všech částek, které po svých obětech požaduje a které mu jeho oběti oprávněně odmítají zaplatit, zkrachoval by téměř okamžitě. Předpokládáme, že firmě TopInternet bude na základě našeho podnětu doměřena DPH za všechny, kteří od Malého obdrželi mail, že jim poskytuje nějakou placenou službu - tedy zdanitelné plnění.

V dlouhodobém horizontu usilujeme o změny některých zákonů, jejichž nedokonalosti z hlediska souladu s komunitárním právem (právo členských zemí EU) takovéto nekalé praktiky umožňují. Více si na toto téma můžete přečíst např. zde.


Pokud jste se obraceli na orgány typu České obchodní inspekce či Krajského živnostenského úřadu, pak jste se pravděpodobně dozvěděli, že v tomto ohledu nemají pravomoc záležitost řešit. Z hlediska aktuálního výkladu některých zákonů mají bohužel pravdu, avšak proti tomuto výkladu již směřují stížnosti podané na ČR u Evropské komise. V současné době probíhá ze strany EK proti ČR tzv. "infringement proceedings" - tedy šetření o porušení směrnic EU. O dalším postupu budete informováni na webových stránkách našeho sdružení.

Co tedy můžete udělat v tuto chvíli? Především - pokud jste tak ještě neučinili - pošlete Malému dopis, kterým odmítnete jeho nároky. Pošlete jej na dodejku a na adresu, kterou Malý uvádí ve svých e-mailech (Budějovická 1126, Praha 4). Dopis si upravte podle své konkrétní situace a kopii i s dodejkou si pečlivě archivujte, včetně veškeré korespondence s Malým (e-maily doporučuji pro jistotu vytisknout). Archivujte si i dodejky na kterých bude vyznačena nedoručitelnost zásilky.

Aktuálně:

Malý přestal přebírat poštu i na adrese Budějovická 1126, Praha 4, ačkoli je tato dle obchodního rejstříku stále oficiálním sídlem firmy a Malý ji stále uvádí ve svých mailech i v zálohových fakturách (které NEJSOU dokladem o zdanitelném plnění). Odmítací dopisy proto posílejte na adresu Kamenný Přívoz 244, okres Praha-západ, PSČ 252 82. Uvedená adresa je oficiálním sídlem jeho dalších společností nebo jejich likvidátora. Na těchto adresách prozatím poštu přebírá.

Jakékoli další argumenty Malého poté můžete s klidem ignorovat - vše podstatné pro to, aby jste nemuseli nic platit jste již tímto podnikli. Hlavně se jej nesnažte o ničem přesvědčovat - je to zhola zbytečné - on od samého počátku velmi dobře ví co dělá.

Veškeré jeho výhrůžky berte - mírně řečeno - s velkou rezervou, protože jsou zcela bezzubé. Vše, čím Vám vyhrožuje nemůže mít pražádný efekt a on si je toho velmi dobře vědom. To jediné, proč je používá je skutečnost, že se stále najde dostatek lidí, kteří dostanou strach nebo chtějí mít od jeho obtěžování pokoj a raději zaplatí. Uvědomte si prosím, že i jediné promile "úspěšnosti" jeho zastrašování pro něj při tom množství představuje poměrně závratné zisky. Pokud by mu všichni naráz odmítli zaplatit a odolali jeho strašení, pak by se mu jeho byznys těžce nevyplatil.

Jediné, čím by vám mohl do jisté míry znepříjemnit život je podání návrhu k soudu na vydání platebního rozkazu. To je totiž zcela automatický nástroj, při jehož vydání soud vůbec nezkoumá hmotně-právní podstatu návrhu. S trochou nadsázky je tak možno říci, že i kdyby tam Malý uvedl, že jste povinni platit z toho důvodu, že je Eiffelovka v Praze, pak by soud takovýto platební rozkaz vůči vám vydal.

