Jdi na obsah Jdi na menu
 


Často kladené otázky

5. 3. 2009

Kvůli snadnějšímu čtení nově přidaných příspěvků jsme obrátili pořadí - nejstarší otázky (s nejnižším číslem) jsou nyní úplně vespod a ty nejnovější (s nejvyšším číslem) jsou úplně nahoře.

Pokud tedy tuto stránku čtete poprvé - přečtěte si otázky odspoda.
Pokud se díváte co nového přibylo - můžete číst odshora
.

Poslední aktualizace 1.5.2009
***************************************************************************************************


Otázka č. 18:
Existuje nějaká lhůta pro zaslání toho dopisu, kterým odmítám platnost smlouvy od samého počátku z důvodu uvedení v omyl?


V zákoně žádná takováto lhůta uvedena není. Obecně však lze říci, že takovéto písemné a doložitelně zaslané odmítnutí musí být Vaším prvním úkonem ve věci bezprostředně poté, co zjistíte, že jste byli uvedeni v omyl a někdo se Vám snaží namluvit, že jste uzavřeli nějakou smlouvu, přičemž jste rozhodně nic takového neměli v úmyslu.


Otázka č. 17:
V odmítacím dopise, vyjádření k rozhodčí žalobě i v určovací civilní žalobě jsou pojmy "Absolutní neplatnost" a "Relativní neplatnost" - co to znamená?


Stručně řečeno - absolutní neplatnost je neplatnost přímo ze zákona, je nepromlčitelná a může se jí dovolat každý. Relativní neplatnost je postavena na vyvratitelné domněnce o platnosti předmětného právního úkonu, může se jí dovolat jen ten, kdo ji nezpůsobil a doba promlčení je 3 roky.

Kompletní odpověď je o něco složitější - doporučuji přečíst tento článek, kde je to velmi dobře vysvětleno.
To, že jde o článek slovenský Vás nemusí mást - vychází ze zákona platného ještě za dob federace.
Otázka č. 16:
Proč mám vůbec podávat nějakou obchodní žalobu - copak nestačí trestní oznámení?


Trestní řízení se bohužel může táhnout ještě dlouho a po celou tu dobu jste "domnělými dlužníky" - to znamená EO Servis o Vás všude může tvrdit (a také to dělá), že nesplácíte své závazky a tím Vás například poškozovat u obchodních partnerů, nebo se může pokusit vést vůči Vám rozhodčí řízení závislým rozhodcem. Navíc může svou "pohledávku" vůči Vám někomu prodat a tím věc dále zkomplikovat. Nikdy si tak nemůžete být jisti, kdy na Vás někdo třeba i po letech přijde s tím, že kdysi koupil od EO Servisu (který v té době třeba už dávno nebude existovat) pohledávku vůči Vám a rozhodce rozhodl, že to musíte zaplatit. Pokud nebudete mít v takovém případě v ruce pravomocný rozsudek, že EO Servisu nic nedlužíte, bude to pro Vás znamanat podstoupit celé to martyrium znovu.


Otázka č. 15:

Mohu se připojit k hromadné žalobě na určení neplatnosti smlouvy s EO Servisem?


Institut hromadné žaloby stejně jako v případě trestního oznámení bohužel v právním řádu ČR také formálně neexistuje. Pokud jste byli podvedeni s využitím falešné telefonické objednávky, pak doporučujeme podat žalobu podle tohoto vzoru a přiložit k ní toto doplnění a Zprávu Evropského parlamentu. Pokud jste byli podvedeni prostřednictvím napodobení formuláře Českého statistického úřadu (ARES), pak vyčkejte - žaloba pro tyto případy se připravuje.


Otázka č. 14:
Mohu se připojit k hromadnému trestnímu oznámení?


Institut hromadného trestního oznámení bohužel v právním řádu ČR formálně neexistuje. Doporučujeme proto podat individuální trestní oznámení podle tohoto, případně tohoto vzoru.


Otázka č. 13:
Předali jsme celou věc našemu právnímu zástupci - jaký myslíte, že bude jeho názor?


To je určitě dobrá cesta, protože čas od času takto vznikne dobrý nápad, ale pozor na situaci, když právníci nemajií zkušenost s katalogovými podvody nebo jsou zastánci extrémního právního formalismu (právního pozitivismu) - mohou se v dobré víře dopustit i toho, že klientovi situaci zhorší, když mu v neznalosti poradí se s katalogovými podvodníky dohodnout (už se nám to párkrát stalo - tím je v podstatě přesvědčí k dodatečnému písemnému uznámí smlouvy, což podvedeným přineslo jen další problémy), zatímco prvním úkonem poté, co zjistíte, že jde o podvod, musí být popření platnosti smlouvy z důvodu podvodného jednání na straně EO Servisu. Pečlivý a zkušený právník se však v problému obvykle zorientuje dobře a většina právníků radí klientům ve shodě s námi.

Rozhodně pro začátek odkažte Vašeho právníka na tyto dokumenty a ustanovení:

Důležitý článek z právnického časopisu Lege Artis

Evropský parlament - Zpráva o nepoctivých katalogových firmách

Rozsudky proti firmě Intercable Verlag v ČR (osm vítězných rozsudků - tedy vítězných pro oběti a prohraných pro podvodnou katalogovou firmu)

Generální klauzule nekalé soutěže (§ 44 obch. zák.)

Rozpor smlouvy s pravidly poctivkého obchodního styku (§ 265 obch. zák.)
Otázka č. 12:
Dostali jsme od EO Servisu dopis ve kterém se píše, že na osobu Mgr. Davida Ondrejkoviče bylo podáno trestní oznámení, je to pravda?


Ano, jedná se zřejmě o tento (nebo podobný) dopis. Již koncem roku 2007 podaly osoby spojené s EO Servisem trestní oznámení na Městské státní zastupitelství v Brně, aby to mohli psát poškozeným a nedopouštěli se tím pomluvy a možná i proto, že tenkrát ještě (marně) doufali, že se jim mne podaří zastrašit. Dopadli takto neslavně. To jejich trestní oznámení mělo ještě dohru a jedním z výsledků je tento dopis Městského státního zástupce - povšimněte si předposlední věty, která hovoří přímo o "trestné činnosti zástupců společnosti EO Servis".


Otázka č. 11:

Co když je to skutečně tím, že jsem si špatně přečetl smlouvu?


V tom případě by na tom všichni ostatní jejich zákazníci nebyli stejně jako Vy. Je nesmysl, aby všichni četli stejně "špatně" - nemyslíte?. Bylo od samého počátku cílem podvodné firmy, aby jste podmínky smlouvy nepřečetli nebo nepochopili. Aktivně Vám poskytovali řadu informací, které Vás vedli k tomu, že jste smlouvu odsouhlasili - ať už podobou formuláře (RES), použitím loga velmi podobného nějaké známé firmě či instituci (Brněnské výstavy a veletrhy), či aktivním školením telefonních operátorů.

Vezměme si příklad (poněkud pubertální, ale dobře ilustrující):

Představte si, že na nějakou oslavu pozvete striptérku (ze specializované agentury, která nabízí striptýzová vystoupení) a ústně s ní domluvíte, že své vystoupení ukončí uprostřed místnosti úplně nahá. Ona trochu zatančí (nic moc), odhodí šálu, klobouk a rukavice, na podlahu místnosti namaluje písmeno "H" a postaví se na něj. Podle jejího výkladu splnila vše na čem jste se dohodli - tedy, že je uprostřed místnosti úplně "na Há". Je však evidentní - a muselo jí to být zcela zřejmé, že jste od striptérky v kontextu všeho co bylo řečeno a napsáno, očekávali něco zcela jiného a tím pádem od samého počátku věděla, že Vás chce podvést - stejně jako to věděl například EO Servis i všechny ostatní nepoctivé katalogové firmy.
Otázka č.10:

Obvolal jsem pár lidí z internetového katalogu jedné z nepoctivých katalogových firem, podal jsem trestní oznámení a firma mi teď vyhrožuje soudem na ochranu dobrého jména a o náhradu škod, které jsem jí
údajně svým postupem způsobil. Co mám dělat?