Průšvih by však nastal pouze tehdy, pokud by jste na uvedený platební rozkaz nijak nezareagovali ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení - potom se má zato, že jej uznáváte - a to i tehdy, kdyby hmotně-právní podstata tohoto platebního rozkazu byla zcela nesmyslná (třeba ta Eiffelovka v Praze). Pokud by jste však do 15 dnů odeslali soudu jednoduché prohlášení se stylu: "Proti platebnímu rozkazu podávám odpor, protože společnosti TopInternet nic nedlužím a tento svůj odpor doplním po zvolení právního zástupce", pak by muselo proběhnout řádné soudní řízení, ve kterém by Malý neměl žádnou šanci - a on to opět dobře ví, proto s vysokou pravděpodobností hraničící s jistotou nebude riskovat.

Mohl by si také vymyslet rozhodčí nález - více o podobné aféře například zde. Na doručení takovéhoto rozhodčího nálezu je nutno reagovat okamžitým trestním oznámením a žalobou na jeho soudní zrušení. Doposud však takováto aktivita ze strany Malého nebyla zaznamenána. Pokud by k tomu došlo - naleznete zde podrobný návod jak postupovat.


Na základě studia "případu TopInternet" jsme usoudili, že Malého postupy jsou ve srovnání se známými podvodnými katalogovými firmami naštěstí poměrně amatérské a bezzubé. Není tedy v žádném případě potřeba se jej bát. Mnohem horší a dokonalejší byly postupy zahraničních nepoctivých katalogových firem - konkrétně například švýcarské Intercable Verlag AG - tato firma dokonce jako jediná v ČR žalovala své oběti a dokonce díky určitým chybám na straně poškozených několik jednotlivých soudů vyhrála. Jak tato firma nakonec dopadla si můžete prohlédnout například zde a zde.

Malý se obvykle rád zapojuje do diskusí pod články o jeho podnikání - viz například zde a zde. Pro tento případ jej doporučuji zcela ignorovat - jeho "bububu" nestojí za to - má plný onen otvor, kde mají slušní lidé ústa, samých trestních oznámení a podobných výhrůžek, kterým nemá smysl věnovat pozornost.


Jakékoli další dotazy rád zodpovím na adrese ondrejkovic@klikni.cz, případně je naleznete na těchto webových stránkách našeho sdružení!

Aktuálně k Malého výhrůžkám

Reportáž TV Nova můžete shlédnout zde.

Blog Milana Tučka s řadou dalších užitečných a především konkrétních informací najdete zde.


Blog Pavla Chovančíka s popisem postupu Malého vůči svým obětem je zde.


Další zajímavé články s tematikou TopInternet:

Zářijový pozdrav od Malého z TopInternetu neublíží - jen otravuje

Léto 2010 - co nového u nepoctivých katalogových firem

Top Internet: Malý stále obtěžuje. Ignorujte ho!

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Pořád otravuje

(Jan , 31. 5. 2012 7:18)

Stále mi chodí výhružné dopisy o platebním příkazu mailem i poštou od Malého č..., Jaktože to pořád může dělat ? Můžu se zeptat jak dopadlo hromadné trestní oznámení ?
Děkuji

Re: Pořád otravuje

(Mgr. David Ondrejkovič, 31. 5. 2012 8:08)

Nevšímejte si ho. Nic Vám nehrozí. Máme tu o tom podrobný článek a Aktualitách: https://spolecna-obrana.estranky.cz/clanky/aktuality/topinternet--aneb-muzete-v-klidu-spat.html

Nová živnost

(Daniel, 15. 12. 2011 0:47)

Dobrý den, dne 5.12. 2011 jsem si byl založit živnostenský list. Na úřadě mi bylo sděleno, že si výpis z rejstříku mohu vyzvednout za týden. Hned v pátek 9.12. 2011 mi ale přišel dopis, kde mě žádali o uhrazení částky 1667,- za registraci v rejstříku. Bohužel jsem to považoval za správní poplatek a složenku jsem zaplatil. Ovšem zarážející je to, že jsem byl na úřadě vyzvednout si výpis až 12.12. 2011, tedy až 4 dny poté, co mi firma Informatik Česká republika spol. s.r.o zaslala doklad se složenkou. Již jsem na emailovou adresu poslal prosbu o vyškrtnutí mé osoby z rejtříku, konkrétně takto: "Dobrý den, žádám o okamžité vyškrtnutí z vašeho rejstříku firem a prosím o potvrzení o provedení vyškrtnutí. Dále žádám o potvrzení, že mezi námi již nikdy nevzniknou žádné finanční ani jiné závazky. Vyškrtnutí a vše zmíněné se týká IČ: 88312518."