Nepoctivě katalogové firmy se nemají čeho domáhat, neboť nemají žádné dobré jméno a smlouvy odporují zásadám poctivého obchodního styku (viz § 265 Obchodního zákoníku). I kdyby podala taková firma podobnou žalobu, bude od samého počátku vědět, že jde do předem prohraného sporu a předmětný soud bude po dobu jeho trvání využívat jen jako součást psychologického nátlaku.

Prozatím k takovému soudu došlo jen jednou a poškozený nad podvodnou katalogovou firmou vyhrál v plném rozsahu - viz tento odkaz.

Doporučuji v takovém případě zachovat klid.Otázka č. 9:

Proč EO Servis nezasílá řádné daňové doklady, ale nějaké "Výzvy k platbě"?

Kdyby EO Servis skutečně hodlal poctivě podnikat a nepředpokládal by, že bude absolutní většina jejich klientů proti jejich nestoudným finančním požadavkům protestovat, neměl by důvod neposílat řádné faktury.

Jelikož ale dopředu počítali s tím, že jde o podvod a většinu plateb nedostanou (alespoň ne hned) snažili se tímto vyhnout platbě DPH.

Tím pádem Vám tvrdí - "poskytujeme Vám zdanitelné plnění v hodnotě 2500,- Kč měsíčně", zatímco Finančnímu úřadu tvrdí - "neposkytujeme mu
zdanitelné plnění v hodnotě 2500,- Kč měsíčně".

Tento rozpor Finanční úřad nezajímá, protože to pokládá za záležitost Policie a nikoli za působnost Finančního úřadu. Tento ultraformalistický přístup (dalo by se to nazvat Pilátovský styl - podle biblického Piláta Pontského, který si nad Kristovou vraždou pověstným způsobem "umyl ruce"), je v jistém smyslu vodou na mlýn těchto podvodníků.


Otázka č. 8:

Proč EO servis začal rozesílat výzvy k platbě zrovna po 3 měsících ? Proč ne po prvním, nebo třeba po roce?

Samozřejmě ty nejméně 3 měsíce byly proto, aby měl EO Servis dost času nechat uplynout všechny teoretické lhůty pro reakci poškozených, aby pokud možno co nejvíce lidí zapomnělo přesné podmínky telefonické objednávky i na to, co přesně četli v jejich VOP na webu, aby došlo ke smazání řady mailů u poškozených, které by mohly ledaccos prokázat či naznačit, aby došlo ke snížení pravděpodobnosti toho, že se na serverech najdou soubory, které prokazovaly změny jejich VOP, apod.

Navíc nebyly to vždy 3 měsíce - někteří lidé obdrželi první "Výzvu k platbě" až po roce.Otázka č. 7:

EO Servis prohlašuje, že dokud nezačal David Ondrejkovič svou kampaň proti nim, tak měli jen asi 7 nespokojených zákazníků. Jak mohl tolik narůst počet nespokojených? Jak mohli být zákazníci předtím spokojeni a proč nyní nejsou?


Odpověď je jednoduchá stejně jako otázka, jaký je rozdíl mezi veselým a smutným paroháčem - ten veselý o tom ještě neví.

Spokojenost či neutrální postoj ke "službám" EO Servisu se u každého člověka změnil na zásadně negativní v okamžiku, kdy obdržel po nejméně 3 měsících "Výzvu k platbě" ve výši 8952,- Kč nebo v okamžiku, kdy se z jiných zdrojů věrohodně dozvěděl, že EO Servis něco takového požaduje. Dokud většina lidí o požadovaných platbách nevěděla - mohl je EO Servis klidně vydávat za "spokojené zákazníky".Otázka č. 6:

EO Servis tvrdí, že mají řadu spokojených zákazníků, ale já o žádném nevím. Jak je to možné?


Žádní spokojení zákazníci neexistují - tedy minimálně mezi těmi, po kterých EO Servis požaduje platbu ve výši 2500,- měsíčně po nedělitelnou dobu 2 let - tedy celkem cca 73 tisíc korun (s DPH). EO Servis neustále blábolí o tisících spokojených zákazníků, ale nikdy žádného neukázal a ani ukázat nemůže - protože je prostě nemá.

Vyplývá to opět z elementární logiky: - co bylo podstatou "balíčku KOMPLET"? Zveřejnění na internetu v databázi firem. Kde jsou tedy zveřejněni ti spokojení zákazníci? Obeslal jsem všechny zákazníky zveřejněné na www.eocentrum.cz (zkuste to také - uvidíte) a žádnou spokojenou odpověď jsem nedostal (s výjimkou toho, co mi poslal Dohnal sám) A pokud existují nějací spokojení a přitom nezveřejnění klienti - co jim tedy EO Servis v tom svém "balíčku KOMPLET" poskytuje? Erotické služby od Klimešové a Pospíšilové? Upřímně řečeno - i tady je těžké předpokládat, že by zrovna tímto způsobem mohli získávat spokojené zákazníky :-)Otázka č. 5:

Proč Policie odložila trestní spis?


To je poměrně složitá otázka a zasluhovala by si podrobnějšího rozboru. V zásadě lze však říci, že se jedná o jeden z kroků trestního řízení, které začalo v listopadu 2007 na Městském ředitelství Policie ČR a bylo dozorováno Městským státním zastupitelstvím v Brně. Oba tyto orgány došly po více než půlročním vyšetřování k závěru, že osoby spojené se společností EO Servis páchaly trestnou činnost, což si můžete přečíst například zde (předposlední věta).

Vzhledem k velkému rozsahu škody, která spadá v trestním zákoníku pod odst. 4) §250, byla věc předána na Krajské ředitelství Policie v Brně. Tam začalo vyšetřování v podstatě znovu a některé důkazy byly vyšetřovatelem vyhodnoceny subjektivně jinak a některé návrhy na provedení důkazů nebyly z neznámých důvodů provedeny vůbec.

V současné době je proti odložení podána stížnost a věc čeká na rozhodnutí dozorující státní zástupkyně. Do té doby trestní řízení stále probíhá.

Pokud bude odložení trestní veci shledáno dozorující státní zástupkyní jako správné a stížnost bude zamítnuta, podáme rozhodně podnět Vrchnímu státnímu zastupitelství k výkonu dohledu, neboť jsme přesvědčeni, že by v takovém případě byl porušen zákon. Každý trestný čin (kromě nedbalostních) má dvě stránky - subjektivní - tedy úmysl podvádět (vyplývá z Otázky č.1) a objektivní - tedy způsobenou škodu, která rozhodně není malá.

Záleží také na tom, zda při posuzování případu je konkrétní osoba, která toto bude provádět (státní zástupce / zástupkyně) zastáncem, spíše práva přirozeného (tedy právních principů typických pro vyspělé západní země a mající kořeny v anglosaském právu) - které znamená posuzování v souvislostech, anebo spíše práva pozitivního, které
se striktně drží právní dikce a písemně daných norem bez ohledu na kontext (což je spíše přístup zemí na východ od nás) a vyžaduje tak samostatný zákon na každou drobnost. Ten druhý přístup je zatím u nás poměrně rozšířený a podvodné katalogy s tím počítají, ale pomalu se toto mění spíše ve prospěch toho prvního - logičtějšího. Městská úroveň orgánů činných v trestním řízení v Brně tak v návaznosti na výše uvedený text představuje spíše přístup práva přirozeného, kdežto Krajská úroveň - tedy alespoň Policie ČR (prozatím) - přístup práva pozitivního.