Chtěl bych se vás proto prosím zeptat, jaké další kroky mám udělat. Předpokládám, že mi časem také začnou chodit maily.

V době mé služební cesty manželka zaplatila dvě zálohové faktury

(Milan z Rousínova, 3. 9. 2011 5:10)

Samozřejmě se zalekla výhružného dopisu (poslal to i emailem) a tak zaplatila 2 x 1980,-Kč. Samozřejmě jsem ji nepochválil a máme doma peklo. Někdy v roce 2006 jsem jednu zálohovou fakturu uhradil sám a ihned jsem požádal o výmaz z rejstříku. Samozřejmě jsem si žádné placené služby (asi v roce 2005) neobjednal, jen službu zdarma. Po roce 2006 mne tento pán otravuje a já jsem ho úspěšně ignoroval. Žádný výmaz se nekonal a moje firmička je stále v seznamu. Nyní se mi stala tato nemilá věc. Z toho plyne poučení - dát i manželce tyto informace. Co bych měl dále udělat? Do Prahy se mi za Malým nechce. Asi se připojím k trestnímu oznámení, požádám o zaslání faktury a vrácení částek. Nebo ještě něco? Díky za radu. S manželkou (která má charitativní charakter a ráda má klid) se to snad časem srovná, ale docela mne vytočila...

Malá korekce

(Mgr. David Ondrejkovič, 8. 3. 2011 14:57)

Potvrzuji níže uvedené - ještě je také užitečné vyhledat na internetu spojitost Malého s tzv. Nadací Karlín po povodních v roce 2002. To už skutečně smrdí hyenismem. A ten tank maloval nikoli v první vlně (to se zjevně bál), ale až napodruhé jej přemalovával - těsně předtím, než byl z toho podstavce odstraněn (tam už mu riziko nehrozilo).

poslanec Michal Malý

(Yana88, 8. 3. 2011 14:38)

Ten podvodník Michal Malý je bývalý poslanec ze začátku 90.-ých let. Je to ten, co maloval na Smíchově ruský tank narůžovo a oháněl se imunitou. Pak kšeftoval v Michli s nějakejma Italama s nábytkem. Lůza postsametu...

Taky řešení

(Takyoběť, 21. 2. 2011 16:08)

Já se jen divím, že Malému už dávno někdo nerozbil držku, koleduje si o to.
Na hrubý pytel hrubá záplata. Zvlášť, když na něj nic neplatí.

Pro Hedviku i pro ostatní

(Mgr. David Ondrejkovič, 7. 12. 2010 12:38)

Ignorovat, ignorovat a zase ignorovat. A když to nepomáhá tak stále ignorovat a nic jiného než ignorovat a to celé pořád dokola. To je to jediné opravdu účinné řešení. Minimálně do skončení trestního řízení, což může trvat ještě dost dlouhou dobu.

Otravné maily a dopisy

(Hedvika, 7. 12. 2010 12:27)

I my jsme se přidali a udělali jsme vše podle postupu, dneska přišla - další drzost upomínka od pana Malého, že máme zaplatit.

žaloba

(Martin, 1. 12. 2010 12:59)

Budeme se po přečtení přidat i my.Je to hrůza co se dnes děje.

Nuda a spam

(Mgr. David Ondrejkovič, 17. 11. 2010 17:57)

Trestní řízení může probíhat ještě dlouho, protože obětí je mnoho a Malý kromě svých nesmyslných dopisů a mailů s doklady, které NEJSOU daňovými (Malý tedy NEPOSKYTUJE žádné zdanitelné plnění a neexistuje ŽÁDNÝ skutečný důvod proč mu něco platit) nic jiného ještě NIKDY neudělal, takže REÁLNĚ nikoho neohrožuje.