Budiž orgánům činným v trestním řízení jako polehčující okolnost přiznána nezkušenost s takovýmito případy a jejich vzdělávání (a část praxe) v dobách převažujícího právního pozitivismu. Na jejich vzdělávání se intenzivně pracuje a pracovat bude. Musí si uvědomit, že jsou nástrojem poslední instance a generální prevence a že nemohou rezignovat na jednu ze základních funkcí státu - ochranu majetku svých občanů před nepoctivci.

Otázka č. 4:

EO Servis tvrdí, že spousta úřadů potvrzuje, že jejich podnikání je v pořádku. Co je na tom pravdy?


Je to naprostá lež - žádný úřad nikdy výslovně neodvědčil, že by podnikání EO Servisu bylo v pořádku.

Pro bližší vysvětlení - záležitostí se zatím zabývaly tyto úřady:

Krajský živnostenský úřad - jejich vyjádření si můžete přečíst zde - podstata jeho sdělení spočívá v tom, že tento úřad nemá pravomoc se tímto případem zabývat.

Česká obchodní inspekce - platí přesně totéž - viz zde

Finanční úřad - ten pouze sdělil, že je ze zákona povinen mlčenlivostí - viz zde. Jediný kdo tak může o jeho kontrole cokoli sdělit je sám EO Servis a ten to pochopitelně nikdy neudělá. Z logiky celé věci lze však ledaccos dovodit - přečtěte si zde.
Otázka č. 3:

Lze se proti katalogovému podvodu nějak bránit, když jsem už naletěl?


Ano, lze a to dokonce velmi účinně a s vysokou pravděpodobností úspěšnosti! Zabere to sice nějaký čas a bude to vyžadovat Vaši asertivitu a jistou ostražitost po dobu řady měsíců (v krajním případě i roků), ale jistě uznáte, že je to lepší řešení, než své těžce vydělané peníze dobrovolně věnovat na zvýšení životního strandardu podvodníků, kteří si jsou dobře vědomi, že nemají kromě psychologického nátlaku žádný skutečný nástroj jak z Vás podvodem vylákané plnění dostat.

Zásadou číslo 1 by mělo být podvodné firmě nic neplatit a pokud již ze strachu platíte, pak s tím pokud možno ihned přestat. Podvodná katalogová firma žije z prostředků, které jí zaplatí právě ti, kteří se bojí proti jejím praktikám bránit a z těchto peněz kromě zvýšení svého osobního standardu financuje i boj proti těm, kteří se bránit nebojí.
Uvědomte si, že to nedělají z přesvědčení, ale ze ziskuchtivosti - zákonitě s tím tedy musí přestat, když se jim to přestane vyplácet. Nejsou schopni vymáhat peníze od stovek tisíců lidí najednou! Tím, že jim platíte celou záležitost jenom prodlužujete - to není výčitka, jen konstatování - "úspěch" všech nepoctivých katalogových firem je postaven na tom, že se lidé bojí vzepřít bezpráví.

Důležitý krok je poslat firmě písemně své oznámení, že smlouvu považujete za neplatnou od samého počátku. Vzor naleznete například tady.

Dalším krokem by mělo být trestní oznámení, kterým dáte formálně najevo, že to myslíte vážně a že jste skutečně přesvědčeni o tom, že jste byli cíleně podvedeni. Vzor trestrního oznámení najdete tady.

Pokud se chcete formálně zbavit statusu domnělého dlužníka, který může být pro Vás nepříjemný tím, že Vám pořád někdo může vyhrožovat vymáháním  nebo Vás zapisovat do různých soukromých registrů dlužníků, pak Vám nezbývá než se domáhat civilní žalobou oficiálního potvrzení o tom, že smlouva mezi Vámi a EO Servisem neexistuje a že jim nic nedlužíte. Vzor žaloby najdete zde, rady a doporučení tady.
 


Otázka č. 2:

Existuje nějaká prevence proti katalogovému podvodu?


Prevence bohužel v těchto případech nikdy nemůže být absolutní - metody podvodníků bývají nezřídka velmi propracované a často se mění. Například na trik EO Servisu s telefonickou objednávkou inzerce na 2 roky za 1250,- Kč naletělo i několik lidí, kteří již dříve udělali nepříjemnou zkušenost s jinou nepoctivou katalogovou firmou - např. Intercable Verlag, Euco Data či AIVision.


Opatrnost je jistě velmi důležitá a může pouze snížit pravděpodobnost, že naletíte katalogovému podvodníkovi. Je otázkou, zda skutečně lze u každého potenciálního i stávajícího obchodního partnera trvale předpokládat, že Vás chce podvést. Ani zcela paranoidní přístup nemusí být zárukou, že opravdu nikdy na tento trik nenaletíte.

 

Otázka č. 1:

Co je podstatou katalogového podvodu a jaké jsou jeho hlavní charakteristiky? Jak rozeznám podvodnou katalogovou firmu od té poctivé?

Podstatou katalogového podvodu je přimět různým způsobem velké množství lidí k uzavření extrémně nevýhodné smlouvy, přičemž je na první pohled zřejmé, že by ji nikdo průměrně rozumný nikdy neuzavřel, pokud by byl předtím skutečně seznámen s veškerými informacemi, které jsou pro uzavření této smlouvy klíčové.

Objednávací formulář nebo telefonická objednávka se vždy tváří jako něco jiného než o co podvodné firmě ve skutečnosti jde - může to vypadat jako oprava údajů, registrace do bezplatného katalogu, nabídka inzerce za nějakou bagatelní částku, statistický formulář, apod.

Nejdůležitější charakteristikou katalogového podvodu je to, že všichni jejich "zákazníci" to pochopili stejně jako Vy - tedy četli stejně "špatně" a cítí se podvedeni (což lze jednoduše ověřit namátkovým zkontaktováním několika osob jejichž údaje katalogová firma zveřejňuje). Zároveň nelze nalézt nikoho, kdo by si to objednal vědomě - tedy četl "dobře". To prokazuje, že je v tom systém zaměřený na podvádění a podvádění bylo také od počátku úmyslem takovéto společnosti.

U poctivých katalogových firem (např. Seznam.cz, Atlas.cz, apod.) je obvyklé, že nikdy nedochází k uzavření smlouvy předtím, než by oběma stranám byly zcela zřejmé všechny podmínky smlouvy. Nejpodstatnějším atributem poctivé katalogové firmy je však její reputace - nikdy nemá 100% (nebo počet těsně blízký 100%) nespokojených zákazníků, kteří ce cítí podvedeni na rozdíl od podvodné katalogové firmy jako je například EO Servis.

Pro katalogové podvody bývají dále typické tyto příznaky (obvykle všechny najednou nebo jejich většina, nikoli jednotlivě):

  • Automatické prodlužování smlouvy pokud ji včas aktivně nevypovíte
  • Vysoké smluvní pokuty a úroky z prodlení
  • Nejasné a velmi volné vymezení závazku katalogové firmy, takže není zcela zřejmé, kdy katalogová firma vůči Vám něco plní a kdy už ne
  • Nějaký "komplikátor vymahatelnosti práva" - například rozhodčí řízení (spolehněte se na to, že s předem dohodnutým výsledkem, který jim zajistí spřátelený rozhodce) nebo formální sídlo v zahraničí - nejlépe v nějaké exotické zemi
  • Obsahem služby je obvykle internetový katalog hospodářských subjektů. Může být i ve formě katalogu na CD nebo tištěné publikace. 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Euro Business Guide

(Milena Berkmanová, 26. 8. 2010 18:48)

Dobrý den,
mám malý dotaz. Výše uvedená firma se po roce opět ozvala,faktura je samozřejmě na vyšší částku, než byla v loňském roce. V roce 2009 jsme jim poslali odmítací dopis (dle vzoru na stránkách sdružení), včetně stížnosti na holandské velvyslanectví v ČR. mÁME ZNOVU NĚJAK REAGOVAT??
Díky za odpověď.