Kdokoli mu doposud cokoli zaplatil učinil tak VÝHRADNĚ dobrovolně a bez reálného právního důvodu.

Celý problém spočívá v tom, že to Malý dobře ví, ale spoléhá na to, že to nevíte Vy.

Pokud jste mu (pro jistotu) zaslali písemné odmítnutí jeho nároků - můžete ho ignorovat stejně jako reklamu na Viagru ve svém spamovém koši.

to už je snad nuda

(Lexa, 17. 11. 2010 17:51)

Ten chlap se opětovně ozval. Jak probíhá nebo proběhl soudní proces? Díky

už zase

(Monika, 7. 9. 2010 10:41)

Tak se nám pan Malý po půl roce opět ozval, že trvá na zaplacení. Mohu se zeptat, jak pokračuje soudní řízení?

Pro Helu: Malého ignorujte

(Mgr. David Ondrejkovič, 30. 8. 2010 8:05)

Dobrý den, buďte klidná a Malého obtěžování ignorujte. On velmi dobře ví, že NENÍ cesty, jak by z Vás ty jeho smyšlené finanční závazky mohl dostat - proto to také ještě NIKDY U NIKOHO ANI NEZKUSIL - za celá ta léta. Jenom zkouší jestli to třeba nevíte Vy. Má v tom svém adresáři cca 90 tisíc záznamů - když bude se svým strašením úspěšný u zlomku promile - stačí mu to.

Co mám ještě udělat ??

(Hela, 30. 8. 2010 8:00)

Dobrý den vážení. Tak i já jsem v kolotoči pana Malého. Poslala jsem mu doporučený dopis, že nereflektuji na jeho zálohovou fakturu. Nic jsem si neobjednala a už vůbec né za peníze. Dále jsem napsala 2x email, že si nepřeji být na jejich stránkách. Žádná odezva. Co mám ještě udělat ?? Moc děkuji za ochotu nám pomoci. Zdraví Hela

Lze se ještě připojit?

(Vladimír, 26. 8. 2010 17:46)

Naše firma je také předmětem zájmu pana Malého a to samozřejmě od roku 2004. Mohu se ještě připojit k hromadné žalobě?

Co dál?

(Karel, 25. 8. 2010 19:10)

Dobrý den. Moc děkuji za tyto stránky. S Michalem Malým se potýkám už několik let, opakovaně jsem jeho služby vypověděl (elektronicky i doporučeným dopisem), dokonce jsem i zaplatil poplatek za zrušení jeho služby (těch pár stovek mi nestálo za riziko žaloby - byl jsem naivní ale bylo to už někdy v roce 2005). On nic nezrušil a faktury posílá dál. V jakém stádiu je nyní žaloba u PČR? Na Malého fakturační mejly (posílá i papírové faktury) občas zareaguji slušným vysvětlením, že je podvodník, občas mu popravdě napíšu, která část pánského mezinoží je. Děkuji.

Topinternet se netrefil

(Pavel, 18. 8. 2010 8:33)

Topinternet se netrefil na adresu odběratele. Díky tomu jsem zjistil, že v našem měste mám jmenovce. Po mě chce zaplatit za prezentaci na www.rejstrikfirem.cz.
NIKDY JSEM NEPODNIKAL!!!
Dle Malého je prezentace s tímto popisem: Maloobchodní a velkoobchodní prodej náhradích dílu na zemědělské stroje a níkladní automobily včetně příslušenství, atd, atd.

Nehodlám to jen tak přejít, páč tady je jasně vidět úmyslné podvodné jednání.

Začal zase

(Martin, 31. 5. 2010 0:51)

Psát na blogu iDnes. Co kdybyste mu tam důrazně připomněli, že je podvodník, protože se tam prezentuje jako obrovský ochránce demokracie. http://michalmaly.blog.idnes.cz/

Jedou dál

(Mgr. David Ondrejkovič, 7. 4. 2010 20:27)

Nikoli "zase", ale "stále ještě" - to je rozdíl. A pojedou dokud budou mít posledního "platícího zákazníka". Třeba i z vězení. Neplaťte a "nepojedou".