ProContent

(Mgr. David Ondrejkovič, 24. 1. 2010 16:05)

Dobrý den, postupoval jste správně - jejich další výhrůžky ignorujte. Blíže se dozvíte zde: http://www.facebook.com/group.php?gid=171369869378&ref=ts

A také tady: http://www.facebook.com/group.php?v=info&ref=ts&gid=171369869378

pro-content

(Uhlíř, 24. 1. 2010 16:01)

Chtěl bych se připojit k hromadné žalobě na firmu pro-content.eu, ale nevím jak zjistím další poškozené. Zatím jsem postupoval pdle vašich rad, odmítací dopis na Pro Kontent s.r.o. nám.SNP 3,Banská Bystrice, /jnak uvádějí Hodonín/ale firma mě dále vyhrožuje. naletěla jsem na www.downlound.sk, doporučené v tisku.

PODVOD

(Milan, 21. 11. 2009 1:51)

Připojuji se také. Plus přidávám snímky obrazovky z podvodného systému.
http://www.milantucek.cz/blog/rejstrikfirem-cz/

Podvody v anonymitě

(Marek Szewczyk, 28. 7. 2009 8:53)

Myslím si, že pokud by byly známy skutečné osoby, které stojí za katalogovými podvody a ktré z toho mají přímý zisk, přestali by se cítit bezpečně. V případě např. Českého telefonního seznamu s.r.o. nejde o identitu maďarského jednatele společnosti, který zřejmě ani netuší, že nějakou firmu vlastní. Jde o jména, adresy a telefony skutečných podvodníků, kteří mají z této činnosti příjem. Obecné povědomí o tom kdo jsou a kde je najít musí vést k jejich velkému znejistění. Pokud jsou zatím nevypátání, mohou velmi bezpečně pokračovat v nátlaku. Je možné tyto podvodníky vypátrat?

Vážené spoluobete

(Zuzana Timková, 6. 3. 2009 18:42)

u nás na Slovensku fY EO servis rozosielala v slovenčine RES formuláre a mnohi "skočili" na to, že je to nejaká povinnosť voči štatistickému úradu. EO servis zrejme posielal tieto podvodné formuláre novozaloženým živnostníkom a eseročkam, ktorí to automaticky vyplnili a odoslali bez čítania, v plnej dôvere, že ide naozaj iba o nejaký záznam firmy v nejakom európskom kontexte, tak ako som to pochopila a urobila aj ja. Je nás viac a polícia je s celým prípadom oboznámená, ako aj naše médiá a pokiaľ by EO servis vydieral a žiadal výpalné aj po čase, tak sa spustí veľká kampaň proti nemu a pridáme sa všetci poškodení taktiež k čekému občianskému združeniu. Je pre nás veľkou posilou. Zastavíme aj do budúcnosti každému pokusu podvodníkov, prevenciou a tiež pomôžeme tým, ktorí naletia "sofistikovanému" podvodu. Nech je aký chce, ale podvod zostane podvodom, a je to kriminálny čin, ktorý by nemal zostať nepotrestaný. Zuzana Timková

Chtěli šetřit naše lesy?

(Podvedený, 5. 3. 2009 23:14)

Proč EO servis začal rozesílat výzvy k platbě zrovna po 3 měsících ? Proč ne po prvním, nebo třeba po roce? Nikde jsem nenašel v jejich podmínkách interval plateb. Nebo s nimi původně nepočítal vůbec? Čemuž by taky napovídalo neuvedení intervalu plateb v ceníku? Nápad, jak zbohatnout přišel dodatečně?